DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 42     <-- 42 -->        PDF

268 Politika i uprava


Prilikom sastava komisije članovima ispitivačima odredjuje se jednovremeno
i zemjenici.
Ovako sastavljenoj komisiji odredjuje se i jedan šumarski stručnjak za
sekretara ispitne komisije radi vodjenja administrativnih poslova.


Cl. 7.


Izabrani članovi komisije imaju u roku od 15 dana po prijemu imenovanja
k znanju izjaviti pismeno Ministarstvu Šuma i Rudnika, da li se primatu izbora
ili ne, u kome slučaju imaju navesti razloge sa kojih se ne mogu primiti.


Cl. 8.


U slučaju ako je koji od članova komisije sprečen da na Ispit dodje, ima


o tomu blagovremeno izvestiti Predsednika komisije, koji će u tomu slučaju
pozvati zamenika, a ako bi i ovaj bio sprečen Predsednik će zamoliti Ministarstvo
Šuma i Rudnika da imenuje drugoga zamenika, u kome slučaju može predložiti
kandidata.
Cl. 9.


Kad se odredjena komisija konstituiše, ona onda izmedju svojih članova


bira ispitivače za pojedine grupe predmetai iz kojih će se ispit prema ovim pra


vilima polagati. Po izvršenoj podeli dužnost je svakog člana ispitivača da pri


premi iz svoje grupe predmeta pismene zadatke (teze), koje će kandidait na pis


menom ispitu razradjivati, da ove razradjene teze pregledaju i dla kandidate


. usmenim ispitima iz svoje grupe predmeta ispituju.


Cl. 10.


Državni stručni ispiti za činovnike pripravne grupe šumarske struke 1.
kategorije odredjuje se jedanput godišnje i to u maju mesecu. ´Dan i mesto
polaganja ispita odredjuje Predsednik komisije i izveStava o tom kandidate.


Cl. 11.


Sastav ispitne komisije, imena nastavnika za pojedine grupe predmeta,
kao i svi predmeti pojedinih grupa, dalje svaka promena u toku jedne godine
objavljivaće se kandidatima zainteresovanim licima preko Šumarskog Lista i
ova .. objava za svakog obavezna.


Cl. 12.


Ispitna komisija deluje samostalno i njena rešenja odnosno kandidata su


izvršna.


Sva rešenja Ispitne Komisije o ispitima objavljuju se svršenom ispitu u


Šumarskom Listu od strane Personalnog Odseka Generalne Direkcije Šuma,


koja se rešenja stavljaju na samoj prijavi kandidatovoj i po svršenom ispitu pre


daju personalnom odseku.


Ova rešenja potpisuju predsednik Komisije, svi članovi ispitivači i delo


vodja.


Cl. 13.


Polaganju državnog stručnog ispita ove kategorije mogu se pustiti ovi


kandidati: