DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1926 str. 32     <-- 32 -->        PDF

...... ......... .........


...... ......... ..........*


...... ......... ........., . ..... .. ...... ...... ........ .......
........ y ..... .......... . ...... ........ ........., .. ce ... ........
.... ........ ............ ............ .... . .... ............ .........
......... y ..... ........... ...... : „...... ...... ..........
........" ..... ce ........ ..... ........ ...... no ..... ..........
.......... .... je . ..... .......


... ... 24 ......* ....... ... y ..... 12 ......... ..... .. ....
1901. ... ........ „.... ....... .... ........" ....... . ...... . ......
..... ......... ......... ...... ... .. y ...... .. ............. omt.....
........ . ........... ......, .... ....... ......., .... .. ..
...... ............ ...... ......


...... ........ . ........... ...... ... ... ......., .. je ......
..... ........ ...... ..... ....... ...., .... ............ ...... ..........
........, .......... ..... .. .......... . ........ ......., .......


.... ...... ......., na . ....... ......, ........, ... . ..... ...............
.........
......, ....-........ ........ . ........... ...... ........,
...... ... ... ..... . .... ......., .. je ....... .... ...... ..... ......
......., .... y ..... ... ..... .....


........ ........ ... ce je ...... .......... ..........., .......
noc.te ......, ...... ...^..., ........ ...., ... je ........ .... ........
....... ...... .... .. ..... .... .........., no .... ..... ..........,
....... . ......, ........... je .... ....... . ....... ...... y .......
...... ......... ..... .. 1901. ....


.... .......... ... .... 1912./13. ... ...... ........, ........ ..
...... ............ ........, y ....... ....... ..... „........." y ......
12, 13 u 14 .. ...... ..... ........, .. .... ........ .... .... ..... .....,
... je .... ...... . .......... .. ..... ...... ...... ...., ....... ce
...... 1448 ...... ....... ....... ...... ........, .... .. y .... 20 .. 30
.. ....... ......., ... .. ...... ...... no .... ..... .........., .. ...
... ce .... ......, . .. ..... ...... . ...... .......


... .... ........ ...... . ......... ...... ......, .... ..... ..
..... . ....... ...... ....... . ........... .... ........, .... .......
.. no ..... ........... ......... ...... ?


.... ... .... ........, .. ..... .. ce ... ...... ......., .... je .......
. no ..... ......... ......... ......., .... .. ce y .... ..... .......,
... . .. ...... .... no ......... ...., ..... . ..... ..........,
....... ce no ...... ....... ....... ..... ......!


* .... ... ...... ....... ..... ........., . ..... je .... ..... y
... 3. .. 1926. ...........


ŠUMARSKI LIST 7/1926 str. 33     <-- 33 -->        PDF

...... ......... .........


........ ........ ....... ....... je .......... ..... ......., ...
...... ......... . ..... .......... ........ . ........... ..... .........
............... ...... ......., .... .......... ............. .......
....... ......... ..........


.... ce .... ...... ...., .. .... ....... .... ......... . .....
......... . ......, .... ...... ......... ........ ............


.... ...... 1910. y ..... 7. . 8. ......... ..... ..... ... ... ........,
„......... ........ ......." ....... . .......... ...... . ......
........ .... .......... ...... .... ....... .. ........ ........ ... ce
...... ..... ... .... ..... ........ . ......... .. ...... y ...... !


... ...... ....... ... je ........ ....... ........ ..... .........,
a . ..... ..... ........ ......, ............ ..... ..... ..... ..........,
.... je ........ ....., ..... ..... .... .........., .... je ........
.........


.... ........ ...... ....... ............ .........., ...... .....,
.... .... ..... ....... .......... .......... ........, ........ .......
........, ........


....... .. ........ ....... .... .... ...... y .... ...., .... ... joj
y ....... ...... ...... ..........., ..... .. ...... ... ............


...... ...... ..... .. .. ce je ........ ....... ......... ... ...,
... ce ...... ..... ...... ......... ...... ......, .... je ....... .... ...
....... ........, ......, na .. ...... .. ......, ... .... ....., .... je y
.. .... ..... ......... no .......... no ..... ... ........ !


