DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 50     <-- 50 -->        PDF

276 ..........


1 .......... 1


i i


(96iS^(sES^6CS&SS$^GcSaSSS5^^^


..... ........ ........... .... ... y ....... ..... .........,
..... ce ........ .......... ...... ..... .......... .. ......... ....
......... ........ ...... ....... ...... — ............ .... ......... .
.... ....... ...... — (.... ......... ...... ..... .... ce ..... ........
.......... ..... .....).
1) Arnoljd: „Ruska šuma" I-III, 1897-1899.
......: „..... ...", ... I-III, 1897—1899.


2) Dimitrijević : „Tko pustoši šumu — žanje sušu", 1925.
........... : „... ........ — ...... ........", 1925.
3) Kern. .. .. : „Sadite stabla podižite šumu", 1924.
.... E. E. : „....... ......., .......... ...", 1924.
4) Kern. E. E. : „Ovragi (bujice), njihovo učvršćivanje, zašumljavanje i pregradjivanje".


..... E. E. : ......, .. ............, .......... . .............*.
5) Ljesnik: „Nama treba šuma, a ne pojedina drveta (stabla), 1920.
...... : „... ..... ..., a .. ........ .......", 1920.
6) Ljuboslavsky : Utjecaj pokrova na temperaturu tla, 1939.
............ : ......... .............. ....... .. ........... .....",
1909.
7) Morozov G. F. : „Nauka o šumi" (uzgoj), 1925.
....... .. .. : „....... . ....", 1925.
8) Poljakov: „Zeleni dan", 1924.
....... : „....... ...", 1924.
/9) Savkin: „Kultura tresetišta (blata), 1923.
....... : „....... .....", 1923.
10) Sus, N. I. : Borba protiv sniježnih zameta pomoću zaštitnih šumskih sastojina,
1925.
Cyc, H. .. : „...... .. ........ ........ ... ....... ......... ......
..........", 1921.
11) Sus, N. I.: „Nešto . pitanju borbe protiv sniježnih zameta pomoću zaštitnih
šumskih sastojina", 1922.
Cyc, H. .. : ,,K ....... no ...... .. ........ ........ ... ....... .........
...... ..........", 1922.
12) Toljsky A. P.: „Korov i borba s njim", 1922.
....... A. .. : „....... .......... ............. . ...... . ...", 1922
13) „ „ „ „Rodjavanje plodom u borovim sastojinama", 1921.
n „ „ „............. ........ ..........", 1921.
14) „ „ „ „Uzgajanje i podizanje bora", 1921.
„ „ „ „............. .....", 1921.
15) „ „ „ „Obradba tla u šumskom gospodarstvu", 1921.
„ „ „ „......... ..... . ...... ..........", 1921.
16) „ „ „ „Značaj i neophodnost vještačkog potrajnog gospodarerenja",
1921.
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 51     <-- 51 -->        PDF

.......... 277


....... A. .. : „......... . ............. ............ .............,
.....", 1921.
17) Tkačenko M. .. : „Bogatstvo Rusije — šume Rusije", 1922.
........ M. E. : „......... ...... — .... ......", 1922.
18) „Poljsko i šumsko gospodarstvo sjevera", 1923., uredili : Kovalevski, Liskun,
Tkačenko.


„........ . ....... .......... ......", 1923., ... .......... : ............,
......., .........


19) „Šumarstvo" uredio Tkačenko 1924.
„....... ...." ... .......... ........ 1924.
20) Bogoslovsky : „Nauka . zrelosti šume i ophodnji" 1924.
............ : „....... o ........ .... . ...... ....." 1924.
21) „ „Nove struje u uredjivaHJu šuma" 1925.
„ „...... ........ . .............." 1925.
22) Kern : „Šuma lokaîlnog značaja" 1924.
.... : „.... ........ ........." 1924.
23) Godzisevsky : „Rusko drvo na svjetskom tržištu" 1924.
............ : „...... ... .. ....... ....." 1924.
.24) Epifanov: „Kako treba gospodariti u seljačkim šumama" 1925.
........ : „... ..... .......... . ............. ....." 1925.
25) Orlov M. M. : „Skice iz uredjivanja šuma" 1924.
..... M. M. : „...... .............." 1924.
26) Orlov P. M. : „Tablice koordinata" 1924.
..... .. M. : „....... ........." 1924.
27) Orlov P. M. : „Praktična niža geodezija" 1924.
..... .. M. : „........ ...... ........." 1924.
28) Sažin : „Zašto treba šumu sjeći uz predračun" 1920.
..... : .„...... ... .... ...... no ......." 1920.
29) Sergejev : „Šumska taksacija" 1924.
........ : „....... ........." 1924.
30) Faas i Roger: „Šume i šumska trgovina u Austro-Ugarskoj" ´9/5.
.... B. B. . ..... : „.... . ....... ........ ......-........" 1915.
31) Cvjetkov S. S. : „Privremena instrukcija iz geodezije za provadjanje ljetnih


vježba" 1924.


