DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 5. „Šumarski LisT Godina 50


Na odbranu časti.


U broju 15. »Narodne šume« od 10. aprila o. g. izašao je uvodni
članak »Neželjene pojave« iz pera nepoznatog pisca. U tom članku taj
anonimni pisac napada pisanje uredništva Šumarskog Lista, organa Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja, u pretpostavi da je pojam »Uredništvo«
identičan sa licem urednika. Konstatujerno da se glasom čl. 2. Pravilnika
za uredjivanje šumarskog Lista pod imenom »Uredništvo« ima
razumijevati Redakcioni odbor. Prema tomu sav rad. svaka izjava pod
imenom »Uredništvo«, svako objašnjenje, svi prigovori upravljeni na
Uredništvo tiču se Redakcionog odbora, a ne samo lica urednikova.


Konstatujerno nadalje, da pisac spomenutog članka nije smogao
ni toliko hrabrosti, da ga barem potpiše i da time preuzme punu odgovornost
za njegove navode.


Naprotiv potpisani članovi Redakcionog odbora preuzimaju potpunu
odgovornost za smjer pisanja Šumarskoga Lista i spremni su, da
svakog časa dadu objašnjenja o tome ali pred nadležnim forumom.


Medjutim nikako se ne kanimo upuštati u bilo kakovu novinsku polemiku,
a pogotovo s ovakovim bezimenim piscima.


jedino za volju istine i obavještenja nepristrane javnosti naglašujemo,
da je redakcioni odbor do ovoga Časa, a to će činiti i u buduće,
strogo pazio, da Šumarski Lista ostane naskroz nezavisan organ Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja, prost od svake političke i partijske
natruhe i od svakoga idolopoklonstva, držeći na umu golu stvarnost,
kloneći se svake sentimentalnosti i ne služeći ničijim lični m interesima.
Na prigovor profesorima zagrebačkog šumarskog fakulteta odgovorit
će oni sami piscu, ako to nadju za potrebno.1)


Prigovor, da smo neki separatiste, bezgranično je naivno namješten
i suviše tendencijozan, da bi se uopće trebalo na nj osvrtati. Mi koji
smo se čitavim svojim bićem zalagali za osnutak jugoslovenskog Šumarskog
Udruženja, zalagati ćemo se i za njegov prosperitet, dok nas
uopće bude, ne vodeći računa o tome, da li to kome lično odgovara
ili ne. No braniti ćemo svagda načelo: opće dobro otadžbine, šumarstva,
staleža i udruženja, prije svih ličnih interesa!


U Zagrebu, dne 23. aprila 1926.


Dr. Aleksandar Ugrenović, glavni urednik.


ing. Ivan ćeović, član redakc. odbora.


Ing. Žarko Miletić, član redakc. odbora.


>) Napomena uredništva : Medjutim i taj odgovor je već stigao pa ga donosimo
na 298 strani.