DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 34     <-- 34 -->        PDF

260 Nastava i nauka


1 Nauka i nastava i


1 1


GUNNAR SCHOTTE


(1874.—1926.)-


OcTgospodina F. A m i n o f f a, generalnog direktora švedskog šumarstva, pri


mili smo njegovu publikaciju, koja je izašla ovih dana a posvećena je nedavno pre


minulom odličnom radniku na polju švedskoga šumarstva. Gunnar Schotte-u.


Povodom smrti Gunnar Schotte-a sva je evropska šumarska štampa pisala o nje


govom svestranom radu. Sva je evropska šumarska javnost uzela učešća u toj


žalosti, koja je smrću Schotte-ovom zadesila ne samo Švedsku već i šumarstvo


čitave Evrope.


Cijeneći zasluge pokojnika za šumarstvo uopće a za šumarsku nauku na


pose, mi se ovim pridružujemo tim sažalnicama.


Zasluga Gunnar Schotte-a leži u tome, što je on švedski institut za šumarska
istraživanja ne samo obogatio ličnim naučnim radom već ga je podigao
na visinu svjetskoga glasa. On je vršio vauredno jak upliv na čitavo šumarstvo
Švedske. Njegovi literarni radovi obilni su te se bave pitanjima i biološkim i uzgojnim.
(Upliv provenijencije sjemena, metode istraživanja klijavosti, geografsko
rasprostranjenje vrsti drveća, organizatorni rad instituta itd.).


Neka je svijetla uspomena Gunnar Schotte-a kao šumara i van granica
njegove otadžbine.


Ugrenović.


Šumarski Kongres u Rimu (od 29. IV — 5. V. 1926.). Da bi se oni, koji
kane učestvovati na tom kongresu, mogli orijentirati o pojedinostima, donosimo
najvažnije dispozicije.


Tko je prama našoj uputi u februarskom broju (str. 133.) podnio propisnu
prijavu i uplato propisani prinos, primit će od Medjunarodnog Instituta za Poljoprivredu
(Institut International D´ Agriculture) ova dokumenta :


a) Pristupnicu (carte d´ identité).


b) Dokumenat na osnovu koga će imati pravo propusta od 30% na talijanskim
željeznicama.


c) Prijavnicu, na osnovu koje će mu se rezervisati mjesta u hotelima u
Rimu i Milanu.


Dokumenta za put poslužit će za ove smjerove:


1. Od talijanske granice do Rima i natrag ili do Milana (Dokument je
označen oznakom A. R.)
2. Od Milana do Rima (dokumenat nije posebno signiran).
3. Kad se traži karta na stanici, potrebno je da se pored redovnih dokumenata
i putnih dokumenata predoči još i pristupnica, da bi se kongresista legitimirao.
Prijavnice za rezervisanje mjesta u hotelu treba predložiti što
brže. Naravno samo u onom slučaju, ako se kongresista želi poslužiti pogodno