DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Nepotrošive šumske glavnice


Prof. dr. Gjuro Nenadić [Zagreb]:


Nepotrošive šumske glavnice.*


U Šumarskom Listu od god. 1925. broj 9.—11. napisao je g. Ing.
Andrija Perušić, direktor Ogulinske Imovne Općine članak »Krajišk e
Imovn e 0 p ć i n e«, u kom izlaže svoje poglede na novo uredjivanje
i gospodarenje sa šumama Imovnih Općina, a naročitim osvrtom na Brodsku
Imovnu Općinu. Na neke poglede autora iznesene u tim člancima odvratio
je stvarno g. Ing. Z. Turkalj u Narodnoj Šumi iz 1025. g. broj
48 i 49, te istakao nekoliko ispravnih konstatacija o glavnoj biti šumskog
gospodarstva, koje stoje u protivnosti prema pogledima g. pisca.


Namjera je autora bila lijepa i hvalevrijedna, da po svojoj snazi doprinese
nešto boljem i naprednijem uredjivanju šuma Krajiških Imovnih
Općina.


Na ovaj dio rasprave pisca, koji se odnosi na uredjivanje šuma,
odnosno na taksaciju uopće, a na eksistenciju »nepotrošivih glavnica-*
kod Imovnih Općina napose, smatram potrebnim da o tom nešto rečero,
jer pogledi, predloži i zakjučci autora u tom pitanju nisu ispravni. To rni
je dužnost učiniti zato, što pisac svoju raspravu smatra naputkom za
uredjivanje šuma B. I. O., davši joj širi publicitet time, što je kao posebna
brošura izašla u knjižnici J. Š. U.


Na tu raspravu autora osvrnuo se je u »Drvotršcu« od 10. studena
1925. i g. Divjak, inspektor u Ministarstvu Šuma i Rudnika, koji piščevo
mišljenje o vanrednom prihodu usvaja i odobrava ovim riječima: »Smatrati
ranije uživanje odspjelih sastoiina kao izvanredni prihod, bez sumnje
je pogrješno, i čudnovato, da protiv toga dosad nije nitko ustao
osim g. P.«


Iz svih tih razloga smatram svojom dužnosti, da stvarno i objektivno
na pravu mjeru svedem pisanje gospodina Perušića u ovom pitanju,
jer bi se u protivnom slučaju mogli njegovi pogledi smatrati teoretski
ispravnima.


. * Mi smo donoseći raspravu Perušić „Krajiške Imovne Općine" posve jasno
odredili cilj za kojim smo ´išli. „Krenuti ovo pitanje sa mrtve tačke, potaknuti
njegovo javno raspravljanje." Mi smo taj cilj evo dosegli. U našem listu javila
su se dosad gg. Matić, Agić, Nenadić. Daljnja dva članka već čekaju da dodju
na red. Pitanje je krenuto sa mrtve tačke i o njemu se evo živo debatuie.


Uredništvo.