DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 53     <-- 53 -->        PDF

..........
279


58) Pesocky: „Mašine i strojevi za piljenje drva i pomoćni udešaji u šumskoj
industriji 1924.


........ : „...... . ...... .... .......... .... . ...............
............... . .......... ............" 1924.
59) Pesocky: „Piljtno drvo, načini njegova dobivanja i račun njegove vrijednosti".
........ : „....... ..., ....... .......... ero . ....... ........."60)
Pesocky : „Iskorišćavanje otpadaka šumske industrije 1924.
........ : „............. ........ ........... ............" 1924.
61) Pesocky : „Proizvodnja (izradba) furnira" 1924.
........ : „........ ............ 1924.
62) Pesocky : „Proizvodnja celulozne ljepenke"
........´: ............ .......... .......".
63) Pesocky : „Izradba sanduka" 1925.
........ : „............ ........" 1925.
64) Pesocky: „Mašine i sitni strojevi za preradjivanje drveta" 1924.
........ : „...... . ...... .... ......... ......" 1924.
64a) Pesocky : „Uredjivanje pilana" 1924.
........ : „.......... ........... ......." 1924.
65) Press A. A.: „Sušenje drva" 1923.
..... A. A.: „..... ......" 1923.
66) Press A. A.: „Pilanska industrija"
..... A. A.: „.......... ............".
Seliber : „Priručnik za šumsku industriju i šumsko gospodarstvo" 1924.
....... : „.......... no ...... ............. . ....... .........."


1924.


68) Sparro R. N.: „Meliorativna istraživanja" 1924.
...... : P. H.: „............. .........." 1924.


69)
Tišjenko : „Kako se pile trupci na jarmačama 1925.
........ : „... ........... ...... .. ...... ........." 1925.
70) Tišjenko : „Mjerenje oblog i piljenog drva" 1925. r
........ : „.......... ........ . ........ ...." 1925.
71) Tišjenko: „Pilanska proizvodnja" 1925.
........ : „.......... ............" 1925.
72) Šteinberg: „Pomoćni šumski zanati" 1923.
.........: „......... ...... ........" 1923.
73) Bublikov M.: „Pokusna botanika po laboratorijskom metodu i primjenjena ka
Daltonovoj osnovi" 1925.
........ M.: „........ ........ no ............. ...... . ............
. ......-....." 1925.
74) Baur Ervin : „Naučne osnove selekcije. Priručnik za poljoprivrednike, vrtljare
i šumare" 1924.


.... ..... : „....... ...... ......... ........... ... ....... .......,
......... . ........." 1924.
75) Buš N. A.: „Opća botanika, morfologija i sistematika bilja" 1924.
... H. A.: „...... .... ........, .......... . ........... ........"


1924.


76) Voljf ..: „Četinjari (drveće i grmlje) evropske i azijske S. S. S. R´" 1925.
.... E.: „....... ....... . .......... ........... . ......... .. .. .. .."


1925.