DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 4. „Šumarski List" Godina 50


Ing. Oskar Agić [Vinkovci]:


Autonomija ili podržavljenje Imovnih Općina.*


Potaknut člankom mojega druga šumarskog nadsavjetnika Jovana
Matica pod gornjim naslovom i općim pozivom uredništva šumarskog lista,
otisnutog u broju 1. godine 1926., rad sam da se još jedared vratim
pitanju Brodske Imovne Općine, u čijoj sam šumarskoj službi proveo svoj
vijek.


U svom pomenutom članku vrlo poštovani pisac napominje da su danas
već Krajiške Imovne Općine izgubile pravo bitisanja i to s dva razloga:
sa nacionalnog i narodno gospodarskog.


Pisac ističe da demokratsko ustrojstvo države ne podnosi dvojako
pravo državljana, jer se s tim ustrojstvom kosi opstanak povlaštenih i nepovlaštenih
državljana. Po njegovom bi mišljenju za žitelj e ze mljoradnik
e moralo odsele postojati jednako pravo na šumske užitke.
Svoje izlaganje potvrdjuje činjenicom, što su danas neovlašteni žitelji
zemljoradnici t. j . dojakošnji nepravoužitnici jednako doprinijeli svojim
žrtvama u krvi sve svoje sile za ostvarenje ujedinjenja i oslobodjenja
Srba, Hrvata i Slovenaca.


Ova je zamisao doista plemenita i pravedna. Tek moram istaknuti,
da je piščev predlog nepotpun. Po njemu se podržava i nadalje nejednakost
državljana dok on isključuje obrtnike, industrijalce i sve intelektualce
od šumskih užitaka i tako ostavlja velik broj zaslužnih državljana u redu
nepovlaštenih.


Ako Je baš ujedinjenje i oslobodjenje razlogom izravnavanja u
pogledu šumskih užitaka svih zemljoradnika, onda jamačno ima inteligencija
još većih zasluga za sretnu provedbu ujedinjenja i oslobodjenja.
Misao ovoga čina rodila se u glavama inteligencije, ona je svoje ideale
živom riječju i žrtvama ucijepila u duše našega troimenoga naroda, ona
je za tu svoju ideju trpila mučeničke muke i svojom krvi natopila bojna
polja. Pa ipak uprkos svega toga ona je kod razdiobe šumskih užitaka
potisnuta posve u pozadinu.


* Ostavljamo naslov članku onakav, kako ga je napisao autor, i ako znamo
da on tačno ne označuje ono, što je pisac mislio reći. Pisac raspravlja o pitanju,
da li zadržati današnju posjedovnu formu Imovnih Općina ili ih podržaviti. Autonomija
je samo jedna čest ovih funkcija, koje izviru iz prava vlasnosti, a odnosi
se na upravljanje i gospodarenje.
1