DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Politika i uprava


AKO ce ... ....., .. je ........ ...... ...... na ............ .. ..1
............ """..... ....... .... ........., .. ne ..... .... ........
.... ...... .. ... .... ........ (... ........ ........... .... ce ....
..... ...........), .... ce .... ... .......... ......... ............... y
.......... .... ce .... ........... ...... y .... ......
..... ...... ........, .. .... .. ......... one rpa.............
........ ...... ...... ........., ....
...... . ..... . A .. je ... ... ........, ... ... .. ....... .........,
je .. je .. ..... ..... ....... ......... ........... ....... ...... ..., ...
...... ............, .. y ... .......... ..... ...... ......... .... ce
.... .. .......... ........, ... . y ........ ....... ... ...., .... ce
.... .. .... ......... A ........ ... ......, .. ce .. ........ .........
y ............ . <;........... ...........


... ce .... y ... ........, ........ . ....... ......... ... .....
........ ........, ... .. ........ .... ..... . ...... y ....... .....
.......... ....., .. ....... ...... ..... ....... ........... . ........
......... ... .. .... ......... . ....... — ...... .... ....... ..
......... ..... ..... .... ........ .. .... y ..........., .... ........
.... y .... ........ ........, ... je ...... ........ .... ...........,
.... ....... .... y .... ........ . ........ ........ a ........ ... ....
..... ....... — .........., .......... . ...... ......... ........ ........
........ ...... .... . ..... ........ .. . .... . ..... .
..... , .... ce ........ y ...... ..... .......... .. ..... ..... ..........,
.........., ......, ....... . .. .. ... .. ......... ........ . ..........
. . . a . . a .. . a . y . . . . . ... .. . a, .... ce ... ........ ........
........, ......... .. ........ .. ........ . .... .......... ..
..... ....... ........................... . .........
...... . ... .. ...... ...... .... ..... ...... .... ... .. ..... ..
.. ...... ........... ........ ....... y ............. ...., .........
........ .... ..... . ....... ....... ........


.... ..... ...... no ......... ..... .... „........... y . ..
a . .. ..", ... .. ......... . ....... ...... no ........... ....... ......
je .... „........... y ....", .... ce ........ .... ...... . ... ......
...... ........ ...... .. .... ... .... ......... ... .... ...........
A ..... .... .. ... ..........


PRAVILNIK


. polaganju državnog i stručnog ispita za šumarsku tehničku i admirns^trativnu
službu šumarskih činovnika1 I. kategorije.


Cl. 1.


Svaki činovnik šumarske struke stupajući prvi put u državnu službu ulazi
,po pravilu u najnižu grupu I. kategorije, i nemože: dalje napredovati, t. j . preći iz
pripravne 9. grupe I. kategorije u neposredno višu pomoćnu grupu, dok ne postane
stalan, dotle, dok ne položi državni stručni ispit prema 61. 53. i 54. zakona


o činovnicima i odredbama ovoga pravilnika.