DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 4     <-- 4 -->        PDF

institut za šum. istraživanja u Beogradu


Institut za šum. istraživanja u Beogradu.


Povodom članka u »Trgovinskom Glasniku« broj 73, (od 1. aprila


o. g.) i u »Narodnoj šumi« broj 15, (od 10. aprila o. g.) kojim se od
strane anonimnih pisaca predbacuje nastavnicima zagrebačkog Gospodarsko-
šumarskog fakulteta odn. članovima zavoda za šumske pokuse u
Zagrebu, da su oni začetnici dokidanja beogradskog Instituta za šumarska
istraživanja, izjavljujemo ovim, da najodlučnij e otklanjamo
ovo i sve ostalo anonimno sumnjičen
j e.
Mi smo, istina, duboko uvjereni, da naučni i istraživački rad na
polju šumarstva spada u sklop univerziteta, a ne uz administrativni aparat.
Po našem mišljenju bilo bi bolje, da se institut za šumarske pokuse
u Beogradu organički veže o poljoprivredni fakultet u Beogradu,
a ne uz Ministarstvo šuma i rudnika. Ali sa samim dokidanjem Instituta
za šumarska istraživanja u Beogradu, što ga je uredilo Ministarstvo
šuma i rudnika, mi nemamo apsolutno nikakove
veze.


Dobro bi bilo da gospoda malo pripaze kakovim se sretstvima služe
u javnom zastupanju svojih nazora, jer prelaz na polje anonimnog
političkog sumnjičenja ne može se nikako označiti časnim.


Smatrali smo potrebnim da sada damo ovu izjavu, a u buduće na
anonimna pisanja i izvraćanja činjenica ne ćemo se osvrtati.


U Zagrebu, dne 23. aprila 1926.


Dr. A. Ugrenović, v. r.
Dr. A. Levaković, v. r.
Dr.V. Nenadić, v. r.
Dr. A. Petračić, v. f.