....... C. C. : „.......... ........... no ......... ... ............
...... ............ ....." 1924.
32) Cebotarev : „Priručnik za geodete (geometre) 1923.
......... : „.......... ........." 1923.
33) Drozdovsky: „Sta mora znati radnik i seljak o šumama S. S. S. R. i njihovim
prihodima" 1925.


........... : „... ...... ..... ....... . ........... . ..... .. .. .. .
. .. .........." 1925.
34) Vulj : „Računovodstvo u šumskim radničkim zadrugama" 1925.
...: „............ . ...... ......." ´925.
35) Vulj : „Zakoni . zemlji i šumi". Čitanka za narod 1925.
...: „...... o ..... . ....". ....... ... ...... 1925.
36) Kolontajev : „Zbirka šumarskih zakona R. S. F. S. R. sa tumačenjem" 1924.
.......... : „...... ...... P. .. .. P. C. c ............." 1924.
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 52     <-- 52 -->        PDF

278 ..........


37) Kolontajev : „Šumarsko zakonodavstvo" 1924.
.......... : „....... ...............´-1924.
38) „Šumarski zakonik" 1924.
„...... ......" 1924.
39) Nehorošev : „Zbirka postojećih šumarskih naredaba" 1924.
......... : „....... ............. ............. no ....... ..........."
1924.
40) Sokolov : „Budućnost šumskog gospodarstva" 1925.
.......: „........ ....... .........." 1925.
„Primjeri ugovora u šumskom eksportu" 1924.
„....... ........ . ...... ........" 1924.
42) „Šumsko gospodarstvo R. S. F. S. R. i perspektive njegovog razvitka", radovi
zemplana, uredio Feodorović 1924.


„...... .......... P. C. .. C. P. . ........... ero .........". .....
........ ... ....... ........... 1924.
43) Baranovsky : „Sprave za obaranje i krčenje stabala" 1922.
........... : ......... . ..........." 1922.
44) Vinogradov : „Tehnologija drva (Rukovodstvo za svakoga) 1923.
..........: „........... ......". .............. ........... 1923.
45) Danisevsky : „Šumarska industrija za preradjivanje drveta S. Š. S. R." 1925.
........... : „....... ....................... .............. C. ......"


1925.


46) Danisevsky : „Šumski (drvni) eksport S. S. S. R. 1925.
........... : „...... ....... C. C. C. P." 1925.
47) Kokoulin : „Tehnika njege šuma" 1918.
........ : „....... ...... ........." 1918.
48) Kuznecov : „Tablice za opredjeljivanje vrsti drveća pomoću makroskopskih
značajki 1924.


........ : „....... .... ............ ......... ..... no ................
........." 1924.
49) Kuznecov „Tablice sa slikama za opredjeljivanje" 1924.
........ : „....... c ......... .... ............" 1924.
50) Kurdjumov: „Drvo kao gradjevni materijal" 1924.
.........: „...... ... ........... ........" 1924.
51) Nikitin: „Kemijska preradba celuloze" 1024.
....... : „........... ........... ........." 1924.
52) Permjakov : „Melioracija rijeka u cilju poboljšanja splavljanja drveta" 1924.
.........: „........... ... . ...... .......... ........." 1924.
53) Plotnikov : „Obradjivanje drveta" 1924.
.........: „.......... ...." 1924.
54) Pesocky : „Priručnik" 1924.
........ : „........... ....." 1924.
55) Pesocky : „Oblo drvo, njegov rast i podešavanje" 1923........
: „....... ..., ero ............. . ............ 1923.
56) Pesockij : „Parne, vodene i električne transmisije" 1923.
........ : „......., ........ . .............. .........." 1923.
57) Pesocky: „Piljenje drva ručnim pilama i jarmačama" 1^24.
........ : „.......... .... . ....... . ....... ............ ........"


1924.
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 53     <-- 53 -->        PDF

..........
279


58) Pesocky: „Mašine i strojevi za piljenje drva i pomoćni udešaji u šumskoj
industriji 1924.


