DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 6     <-- 6 -->        PDF

232 Autonomija ili podržavljenje´Imovnih Općina


Ovaj dakle nacionalno ekonomski razlog gotovo iščezava, jer i
Krajiške Imovne Općine imaju svoje šume na pretežno apsolutno šumskom
tlu. Taj se narodno gospodarski razlog raspe mahom u ništavilo, kad
se uvaže neprocjenjive koristi, što ih šumski sporedni užitci, paša i žirovina,
pružaju i pružat će još punom pregršti i u doglednoj budućnosti
našem rataru. Od kakve je koristi zemljoradniku oko Vinkovaca ispaša njegovog
blaga u šumama na apsolutnom šumskom zemljištu Psunja, Papuka,
Velebita i Kapele, kad ih radi velike udaljenosti svojom stokom doseći
ne može.


Pak i sam Vidovdanski Ustav uvidjajući neizmjernu važnost paše i
žirovine za kućanstvo zemljoradnika u članu 41. odredjuje, da svaki zemljoradnik
treba da dobije potrebitu šumu za ispašu svoje stoke, — razumije
se dakako stoci na dohvatu.


Tek je pašom i žiro vinom moguće našem rataru uzdržavati svoje gospodarstvo
danas i snašati svoje terete. Baš ovim šumskim užicima šuma
u velike blagotvorno utječe na blagostanje seljačkog žiteljstva i time vanredno
podiže u narodno-gospodarskom pogledu narodno bogatstvo. Baš
ti sporedni užici najjače opravdavaju opstanak šuma i na relativno šumskom
tlu.


Koliko vrijedi za naš seljački narod ono malo šumovitih ostrva u području
Brodske Imovne Općine, što leže na povišem, recimo prvorazrednom
gospodarskom tlu, kad poplava prelije sve šume, njive i livade niskog
položaja, može ocijeniti samo onaj misaoni čovjek, koji je vidio za vrijeme
takove nevolje silnu marvu, što se na ovim nepoplavljenim šumicama
sjatila da iz vode iznese tek živu glavu. Ovakve šumice spašavaju za vrijeme
poplave nebrojeno narodno blago te ovime u nacionalno-ekonom
skom pogledu donose kud i kamo veću korist, nego što bi se poljskom
težatbom ovih krajeva postići dalo.


Poznato mi je i to, da se uz šume Brodske Imovne Općine prostiru
nepregledni općinski pašnjaci, koji su obrasli tek bujnom travom, a više
leže nego okolne šume, pa opet niko nije još plugom zašao u te pašnjake
ma da i oni čine prvoklasno gospodarsko zemljište i ma da njihova poljska
kultura ne traži nikakovo predhodno krčenje.


Na osnovu izloženih činjenica vidi se, kako je skroz neopravdan i
spomenuti narodno-gospodarski razlog pretvorbe tla, s kojeg bi trebale
Krajiške Imovne Općine prestati bitisati.


Spominje se da bi prestankom Krajiških Imovnih Općina imala država
preuzeti sve šume te iz njih potrajno podmirivati potrebe na šumskim
užicima svih svojih gradjana, koji se bave proizvodnjom zemaljskih produkata.
I ova je misao lijepo zamišljena, ali je uz današnje još prilike tehnički
— rekao bi — skoro neprovediva. Kapacitet naših prometila preslab