DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Politika i uprava 267


Cl. 2.


Na osnovi odredaba člana 54. zakona o činovnicima Ministfar Šuma i
Rudnika propisuje ovaj pravilnik o polaganju državnog i stručnog ispita, koji
važi za činovnike šumarske struke I. kategorije, njime se ujedno uredjuje način
obaveznog polaganja ovog ispita.


Cl. 3.


Svaki činovnik šumarske struke u pripravnoj grupi I. kategorije dužan je,
da se podvrgne polaganju državnog stručnog ispita za tehničku i administrativnu
državnu šumarsku službu kako iz stručnih šumarskih predmeta, tako i iz
poznavanja svih zakona, uredaba, propisa i pravila po struci šumarskoj i onih,
koji su u tesnoj vezi sa ovim. Bez povoljno položenog ovakovog ispita: ne može
činovnik zadobiti stalnost niti preći u narednu pomoćnu grupu svoje kategorije
(čl. 53. zak. o činovnicima.)


Cl. 4.


Činovnici šumarske struke mogu biti oslobodjeni od polaganja ovog državnog
stručnog ispita samo u ovim izuzetnim slučajevima.


1. Kad se u slučaju velike službene potrebe primi u državnu službu lice,
koje se naročito istaklo svojim dotadanjim priznatim stručnim radom (čl. 17. zak.
o činovnicima). No u ovakovim slučajevima Ministar Suma i Rudnika može primiti
u državnu službu činovnika i dati mu odmah stalnost samo po povoljnom
mišljenju Stručnog Saveta.
2. Stalnost mogu dobiti i osloboditi se polaganja državnoga ispita i oni
činovnici — strani podanici, koje bi Ministar Šuma i Rudnika primio u državnu
službu po odluci Ministarskog Saveta i po odobrenju Državnog Salveta a prema
posljednjem stavu čl. 2. Zakona o činovnicima no i u ovom slučaju samo po povoljnom
mišljenju Stručnog Saveta.
3. Oslobadjaju se polaganja ovog državnog ispita i ističu stalnost te mogu
napredovati u više grupe I. kategorije i oni činovnici, koji su diplomirali prije
oslobodjenja i bili . službi u pokrajinama, u kojima nije bilo ni propiisato polaganje
ovoga ispita.
4. U pokrajinama gdje je polaganje ovoga ispita bilo obavezno, oslob;>
djavaju se polaganja državnog ispita oni činovnici, koji su diplomirali pre oslobodjenja,
pa su prije nego što su stekli pravo na polaganje ovog ispita pozvati
na vojnu dužnost, i na istoj ostali najmanje jednu godinu dana.
Cl. 5.


Državni stručni ispit za činovnike I. kategorije polaže se u Beogradu kod
Generalne Direkcije Šuma pred Komisijom koju odredjuje Ministar Šuma i Rudnika
pismenom svojom odlukom sa mandatom od tri godine.


Cl. 6.


Komisija za polaganje državnog ispita sastoji se iz pet članova i to: Predsjednika
i četiri člana ispitivača.


Predsjednik komisije je Generalni Direktor Šuma ili njegov zamjenik
pri Generalnoj Direkciji Šuma. Članovi ispitivači biraju se prema grupama predmeta
iz kojih se ispit polaže izmedju viših činovnika glavnih grupa I. kategorije
Generalne: Direkcije Šuma sa fakultetskom spremom.