DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Šumarski list


izlazi svakog prvog u mjesecu na 3-*-5 tiskanih arakaČlanovi
redovni J. Š. U. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja
članskog god. doprinosa od 50 Din,
Članovi pomagači a) kategorije plaćaju godišnje 25 Din.
b) „ „, „ 100 Din.
Članovi utemeljitelji i dobrotvori dobivaju ga nakon jednokratnog
dopriosa od 500 dot. 3000 Din.´ :-´1


Pretplata zâ nečlanove iznosi godišnje 100 Din.


Pretplata se šalje za članove iz Slovenije na podružnicu


j . Š. U. u Ljubljani na ček. broj 11.054 ili po poštnoj nakaznici,
za sve ostale pak na ček. j . a. U. 34.293 ili na adresu
blagajnika: Zagreb,; Vukotinpvićeva ulica 2.
Uredništvo
i uprava nalazi se . Šumarskom domu Zagreb,
Vukotinovićeva ul. 2. Telefon 6—60.
Za oglase plaćaše:
Za stalne oglase (inserate) kao i za dražbene oglase :
Vi strana 500 (petstotina) Din, V* strane 175 (stosedamdesetpet) Din.
V« strane 300 (tristotine) Din. % strane 90 (devedeset) Din.
Kod trokratnog oglašivanja daje se 15%* kod šesferokratnog
30°/e i kod dvanaesterokratnog 50% popusta.
Sakupljači oglasa dobivaju nagradu.


Gospodi saradnicima.


Da bi se uredjivanie Šumarskog Lista moglo provesti Sto lakše i brže,


upravljamo ... molbu gospodi Saradnicima.


Članci : neka obradjuju što savremenije teme, u prvom redu praktična pitanja.
Teorijski radovi dobro su nam došli. Za prevod treba pribaviti dozvolu
autora.
Bilješke : dobro su nam došle o svim važnijim pitanjima i dogadjajima, koji
su u vezi sa šumarstvom.


Rukopisi: neka kod članaka obuhvata ju otprilike osam do dvanaest štampanih
stranica ili multiplum toga broja. Neka su po mogućnosti pisani mašinom
ili čitljivo rukom. Pisati treba samo na neparnim stranicama. Sa desne ivice
svake stranice treba ostaviti prazan prostor od tri prsta širine. Rečenice
treba da su kratke i jasne. Izbor dijalekta, i pisma prepušten je piscu.
Rukopisi se štampaju onim dijalektom i pismom, kojim su napisani, ukoliko ,
autor izrično ne traži promjenu.


Slike : u prvom redu doori pozitivi na mat (ne sjajnom) i glatkom (ne hrapavom)
papiru — neka ne budu ulijepljeni u tekst već zasebno; Ako se šalju
negativi, treba ih zapakovati u čvrste kutije. ,


Crteži » neka budu izvedeni isključivo tušem (nikako ne tintom) na bijelom (ne
žutom) risaćem papiru. Mjerilo na kartama treba označiti samo olovkom.
Honorari ; za originalne članke 20 D., za prevode 12-50 D po štampanoj


stranici.
S ep a ratn i otisci : Moraju se zasebno naručiti. Trošak snosi pisac.
Ur dntitvo.