DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Politika i uprava


Ako se ovakovi kandidati državni činovnici 1. kategorije ma koje grupe
ne podvrgnu ovome ispitu i ne polože ga u roku od dve gođitie, s njime se mora
odmafo postupiti kao i sa kandidatima iz čl. 15. i 16. ovih pravila, i oni će
biti ili penzionisani po molbi ako nai to imaju pravo, ili prevedeni u 2. kategoriju
i uvršćcni u status šumarsko-računarskih činovnika.


Cl. 19.


Da bi šumarski kandidat bio pušten na polaganje ispita mora se za ovo
pripraviti po odredbama ovog Pravilnika ´podnoseći molbu preko svoje neposredne
predpostavljene šumarske vlasti Gen. Direkciji Šuma za ispitnu komisiju.


Molbe se mogu podnositi u toku jedne godine najdalje od 15. decembra


t. g. za ispite, koji će se obaviti u maju nastupajuće godine.
Posle ovoga roka podnete molbe neće se uzimati u obzir za prvi naredni
državni ispit, već samo za idući drugi ispit, ako kandidatu za ovo nije istekao
rok od 4 godine po čl. 15. ovih pravila, ili nije nastupio slučaj iz člana 17. i 18.
ovih pravila.


Prijava mora biti taksirana po T. B. R. 9 pod b.


Cl. 20. —


Svaki kandidat uz svoju molbu, kojom traži dopuštenje za polaganje državnog
ispita; mora neizuzetno priložiti:
a) Svedodžbu o položenom ispitu zrelosti u originalu ili vlašću ovërenom.
prepisu.


b) Diplomu o potpuno savršenoj stručnoj šumarskoj spremi, na školanu
predvidjenima u tač. a čl. 13. ovih Pravila; i ovo mora biti u originalu ili vlašću
potvrdjenom prepisu.


v) Potvrdu predpostavljenu šumarske vlasti o provedeno] praktičnoj šumarskoj
službi, koju propisuje toč. b. čl. 13. ovih Pravila. Kandidati, koji su bili
U nedržavnoj šumarskoj školi, podneće ovu potvrdu potvrdjenu i overenu i od
strane državnog šumarskog stručnjaka nadzorne šumarske vlasti.


g) Kratak opis svoga života i rada;
d) Uverenje o vladanju izdano od političkih vlasti;
dj) Uverenje o podanstvu;
e) Opis dosadanje šumarske prakse u službi, odnosno stručan njegov rad,
opaske i projekti.
Cl. 21.


Odmah po isteku odrcdjenjoga roka za podnošenje molbe, prema odredbi
drugoga stava čl. 19. ovog pravilnika sekretar ispitne komisije slaće na proći tianje
i ocenu pojedinim članovima komisije stručne radove svakoga kandidata, koji
su predvidjeni u tač. e. 1. 20. ovog pravilnika.


Cl. 22.


Krajem meseca februara sastaje se ispitna komisija na pismeni poziv Predsednika
Komisije, pregleda primljene molbe i priloge u njima iz čl. 20. ovih
pravila i većinom glasova donosi odluku o svakom kandidatu napose, da li se
pušta na polaganje ispita ili ne, a o svem radu na ovoj sednici vodi sekretar
zapisnik, koji moraju svi članovi i sekretar potpisati.