..... je ....... ... .. . ........ ....... ...... .... . ....., .....
. ........ ......., .... ..... . .... ........, ... joj je ... . ...... ........
......., ... . no ..... ............. ......... . ...... .........
...... (....... ......, .........) ............... ...... .......,
... ...... ....... .... .............


Ta ...... ....... ... .... .. .... .... . ...... ..... ...... .....
......... ........, .. ....... ...., .... ... . ......... ......... ............,
...... ........ ........ .. ..... ......... ........ ..........,
... ... .... ........ ......... ......... ........ ..... ........ .
............ ........ .... ....., ... ......, .......... . ..... ........
...... ......... ........


.. ... ...., ......... ......... ......... .. ´/. ...... a ...... ´/>
....... ......., .... .... ....... ...... ...... ........ .... ... ...
........ ......... ....... . ..... ...... ......... ..... ........ ....
...... ...... ......., ............... ...... ......., .... ....... .........
........, na ........ .. ..... . ......., ....... ......... ....
............ . ........... ...........


... ......., .. je ....... .... ...... ..... ...... ..... ........,
..... . ....., na ......... . ..... ...... y ..... 12. .. ...... ...... ..
...... 641. ......... ....., .......... ...... ......... ......... y ........
........ ...., ni ^.. ce .. ... ...... .. .... 1901.


........ ... ....... ........ .... ... .. .. ..... ........... ............,
......... ... ......... . ........ ............. .........
...... no .....>.... ......... ...........: ,,´..... . ..........", .........
.... ...... ....... .. .. .. .... ...... ........ ...... .... ...
.. ........ ...... ....... ..... ......... ... ......... ..... .........
ŠUMARSKI LIST 7/1926 str. 34     <-- 34 -->        PDF

448 ...... ......... .........


......... y ......., ... ........., ... .........., ... ....... . ... ........
...... ....... ..... .......... ..... 20—30 ....... ........ ....,
.... .. ........ .. ..... .... .......... ....... ........, a ........ ........
..... .... ..... .......... y ....... .... ......, .. ce .... .. .......
....., na ..... ......, ...... ........ ..... ......, . .........
...... ..........


To .... ........ ...... ....... .. .... ........., .... ... ........
........ . ........ .......... ........ .. ........... .......... .........
.. .. ..... ...... ........... . .........., na .. ... ......
...... . .......... ......... .......... ...... . .......... ........ .
....... y ... ........... ...... ........ ..... .........*


......... .... .. ......... ..... .... .... .. .... „.....", .. ..~
... ..... ........, .... .... ...... ........ .... ...., .. ..... ..........
......, a .. .. .. ........, ......... ........, — ... ....... ....,
...... no ........ ...... .... ...., .. .... ...... ...... ......... ..
........ y ....., na .... .... .. .... ........


............ .... .......... ......... ........ . ......., .......
je ..... .......... . ..... .. ........, a ..... ........ ....... ........
......., .......... ce ...... ....... ...... ...., .. .... .... ..... .........
.... ... ...... ....... ...... . ... ........ . ....... ....., ..
... ....... ........, .. .... ...... ...... ......, .. ce .... ....... .
........, .. ...., .. .. ... ...... .......... . ........... ......... ..............
.......... ........ . ........ ........ ......., .... ...
.... ...... .. ...... .. .... .... . ... ...... !


.... ........ ..... ......... je ...., .... ...... ....... . .......,
.. ce ......... ......... .... ......., na ce ........ ....., .. ..
. ..... .......... .. ... .... ......^., ... .. ....... ....... ........ ..
........ . ......., .... .......... . ............ .. ...... y ...... ......
....... . ........ ........, — ... .......... ce .... ..........
.......... y ........ . ......., ... ....... ..... . .. ......... .....
...... ......., no ...... ce .... .... .. ........, y ..... ........ ..........
.... ..... . ....... ..... ......, .... .... .......... .......


..... .. ....., ............


SeS


* .... ......... ...... y ......... .... .... — 1926.