DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 30     <-- 30 -->        PDF

324 Štete od leda


Ing. Seferović [Otok]:


v


Slete od leda.


Još lani opazio sam u šumi Kraplja (Brodska Imovna Općina, šumska
uprava Rajevoselo) jednu pojavu, koja je u meni pobudila jače fnteresovanje.


Na čitavom jednom povišem dijelu ove šume a paralelno sa obalom
Save u širini od cea 80 do 100 metara i na dužini od cea 700 tekućih metara,
vidio sam, mladi 6—7 godišnji hrastići u visini od 50—60 cm pol.
l.ieni. Na prvi je mah izgledalo, kao da bi neko namjerice tu štetu počinio.
Kod tačnijeg osmatranja stvari stekao sam uvjerenje da uzročnika
treba tražiti na drugoj strani. Suma Kraplja leži neposredno uz Si
Pri svakom većem vodostaju ovaj je srez pod vodom.


Na temelju činjenice, da Sava vrlo često ovu šumu poplavljuje, zaključio
sam, da te štete moraju biti u vezi sa poplavom. Konačno sam utvrdio
da su polomljena stabla stradala od leda.


Ova pojava ledoloma proširila se je medjutim ove zime i na drugešume,
koje su izvržene poplavnoj vodi rijeke Save. (Gradina, Slavir i Istočne
Kusare). Vrijedno je ovo spomenuti već i zbog toga, što slavonske
šume u poslijednje vrijeme stradavaju sa mnogo strana. Pored katastrofalnog
napadaja gubara (Liparis dispar), zlatokraja (Liparis chrvsorrhoea,
hrastovog prelca (Cnethocampa proeessicnea) i medljike (Oidium
quercina), pridružuje se evo još i led.


U samoj šumskoj upravi Otok Brodske Imovne Općine uništio je led
u spomenuta tri sreza oko 400 kat. jutara 3—5 godišnje lijepo uzgojene
hrastove šume.


Nizinske slavonske šume ovdašnjeg područja stradavaju skoro svake
godine od poplave vode rijeke Save. bilo to direktnim ili indirektnim
putem. Direktno stradavaju naročito najmladje branjevine. Ako poplavna
vodu uhvati biljke u vegetacionoj periodi, ako se ona dulje vremena zadrži,
ona ih uguši.


Indirektno stradavaju mlade branjevine slavonskih šuma u .....
slučaju, kada nadodje velika voda u proljeću i poplavi pašnjake i livade
okolnih sela. Ovom prilikom dolazi u pitanje stoka seljaka, koji obitavaju
u ovim krajevima. Zimska suha krma je istrošena, a pašnjaci potopljeni.
Da se ovo blago spasi, otvaraju se branjevine na gredama (i ako teška
srca) za pašarenje. Kako ovakove branjevine izgledaju poslije ugona
marve u njih, nije si teško predočiti.


Mlade branjevine propadaju dakle poplavnom vodom u proljeću i
jeseni, ili od zuba marve ili od zagušivanja vodom. Ali u poplavnom po
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Štete od leda


dručju mlada biljka strada zimi još i od mehaničke sile leda, kako se je to
u dva maha prošle zime dogodilo.


Polovicom novembra prošle godine zamrznuće prve poplavne vode
trajalo je samo kratko vrijeme, jer je nakon toga nastupila toplina i brzo
utopila ovaj led tako, te nije bilo većih šteta. Druga poplava, koja je nadošla
polovicom decembra 1925. i trajala skoro do konca januara ove
godine, počinila je mnogo više štete, proširivši se na skoro sve nizinske
šume Slavonije. Ova voda rasla je naglo dosegavši na nekim mjestima
dubljinu od 3 metra (srez Gradina). Kada se voda zamrzla, što je brzo
nastupilo, šume Brodske Imovne Općine kao i sve državne šume
(izmedju Otoka, Bošnjaka i Vrbanje predstavljale su jedno ogromno zaledjeno
jezero sa preko svojih 30.000 katastralnih jutara. Cijela ta površina
nije bila prohodna ni za pješake, a kamo li za konjanike i kola
Led sam je Ibio debeo na nekim mjestima i do 50 cm. Prosječna mu je
debljina bila cea 20 cm.


Voda se na gornoj površini zamrzla, ali je uskoro prestala daljna poplava
a Sava se lagano počela povlačiti u svoje korito. Sam led se nije topio,
nego je stao na svojoj visini, a voda je ispod njega odlazila.


Nastupom toplijeg vremena, ove silne naslage, leda su počele pucati
i spuštati se uz užasne detonacije k zemlji, gdje se led i otopio.
Što se je sve dogadjalo za to vrijeme sa drvećem u tim šumama.


Odraslije šume Vinkovačke državne direkcije, a neki dio i imovnoopćinskih
šuma ostao je nepovrijedjen, jer su se deblja stabla svojom čvrstoćom
oduprla sili leda. — Razorni se učinak leda koncentrisao na mlade
branjevine od 3—15 godina i nemilosrdno ih iznakazio.


Proces, koji se je u ovakovim mladim šumama odigravao, prikazuju


nam šematički narisane slike od 1 do 5.


Slika 1. prikazuje vodu, koja je dosegla do krošnje ovakove biljke.


