DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 58     <-- 58 -->        PDF

......., ..... . ..........


Putick Viljem:


V istem strokovnem Hstu:


„Nekaj o ceni bukovih pragov za železnice in ceni drv za kurivo (1922)
(Prešnja leta tuđi nekaj pojasnit na zastavljena vprašanja članov
Kmetijske družbe.)


Rohrman Viljem:


V istem strokovnem listu :
„Naši pašniški gozdi." (1924)
„Pogozdovanje in nabava gozdnih sadik." (1925)


Ražen teh, takorekoč iz vsakoletne potrebe ljudstva izvirajočih spisov, (ki
nikakor nišo izčrpno našteti) imamo po kalendarjih raznih letnikov (n. pr. Družbe
sv. Mohorja, Kmetijskih kalendarjih, in dr.) raztresena, prosveti ljudstva namenjena
šumarska navodila in tabele, porabne za lesne trgovino.


Koristno bi bilo, ko bi se že objavljeni, navedeni in nenavedeni, po raznih
publjkacijah razkropljeni članki, v kolikor so za kmetskega šumskega posestnika
trajne važnosti, zbrali in po potrebi današnjim razmeram in zakonodaji primerno
preuredili in dopolnili še z novimi spisi o gradivu, ki morda še ni dovolj obdelano.
To gradivo je deloma naiti v taznih, v „Kmetovalcu" objavljenih vprašanjih
in odgovorih. Slednje bi bilo treba le temeljitejše obdelati, kakor je bilo z ozirom
na interes posameznega vpraševalca potrebno in na omejeni prostor v dotičnem
listu mogoče. Izdajo zbirke takih navodil naj bi materialno omogućile pod-
pore centralnega fonda za pošumljavauje, Jugoslov. šumarskega udruženja (fonda
za propagando šumarstva), oblastnih šumskih zakladov i dr.


´


..... . ........


„............. .......". ...... .. .. ...... 3. .... „..............
........" .. .... .........: ....... : Poljoprivredna izložba u
Pragu 1925. — .... .... ....... .......: ..... ...... ........ .......
...... ... . ...... ........ ......? — Ing. .. Guralj : Kampanja šećerne
repe 1925.-26. — Ing. .... ..... J. ...... : ...... .......... ..........


— Ing. .. Spirhanzl: . značenju zemljišnih reakcija. — ....... ; 1.., .......
.......... ....... .. ........, ....... ce 1927. .... y ....... — Doba
žetve u svetu. — .......... .......... ......... — Gojenje pataka. —
200.000 ..... ...... .. ..... y ........ ....... 1925. — Upotreba motornih
plugova u poljoprivredi u Rusiji. — ....... ......... ......... ..........
— Bundeve kao hrana za krave muzare. — ....... .. ....... ......... .......
y ......... — Protiv bolesti krompira. — ..... ...... .......... ....
..... ........ — Uzorni vrtlar. — ..... ..... ...., ............ y ......
. ........ ......... ........ — Napredak poljoprivrede u Austriji. — ........
...... .. ....... — Neplodnost voćnih drveta. — . . . . . . . . . . .
.... ce ...... ..... ..... — Naputak za sakupljanje i gajenje ljekovitog bilja:
„............. .......", .......... ....... ....... ^...^^......
............. ........... ...... 1.. 15. y ...... ... ...........
.-. ..... ........-...... y ..... ...., .......... ... 20, ....... .........
.. ......., ....... . ......... 100, ........ 130 .......