........ : „...... . ...... .... .......... .... . ...............
............... . .......... ............" 1924.
59) Pesocky: „Piljtno drvo, načini njegova dobivanja i račun njegove vrijednosti".
........ : „....... ..., ....... .......... ero . ....... ........."60)
Pesocky : „Iskorišćavanje otpadaka šumske industrije 1924.
........ : „............. ........ ........... ............" 1924.
61) Pesocky : „Proizvodnja (izradba) furnira" 1924.
........ : „........ ............ 1924.
62) Pesocky : „Proizvodnja celulozne ljepenke"
........´: ............ .......... .......".
63) Pesocky : „Izradba sanduka" 1925.
........ : „............ ........" 1925.
64) Pesocky: „Mašine i sitni strojevi za preradjivanje drveta" 1924.
........ : „...... . ...... .... ......... ......" 1924.
64a) Pesocky : „Uredjivanje pilana" 1924.
........ : „.......... ........... ......." 1924.
65) Press A. A.: „Sušenje drva" 1923.
..... A. A.: „..... ......" 1923.
66) Press A. A.: „Pilanska industrija"
..... A. A.: „.......... ............".
Seliber : „Priručnik za šumsku industriju i šumsko gospodarstvo" 1924.
....... : „.......... no ...... ............. . ....... .........."


1924.


68) Sparro R. N.: „Meliorativna istraživanja" 1924.
...... : P. H.: „............. .........." 1924.


69)
Tišjenko : „Kako se pile trupci na jarmačama 1925.
........ : „... ........... ...... .. ...... ........." 1925.
70) Tišjenko : „Mjerenje oblog i piljenog drva" 1925. r
........ : „.......... ........ . ........ ...." 1925.
71) Tišjenko: „Pilanska proizvodnja" 1925.
........ : „.......... ............" 1925.
72) Šteinberg: „Pomoćni šumski zanati" 1923.
.........: „......... ...... ........" 1923.
73) Bublikov M.: „Pokusna botanika po laboratorijskom metodu i primjenjena ka
Daltonovoj osnovi" 1925.
........ M.: „........ ........ no ............. ...... . ............
. ......-....." 1925.
74) Baur Ervin : „Naučne osnove selekcije. Priručnik za poljoprivrednike, vrtljare
i šumare" 1924.


.... ..... : „....... ...... ......... ........... ... ....... .......,
......... . ........." 1924.
75) Buš N. A.: „Opća botanika, morfologija i sistematika bilja" 1924.
... H. A.: „...... .... ........, .......... . ........... ........"


1924.


76) Voljf ..: „Četinjari (drveće i grmlje) evropske i azijske S. S. S. R´" 1925.
.... E.: „....... ....... . .......... ........... . ......... .. .. .. .."


1925.
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 54     <-- 54 -->        PDF

280 ..........


77) Ignatijev .. V.: „Proljetna flora" 1922.
......... .. .. „......... ....." 1922.
78) Kozo-Poljansky : Dialektika u biologiji" 1925.
....-......... : „.......... . ........" 1925.
79) Kozo-Poljansky : „Uvod u filogenetsku sistematiku višeg bil|a" 1922:
....-......... : „........ . ................. ....... ...... .........


1922.


80) Komarov : „Praktična botanika 1923.
....... : „............ .... ........" 1923.
81) Ljubimenko i Brilliant : „Boja bilja" 1924.
.......... . ......... : „....... ........" 1924.
82) Ljubimenko : „Materija i bilje" 1924.
......... : „........ . ........." 1924.
83) Osterhaut: „Život — bilja . pokusima" 1924.
.........: „..... ........ . ......" 1924.
84) Sukačev : „Vegetativna društva" (zadruge) 1922.
....... : „........... ..........." 1924.
85) Talijev : „Gradnja i život bilja" 1924.
......: „........ . ..... ........." 1924.
86) Timirjazev : „Život bilja" 1924.
.......... : ..... ........." 1924.
37) Timirjazev : „Sunce život i klorofil" 1923.
.......... : „......, ..... . ........" 1923.
88) Gedrojc .. ..: „Kemijska analiza tla" 1923.
....... .. ..: „.......... ...... .... 1923.
89) Glinka : „Disperzne sisteme u tlu" 1924.
......: „.......... ....... . ....." 1924.
90) Solovijev: „Načela lovstva" 1922.-1925.
......... : „...... ............." 1922.—1925.
91) Kern .. ..: „Načela uzgoja šuma"
.... .. ..: „...... ...........".
92) Sivercev M. N. Determinator zareznika".
........ : M. H. „........... ........".
93) Toljsky A. P.: „Poznavanje šum. sjemena".
....... A. 11.: ,,...... .............".


Mjesečnaizdanja:


1) „Šumar´ („.......").
2) „Šumarska industrija". („................ ....").
3) „Šumarsko gospodarstvo, šumska industrija i ogrjev".
(„...... .........., .................. . .......".


Knjige mogu se naručiti kod:


Kaklitdiitelstti a knihkupectvi ,,1´lanija", Praha II., Ječna 32, Tcliécoslu-
Vdquie.