SI. 1.—3.
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Štete od leda


Slika 2. predočuje tu istu biljku, gdje se je voda na gornjoj površini
smrzla, a donja voda je lagano počela oticati u korito Save. Naslaga leda
se usljed povećavanja volumena, koji nastaje kod smrzavanja zagrizla se
u stablo i grane biljke. Kako je izmedju leda i nesmrznute vode nastao
jedan prazan prostor, to je led ostao u zraku, održavajući se na krošnjama
mladih stabala. Svojom težinom počeo se spuštati k zemlji uz silnu lomljavu.
Ovako uklještena stabla ni jesu se mogla osloboditi, već ih je led
počeo sobom povlačiti. Dio stabla, koji se je nalazio izmedju leda i zemlje,
morao se je takodjer toj sili pokoriti, pa se je počeo savijati. (SI 3.).


1111.. . .. * *od»


SI. 6.
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Štete od ieda 327


Slika 4. prikazuje nam led, koji se je još više spustio, a stablo, kad
je prekoračena granica njegove prevojne čvrstoće, prekršilo se.


Slika 5. predočuje prekršeno stablo poslije otopljenja leda i poslije
potpunog oticaja vode. Donji dio stabla malo se pridigao, a gornji oslobodili
se leda. i; koso ispravio.


Ovo je sudbina svih tanjih stabala. Debljim stablima, koja led nije
mogao saviti, led je i r a n i o koru, k 1 i z u ć i se niz njih.


Ko je vidio ove branjevine prije ove katastrofe i ko ih sada promatra,
taj ne bi vjerovao, da to može biti jedna te ista šuma. Prije bujna
; uzrasla, a sada povaljena i pruža pravu sliku ratišta poslije okršaja gdje
je ostalo mnogo mrtvaca i ranjenika.


Ovaj pritisak leda različito je djelovao na pojedina stabla. Najtanje
bjljke ispod 1 cm promjera ostale su poštedjene, pa se vide neprelomijene
i sasvim savijene prilegle uz zemlju na suhoj travi, koja se u velikoj
količini u najmladjim branjevinama nalazi. Ova trava im je služiia
kao neka sigurna meka podloga, koja je branila ledu, da ih uz tvrdu zemlju
prebije ali i stabla ove delbljine su stradala, gdje nije bilo ovakove podloge.


Najviše su stradala stabla iznad 1 cm do 7 cm prsnog promjera bez
obzira, da li je branjevina gušća ili rjedja. Veliki dio ovih stabala je prelomljen
na dva i više mjesta, pogotovu ona, koja imaju nepravilan i kriv
uzrast.


Stabla preko 7 cm debljine stoje i nije ih led mogao prekršiti, ali im
je sve postrane grane polomio i izranio. Mnoga će od njih uginuti od
ovih rana ili u najmanju ruku neće nikad dati dobro gradjevno drvo.


Mene je ovdje vodio interes uzgoja i čuvanja šume. Ova pojava
mora zabrinuti sve one, koji vode brigu o uspješnom podizanju mladih
šuma u ovim krajevima.


Zabrinjuje to više, ako se uzme u obzir haranje medljike, gubara i
drugih zareznika u odraslijim slavonskim hrastovim šumama. Haranjem
ieda u najmladjim branjevinama dovodi uzgajača u borbeni stav prema prirodnim
kalamitetima već od mladosti, pa sve do prilične starosti slavonskog
hrasta.


Ove od leda poharane površine neće se ni u kojem slučaju moći oporaviti
i bezuvjetno se mora misliti na novo pošumljenje. Moraće se sva
ova stabla staviti na panj, a osim toga izmedju tih panjeva popunjavat!
novini biljkama.


Težak je to zadatak i neočekivani troškovi pošumljenja, s kojima se
nije računalo.


Brodska imovna općina troši na pošumljenje svojih čistina prilične
svote novaca, pa će ovim novim slučajem morati nacrt pošumljenja u koječem
mijenjati. Druge za pošumljenje predvidjene površine moraće se
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 34     <-- 34 -->        PDF

32* Štete od leda


staviti po strani, i njihovo zašumijavanje odgoditi, jer će se ledom uništene
branjevine morati odmah popravljati.


Nadati se je, da se ovi kalamiteti neće opet skoro javiti, jer je zimska
poplava rijetka osim onih srezova, koji se neposredno nalaze uz rijeku
Savu. Njihovo pošumljenje i popunjavanje moći će se izvršiti tek nakon
podignuća savskog nasipa Gunja-Mitrovica.


„Les dommages causés par . oppression de !a glace".
Ce sont les chenains dans terrains d´inondation en Slavonie sui sulissent
parfoits a . oppression de la glace.
Rédaction.


.%


UNIŠTAVANJE GUBAROVIH LEGLA.


Naše šumarije tamane gubarova jaja premazivanjem legla katranom
ili struganjem istih sa debla. Premazivanje sprečava bez dvojbe
izlaz gusjenica iz jaja. Da se ustanovi korist struganja, učinjeni su
pokusi. Iz jaja koja su strugana dne 20. februara, izlegle su se gusjenice
20. aprila, a iz jaja, koja su strugana 15. marta, izlegle su
se gusjenice 2. aprila. U jesen nastavit će se pokusi ranijim struganjem.


Iz zavoda za šumske pokuse na sveučilištu u Zagrebu.


Prof. Dr. Petračić.