DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Nastava i nauka


........... ........ ............. .......... 1. ........... .......
y ......... .. X. ., na ce ........ ..... ........... .............. ..
....... .. .. .... ........ .... .......


...... ... .... ........ .... ........ ............ ....... y
......... .. X. .. ..... ....... .. .... .... ....... ... ....... .......
............ ........


....... .. ce ....... y ........ 27.-29. .... 1926. .. ....
....... ..... :


1. ....... . .......... .......... ....... ; 2. ...... ...... .....
.... .. ........ ......... ; 3. ..... ........ ...... ; 4. ........ .........
.........
.. ......... .... ......... ce .......... .......... ...........
............ ........ .. ce ........., .. ... ........ ...... ..........
y ..... . ... .........
....... Bac ... ......... ............, ............. .. ....... ..
.... ce .... ...... ........ . .......... ... 30. ...... :


1. ...... .. ........... .. ........ ; 2. ... .. ...... ........ .....
......., .... .. ce ..... ............. ..... ......... ; 3. .. .. .....
..... ..... ......., .... .. ........... ......., .. .. ... ...... ......
.... . ...... ........
.. ..........


............ ........:
.......: ... .. ........, ........ ............, ... .. ......, ........
............. ...... : ... A. ........., ........ ............, ... ..
......, ........ ............. ....... : ... .. ...., ........ ............."
........ : ... .. ........, ........ ....-...... .......... .... ..
..........., ...... ........ .... y ............ .... . ......., .. ..
´....., ........ ............ ............ . .....


»Sušenje hrastovih šuma u Slavoniji«. Pod ovim je naslovom nedavno (Beć
1926) izašlo izdanjem Ministarstva Šuma i Rudnika rad dra Petra Djiordje v
i ć a, profesora botanike beogradskog univerziteta.


Prof. dr. P. Djordjević promatra sušenje hrastika sa užeg botaničkog gledišta.
Autor pušta po strani druge uzročnike — gusenicu, medljiku, tlo, vfodu, navodeći
samo o njima dosadanju literaturu, i smatra glavnim uzročnikom sušenja hrastovih
šuma micelij i rizomorfe od Armillaria mellea, koje prouztfokuju anatomske