DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 39     <-- 39 -->        PDF

............. ........ ........ 333


1924. (Pošumljavanje i brdska sistematizacija u kraljevini od 1. jula 1923. do 36
juna 1924.). — Agraluf: Applicazione dei provvedimenti governativi per il miglioramento
dei pascoli di monte (Aplikacija upravnih odredaba za poboljšanje brdskih
pašnjaka). - - Esperimenti di lotta contro ia Processionaria dei Pino. (Pokusi
borbe protiv borovog četnika).


„Poljoprivredni glasnik". Izašao je iz štampe 7. broj „Poljoprivrednog
Glasnika" od ove godine sa ovom sadržinom :
.......: Dr. Ž. Kovačević: Arsen kao sredstvo za suzbijanje štetočina.


— ........ ....... y ....... ......... — Franja Lemarie : Industrija šećera
i naš poljoprivrednik. — .... ...... .. ...... : ..... ....... ... ..........:,
. ........ ..... .. .......... ............. — ..... .. .... : .........
..... . ....... — St. Ožanič : Državna Domena Vranska. — .......
: ....... ......... ....... y ........... . ........... — Proizvodnja
šećerne repe u američkoj poljoprivredi. — .... ...... — Izvodjenje domaće
živine. — ......... ....... — Kontrola meda. ........ ........ —
Iz industrije kalijevih soli.
„Poljoprivredni Glasnik" izlazi dvaput mesečno. Pretplata za društva, opštine
i čitaonice za ćelu godinu 160 dinara, za ostale 130 dinara. — Uredništvo:
Novi Sad, Željeznička ulica broj 20.


I ............. ........ ........ |


SPOMENICA O PROSLAVI PEDESETGODIŠNJICE NAŠEG
UDRUŽENJA.


Upravni Odbor na svojoj sjednici, održanoj pod predsjedanjem g.
dr. Gjoke Jovano´/. . dne 20. aprila o. g. u Zagrebu, zaključio je
da se proslava pedesetgodišnjice ima održati mjeseca septembra o. g. u
Zagrebu. O proslavi bit će izdana Spomenica, a morati će se dočekati i
gosti iz inostranstva. Za taj će cilj trebati materijalnih sredstava. Dužnost
je svakoga od nas da se i moralno i materijalno angažujemo za tu
proslavu, kako bi ona ispala dostojno. Članovi upravnog odbora odlično
prednjače u tcj akciji. Velik broj njihov, svjestan važnosti ove
slave, vlastitom se pobudom obavezao, da će svaki u krugu svojih poznanika
sakupiti najmanje pet hiljada dinara. Ovaj primjer treba da
slijeduju i svi članovi van odbora, kojima je iskreno na srcu interes šumarstva
i ugled Udruženja.


Napose će Spomenica, da bi bila dostojno opremljena, tražiti znatan
trošak. Ona je preliminirana na obim od 25—30 ara^a, obuhvatit
će najvažnija šumarska pitanja Jugoslavije; bit će neke vrsti prv a