DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 64     <-- 64 -->        PDF

216 Jugoslovensko Šumarsko Udruženje


....... .......... ...... ................ ........ .. ............
Institut International d´ Agriculture y .... ....... je ..... ........
..... .......... ........... Revue Internationale des Renseignements Agricoles
y ....... .. ........ ..... To je ...... y ..... ce ..... .... ............
. ......... .. .... ...... ...... ... ........ ........ .... ........
.... .. ce ...... .... ........ ... je ....... ..... .... ... ..... .........
..... ....... .. ........ . y .............


„...... ......... y ..... ......". ........ y ........... .....
.... ...... ......... ........ .........., .......... ...........
.............. ........., ......... ... (.. .... 115.) .. je ... ........
............ ........ ...... ........... ...... ....... .........
....., ........... .. ........, ............, .. ... ... ....... ........
.. ..´.... ..... ......... .. .......... .. 8. ........
1925. ........ ... .. ........ (.......... 15. II. 1925. ... ......
59/1925), y ...... ..... ........ .... :


„..... ... .... ... .... je .. ............ ........
.a . .....-...... .....".
....., .... ce .. .. ...... ..........., ....... .. ..........
...........


ISKAZ UPLAĆENE ČLANARINE I PRETPLATE U MJESECU JANUARU
GOD. 1926.


Članova redoviti :


Kundrat Emil, Zagreb, Din 50 za god. (1926.) ; Miljuš Petar, Zagreb, Din 50
(1S26.); Milić Djuro, Bačka Palanka Din 100 (1925. i 1926.); Zečević Vladimir.
Maglaj, Din 50 (1926.) ; Jovanovac Antun, Beograd, Din 50 (1926.); Baranac Slobodan,
Aleksinac, Din 50 (1926.); Kereškenji Velimir, Zagreb, Din 50 (1926.); Ljubisavljević
Simo, Varvarin, Din 100 (1923. i 1924.); Malečić Vatroslav, Ljeskovica, Din
50 (1926.); Dr. Andrija Petračić, Zagreb, Din 100 (1926.); Kovačević, Roko Sisak,
Din 50 (1926.) ; Hanzlovsky Venceslav, Gorje, Bled. Din 50 (1926.) ; Vuković Lazar,
Čardak, Din 50 (1926.) ; Neferović Franjo, Ogulin, Din 100 (1925. i 1926).;
Krebelj Petar, Bos. Novi, Din 57 (1925.) i upis; Franješ Juraj, Bjelovar, Din 50
(1926.); Budimir Strgar, Ogulin, Din 50 (1925.); Pogačnik Josip, Sarajevo, D1H 50
(1925); Asaj Franjo, Karlsdorf, Din 50 (1926.); Nedimović Dušan, Čajniče, Din 50
(1926.) ; Terrer Adolf, Dragović, 50 (1926.) ; Rukavina Josip, Ogulin, Din 50( (1926) ;
Serdar Stjepan, Sušak, Din 50 (1926.); Magdalenski samostan, Studenice, Din 50
(1926.); Hollmann Josip, Rogatica, Din 50 (1926.); Klimeš Janez, Rogatec, Din 50 (1926.)!
Pičman Karlo, Sušak, Din 53 (1926.) ; Kajfež Drago, Lokve, Din 50 (1926.) ; Radišević
Milan, Gospić, Din 50 (1926.); Pajc Miso, Vukovar, Din 50 (1926.); Kariolić
Stanko, Jastrebarsko, Din 50 (1926.); Rožman Viljko. Maribor, Din 50 (1926) ;
Ježić Miroslav, Novi-Vinodolski Din 50 (1926.) ; Tropper Ivan, Vinkovci, Din 50
(1926.); Stiivičević Nikola, Vinkovci, Din 100 (1925. i 1926.) ; Sablić Rudolf, Sušak,
Din 50 (1926.); Prof. dr. E. Rossler, Zagreb, Din 50 (1926.); Sevnik Franjo. Vukovar,
Din 50 (1926.) ; Schurer Ivan, Sarajevo, Din 50 (1926.) ; Hajde Josip, Li ica,
Din 100 (1927. i 192-.); Serbačić Karlo, Dubica, Din 50 (1926.); Barle Alojz, Ptuj,
Din 50; Sonnbichler Franc, Tržič, Din 50; Podlesnik Anton, Ribnica, Din 50;
Kamniška meščanska korporacija, Kamnik, Din 50; Weidl Emil, Slov. Bistrica,
Šuštešić Janko, Crnilug, Din 50 (1926.); Lastrić Dragutin, Zavidovići, Din 50
(1925.) ; Ivan Lovrenčič, Ljubljana, Din 50 ; Djurić Stjepan, Subotica, Din 50