DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 30     <-- 30 -->        PDF

324 Štete od leda


Ing. Seferović [Otok]:


v


Slete od leda.


Još lani opazio sam u šumi Kraplja (Brodska Imovna Općina, šumska
uprava Rajevoselo) jednu pojavu, koja je u meni pobudila jače fnteresovanje.


Na čitavom jednom povišem dijelu ove šume a paralelno sa obalom
Save u širini od cea 80 do 100 metara i na dužini od cea 700 tekućih metara,
vidio sam, mladi 6—7 godišnji hrastići u visini od 50—60 cm pol.
l.ieni. Na prvi je mah izgledalo, kao da bi neko namjerice tu štetu počinio.
Kod tačnijeg osmatranja stvari stekao sam uvjerenje da uzročnika
treba tražiti na drugoj strani. Suma Kraplja leži neposredno uz Si
Pri svakom većem vodostaju ovaj je srez pod vodom.


Na temelju činjenice, da Sava vrlo često ovu šumu poplavljuje, zaključio
sam, da te štete moraju biti u vezi sa poplavom. Konačno sam utvrdio
da su polomljena stabla stradala od leda.


Ova pojava ledoloma proširila se je medjutim ove zime i na drugešume,
koje su izvržene poplavnoj vodi rijeke Save. (Gradina, Slavir i Istočne
Kusare). Vrijedno je ovo spomenuti već i zbog toga, što slavonske
šume u poslijednje vrijeme stradavaju sa mnogo strana. Pored katastrofalnog
napadaja gubara (Liparis dispar), zlatokraja (Liparis chrvsorrhoea,
hrastovog prelca (Cnethocampa proeessicnea) i medljike (Oidium
quercina), pridružuje se evo još i led.


U samoj šumskoj upravi Otok Brodske Imovne Općine uništio je led
u spomenuta tri sreza oko 400 kat. jutara 3—5 godišnje lijepo uzgojene
hrastove šume.


Nizinske slavonske šume ovdašnjeg područja stradavaju skoro svake
godine od poplave vode rijeke Save. bilo to direktnim ili indirektnim
putem. Direktno stradavaju naročito najmladje branjevine. Ako poplavna
vodu uhvati biljke u vegetacionoj periodi, ako se ona dulje vremena zadrži,
ona ih uguši.


Indirektno stradavaju mlade branjevine slavonskih šuma u .....
slučaju, kada nadodje velika voda u proljeću i poplavi pašnjake i livade
okolnih sela. Ovom prilikom dolazi u pitanje stoka seljaka, koji obitavaju
u ovim krajevima. Zimska suha krma je istrošena, a pašnjaci potopljeni.
Da se ovo blago spasi, otvaraju se branjevine na gredama (i ako teška
srca) za pašarenje. Kako ovakove branjevine izgledaju poslije ugona
marve u njih, nije si teško predočiti.


Mlade branjevine propadaju dakle poplavnom vodom u proljeću i
jeseni, ili od zuba marve ili od zagušivanja vodom. Ali u poplavnom po