DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 60     <-- 60 -->        PDF

212 Jugoslovensko Šumarsko Udruženje


„Revue des Eaux et Forets". Janvier 1926. — La Sylviculture dans les Pays-
Bas et dans les colonies néerlandaises (1 er partie), par de K on in g (a suivre); (Gajenje
šuma u Hollandiji i njenim kolonijama (1 dio). — Une expérience sur . emploi
des tracteurs forestiers, pa r Gérard . (Iskustva o upotrebi šumskih traktora). — Un
maquis de procédures . Affaire de Colroy-Lubiné, par Cb. G u y o t. (Neobični sudbeni
postupci), La protection du Saumon, par Paul Buffault. (zaštićivanje salmonida.)


— Note complémentaire sur le tamarin des hauts de la Réunion, par Rigotard .
(Tamarin na otočju Réunion).
,.L´ Alpe", Gennaio 1926. II discorso del Direttore generaie délie Foreste nella
seduta inaugurale del Comitato forestale di Trieste. (Govor generalnog direktora šuma
na sjednici prilikom uvođenja šumarskog odbora u Trstu). — A. Merendi : Alla
vigilia del Congresso internazionale di selvicoltura di Roma. (U oči internacionalnog
kongresa u Rimu).


Primili smo : „Bulletin de la Silva Mediterranea" II. god. broj 1. organ
„Šumarske Lige" zemalja sredozemnoga mora, s ovim sadržajem : H i c k e 1 (Paris)
„Reunion du 27 Juillet 1925 a Grenoble" (Zbor od 27 jula 1926 u Grenobl-u), Ougre novitc
h (Zagreb) „Nos desseins et nos tâches" (Naši zadaci i ciljevi), Baub y
(Bouches-du-Rhône) „Le reboisement des collines" (Zašumljavanje humlja), Giac
o b b e „Sulla tecnica dell´ impianto del pino marittimo". (O tehnici podizanja
morskoga bora).


SPOMENICA O PEDESETOGODIŠNJICI UDRUŽENJA.
Danas smo već u položaju da iznesemo pred čitaoce »Šumarskog Lista<
rezultat našeg poziva za saradnju u stručnom dijelu Spomenice. Broj saradnika
daleko je veći, nego što smo to mogli i očekivati. To je očit dokaz, da je misao
donošenja stručnog dijela u Spomenici naišla ne samo na odobravanje već i na
živu moralnu pomoć u redovima svih onih stručnjaka, kojima je iskreno na srcu,
interes šumarstva i bliskih mu struka, kao i prosperitet našeg Udruženja. Radi
orijentacije gg. saradnika i čitaoca iznosimo ovdje imena one gg., koja su se
do sada najavila svoju saradnju u stručnom dijelu Spomenice i teme. u koliko
su do danas već utvrđene. To su gospoda:
Dr. lug. Balen, inspektor »Zašumljavanje krša« i »Zašumljavanje deliblatskog
živog pijeska«.
Ing. Baranac, šumar »Popularizovanje šumarstva«.
Savjetnik Braum, gen. direktor »Industrija tanina«.
lug. l´irković, direktor, podpredsjednik J. Š. U. »Impregnacija željezničkih
pragova u Srbiji«.
Ing. Č´eović. nadsavjetnik, tajnik J. Š. U. »Unapređivanje lova i lovarstva
«.


Dr. Daliđa. sekretar »Prodaja po taksi u bosanskim šumama«.
Direktor Dojković, šum. nadzornik %Važnost lova u Hrvatskoj i Slavoniji
«.