DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Politika i uprava


Odluke komisijske za ove se.dn.ioe saopštava sekretar svakome kandidatu
napose preko njegove pretpostavljene vlasti, označujući u isto vreme pobliže
mesto i vreme polaganja ispita.


Cl. 23.


Ako kandidat u zakazani dan ne bude prestavljen komisiji radi polaganja
spita, smatra se da je od ispita svojevoljno odustao za tu ispitnu godinu, o čemu
će ispitna komisija doneti u svome plenumu odluku i saopštit! je kandidatu Rr>
ko njegove pretpostavljene vlasti.


Čl. 24.


Ispit je javan i sastoji se iz četiri dela i to:


1. Teza — domaći rad većega
obima kao pismeni sastav;
2. Pismeni ispit;
3. Usmeni ispit; i
4.
Terenski ispit.
Cl. 25.
Ispitom rukovodi predsednik ispitne komisije; on ima prava ispdtlivati iz
sviju predmeta. Članovi ispitivači ispituju samo iz one grupe predmeta, koja
im je dodeljena prema čl. 9. ovog Pravilnika.


članovi ispitivači imaju svoja pitanja saobražavati fakultetskoj spremi
kandidata, koju je morao imati i obimu prakse koju je imao.


Cl. 26.


Teza je pismeni sastav širega obima, koji kandidat podnosi uz molbu za
polaganje ispita; ona je ili opis dotadanje prakse kandidatove za vreme službovanja
,ili kakav njegov mali stručni rad ili projekat.


Kao domaći rad iz prakse teza ima da obuhvati i obradi sve stručne poslove,
koje je kandidat vršio ili rukovodio za vreme njegovog službovanja; u
ovom pismenom sastavu će kandidat iznijeti sva svoja lična opažanja i kritiku.
Neposredni stručni starešina kandidatov ima na ovoj tezi staviti potvrdu, da li
ju je kandidat izradio samostalno, i da li opis rada i praksa odgovara stvarnosti.


Kandidat, koji se bude odlučio, da u vidu teze obradi kakav specijalan
stručni rad ili projekat, mora na tezi staviti svoju potvrdu, da je samostalno radio,
i navesti dela, kojima se je pri izradi služio.


Svoju tezu kandidat mora na ispitu u plenumu ispitne komisije uspešno
braniti.


Čl. 27.


Pismeni ispit ima se obaviti u toku jednoga dana i može trajati najduže
4 sata pre podne i četiri sata popodne. No ako iz budi kojih razloga bude nemoguće
obaviti ovaj ispit u toku jednoga dana, može ispit trajati najduže dva dana
pod istim gornjim uslovima. No ti ovom slučaju ne smiju se drugoga! dana
produžavati razr.adjivanja započetih radova, niti razradjivati prednodnog dana
dobivena pitanja. Predsednik Komisije ima se postarati blagovremeno, da od
Ministarstva Šuma i Rudnika ili dobije druga pitanja, ili sa dobivienim učini pcdelu
prema drugom stavu čl. 27. ovog pravilnika.