DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Autonomija iii podržavl .... imovnih Općina


je da privaža potrebito drvo za podmirbu zemljoradnika sa apsolutno
šumskog tla u krajeve nizinske i onake brdske, u kojima danas već sječivih
šuma nema.


Tu je još i druga poteškoća a to su sami troškovi privoza. Ako nestane
šume u nizinama na relativnom tlu, moraće se ovamo iz dalekih
krajeva drvo privažati i to jamačno na trošak samog trošioca, a ti će troškovi,
bojim se, biti toliki, da će malog zemljoradnika prisiliti da se oduči
od uporabe drva. Moju ovdje nabačenu misao potvrdjujem iskustvom
stečenim u kućanstvu Brodske Imovne Općine. Ona privaža ogrijevno
drvo za pokriće potreba svojih pravoužitnika iz prikupljenih vlastitih šuma
sa Dilj-gore u posavsku nizinu na daljinu od 60—150 km. te imade
silnih poteškoća da tajogrijev priveze, a troškovi režije toliki su, da se
pravoužitnici ustručavaju gorivo preuzeti uz naknadu tih režijskih troškova.
A koliki bi tek troškovi bili da se drvo u Srem privaža iz planinskih
šuma Bosne, Zagorja i Like.


Tu još gotovo najodlučnije ulazi u račun vrijeme, u koje se drva žiteijstvu
doznačuju, te bih se usudio posumnjati, da će se kod općeg snabdjevanja
drvom zbog ogromnih masa rijetko kada poklapati čas predaje
drva sa časom potrebe drva.


Uočiv sve dojako nabrojene razloge biti će najprobitačnije i najpravednije
i za bivše krajišnike i za samu državu da se na današnjem autonomnom
ustrojstvu Krajiških Imovnih Općina u bitnosti ništa ne mijenja.
Smrću Krajiških Imovnih Općina preuzela bi državna vlast na sebe samo
ogromnu brigu i obaveze, te okrnjila i sam dosadašnji prihod državnog
fiskusa iz državnih šuma krajiškog područja.


Čuju se doduše glasovi, da su Krajiške Imovne Općine kao nedonošče
pokadšto malo shodnim postupkom i krivim liječenjem obnemogle
i izmoždene tako, da im je već teško sastaviti kraj sa krajem t. j . prihodom
na drvu pokriti rashod na drvu. Ali ovake glasine ne mogu danas nikako
opravdati negiranje pravne podloge za dalnji opstanak autonomnih Krajičških
Imovnih Općina.


Poteškoće u ravnovjesju izmedju prihoda i rashoda postoje doista,
no one su vjerojatno matematička posljedica geneze Krajiških Imovnih
Općina.


Kako i moj vrlo poštovani drug šumarski nadsavjetnik Matić u svojem
opširnom članku priznaje — što i ja potpisujem, — roditelji su i nastavnici
Krajiških Imovnih Općina t. j . zakoni i napuci potpuno još zdravi
i dobri. Dakle predleži mogućnost, da će Krajiške Imovne Općine preboljeti
časovite krize, te uz razumno i štedljivo gospodarenje, poštenom
ljubavi za svoje šume i dovinuti se boljih prilika vlastitom snagom.