DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 35     <-- 35 -->        PDF

261 Nastava i nauka


stima, što ih uprava kongresa daje. Donosimo ovdje približnu visinu cijene u
hotelima. Ove cijene nisu obavezne.


Milano : Rim
Soba sa jednim ležajem 30 20 10 Lira 35 30 12 Lira
sa dva ležaja ... . 60 45 20 „ 70 50 25 „
# Zajutrak 6 6 5 „ 7 6 4 „
´ Ručak, večeraPurboar
25 20
10%
15 „

35 30
IO1-/«
18 „
Porezi i takse ... . 8% 4% 4% „ 8%


Cijene u luksusnim hotelima veće su do onih u najvišem stavu za dva do
dva i po puta.


Troša k željeznic e (brzi voz, cijela karta) iznosi otprilike:


Zagreb-Trst-Milano-Rim I. kl. 1500Din, II. kl. 1000 Din, III. kl. 600 Din.


Zagreb-Trst-Firenze-Rim I. kl. 1000 Din, II. kl. 750 Din, III. kl. 450 Din.


(Na talijanskoj teritoriji popust 30%. — Popust vrijedi od 1. aprila do


15. maja!).
Institut, koji aranžira kongres, moli da se najmanje 15 dana prijavi dan i
sat dolaska u Milan i u Rim (prirodno je da prijave za Milan, treba poslat
samo onda, ako se putuje preko Milana). Sve informacije, koje se odnose na
konačišta, mogu kongresisti dobiti u Milanu u Birou E. N. I. T. na centralnoj
stanici u Milanu, a u Rimu u Birou za informacije E. N. I. T. na stanici Termini.


Kongresiste, koji žele učestvovati u kolektivnom posjetu šflmarske izložbe
u Milanu, koji će se održati 27. aprila 1926. god. poslije podne, moći će, kad
stignu u Milan u sekretarijatu Sajma (Fiera Campionaria Via degli Amedei, 8) dići
pozivnice za banket, ulaznice za izložbu i dobiti sve druge potrebne upute. Banket
je odredjen za 27. aprila u 13 sati. Lokalitet bit će naknadno označen.


U programu je za sad ekskurzija u Apenine odnosno u šume Valombroze,
kao i posjeta visoke šumarske škole u Firenci. Gotovo je sigurno, da će na toj
ekskurziji i posjeti kongresisti biti gosti talijanske šumarske uprave.


„Lesnickâ prace". Čislo 2. — 1926. —Štorkan Jar., Dr. : Červci
(Coccidae) v lesdini hospodâfstvi. (Coccidae u šumskom gospodarstvu). —
Melichar J.: Mykorrhiza. — Frič J.: Nëkteré pfedpoklady lesni hospodafskć
reformy. (Neke pretpostavke za reformu šumskog gospodarstva),
(nastavak).


„Revue des Eaux et Forets." Février 1926. — La Sylviculture dans les
Pays — Bas et dans les colonies néerlandaises (2 e et 3 e parties), par de Koning.
(Gajenje šuma u Holandiji i njenim kolonijama, — nastavak i svršetak). — Les
ventes des coupes de bois en 1925., par G. Géneau (Prodaja sječina 1925). —
Les assurances sociales et le service forestier en Alsace - et - Lorraine, par Badré
(Socijalno osiguranje i šumarska služba u Ajzas-u i Loren-u). — Rouge et chute
des aiguilles de pin sylvestre, par Dufrénoy (Rdja i opadanje iglica kod običnoga
bora). — Les forets particulieres ou communales et le remploi des dommages de
guerre, par M. Verneaux (Privatne i komunalne šume i naknada ratne štete).


„V Alpe" Febbraio 1926. — F. C. Pallazzo : L´ avvenire della Sila (Budućuost
šumar, lista). Sitni članci i ostale šumarske vijeeti.
3