DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 38     <-- 38 -->        PDF

264 Poiitika i uprava


............ .. ce ........... .. ...... ......., a ....., .. ... ...........
.. ........ ......, ......... . ...... ....... ........., ... . ..
........... ..... ..... ... je ........ .. ........ Te .. ce ............
......., ..... ...... a ..... ...... ..... ............. ........, .. ..
onaj .... .... ...... ....., ... .... ....., .. .. .... .......... ... ...........
....... ......... ........., na ...... ... .... ......, ... .......,
.. .. ce ...... ...., ..... ........... ..... ......... .............
...... ....., ... .. ........ ...... ........ . ..........., a .... ce
. ....... .. ....... ........... ..... ......, .... .... .. .... ... ro....
......... y ......... ...... ...... ........ ........ ....... ....
.. ......, ... . ...... .. ..........., ..... ........ ... ........
.... . ........


........ .. .... ........ ...... - ......., ... .. ....... .........
.. ........... ..... ....., .. je ........., .. ........ ....... y
........ ..... v ........... ........ ......, ... . ..... ........ ........
....... ......., .. ce ... ....... . y .... ........


.... ...., ........ ....... ...... .. ............, ......... .
........... ...., ... ..... ....., .... ce ..... ...., .. je .... ..... ........
. ....... y ..... ........... ..... Kao . y ...... ...... ...., na .
...., ..... .... ....... . ............, .. je ...... ....., .. ce .......
.. ......... ......, ........ . ........ ..............., .... je y ...
......., ...... .... ......, .. je ... ....... ....... ...... ...........


..........


.. .. .......


.... ......


I Politika i uprava 1


........... y .......... .... ce ..... y ... y .......... .......
..... ......... ........ .. ....... .......... ...... . ...... . ...........
....... ........ ......... ... je .. ...... ......... ... ...........,
..... .. ce ......... ... .. ce .... . ...... ........... ...
..........., . ..... ...... ......... ...... ......... . ..........


.. ...... .. .... ... ........ .... ......, .. ce ...... .. .... .
..........., ... ce ........ ...... ........... y .......... To je .....
......... . ...... ..... ...... ........... .. .. ce ........ .. .........
. .......... ............ ....... ........ y ..... ... ........»«
........ ....... ...... ............ ........ ....... ....... ...... ....


......... ... .... .... ...... ..... ...... ........ ............
r. Durand, ....... je ........ ...... . ......... ....... ............
.... ..... ........., .. ........ .... y .......... ......... .............
....... ...... ........ ........ .. ... .... ...... ..........
.... ....... ...... . ......... ..... ... .. .......... ....... .. ce
...... ..... ........, ...... .. ..... .. .... ..... ......... ...... ....
......... ............ je ....... . ..... ........... ... ........ . ......
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Politika i uprava


....... .......... .......... ...... ......... ........ .... .........


..... ........ .....:


„.... je ...., .. ........ ..... .. ... ......, .... .. ..... .. ce
.... ii3 ..... ........ ........ ....... .... ...., ... . ....... . ........,
........ ce ... ....... .... ce ......... no ....... ... ce .........
.... ......., .... ....... ........ ....... .... ... y .... .........
........ .... ..... ........ ........ ............


........ ... ... ......... ........, .... ......... ........... ..
....... ... ...... ....... .... .. .......... ...........


... .. ce .... .. ..., .. ce ...... ... ..... ....., .... .. .... ......
..... u ....... ............. .........., ....
ce .... .. .. .. .... ..... . ....... ... ... ........ .........
....... ......... je ..... .. ..... ..., .... .. ........ ..........
......... ... ......... .... je ........ ........ ......... ....
...... To je .... ...., .. je .... — .... ... ...... ... ...... — .......
........ To ...... ......, .. . .. .... .. ......... .. .... .... .
.... .... na ........ ...... ... y ...... . ..........


...... ce, .. .. ...... ...... ..... ..... .. ........ ... ........
.......... ....... ......... ............. ......
..... . . a . ........ ........., ...............................


................ ..... ..... ....... ..........
................. ................ .. .............
......... ... . ....... ......


.. ...... .. ......... .........., ... je ............ ........ ....
.. ........ ...... ... .. ........., .. .. .... ....... ........ .......
........ ........ . .......... ...... ........... ...., ... .... .. .....
.. ..... . ......... .. .. ...... y .... ...... ....... .. ....... ........
........... ........ .. .. ...... ........ .. ...... ..... y ......
........, .. .... a .. ...... ........... ........... ...... ... ........
......".


........ ... ..... ....... .. ......... ... ..... 66% ........
.... . .. joj je ........ ........... ... 20%. ..... ... ... .. . .....
.. .... .. ce ........ ........ ......... ...., .......... je, .. .. .. ....
....... .. ... ......, .. .... je .... . „........ ......" y ............
........... . ... .. ....... ......... .. ........ .... ....... ...........
...... ....... .. ... ...... ......, .... ... . .. y ..... .......
.......... . .......... je . ......


.. .... ce ...... ...... ...., .... je ...... .... ............... ...
........... .. ..... ..... .. ....... 31% ......... ...., a ...... ...
je ........ ........... .... 33%. ..... .. ... ....... ......... .......
........ ... .... ....... .. ............ . ... ........ .... .. ....
.. 59% .........., ........ (66% ´ 31%) . .......... ........ .... ....
..... ....... a y ... .... .... ..... ....... .... ..... ..... .........
.... y ... je ... .... .... .... y ........... . .. .. ....... .......
...... .. ...... ............. .. ....... ....... ........... ...... ..
...... ............... .. ........., .... .. .. ... .... .... ....... na
tora .......... .... .... .... .........