DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 57     <-- 57 -->        PDF

......., ..... . ..........


„Kako se obvarujemo škode po smrekovem lubadarju?" (1912)
„Kje dobi gozdni posestnik nasvetov in potrebnega pouka v zadevah,
spadajočih v gozdarsko stroko?" (1912)
„Ali je dovoljeno spravljati les in druge gozdne pridelke čez tuja
: ´ zemljišča?" (1912)
„Ali ... jemljemo steljo iz gozda?" (1912)
„Kdaj in kako naj se iztrebi grmovje, ovirajoče gozdno drevje r
rasti?« (1912)
„Listje gozdnega drevja — krmilo za živino." (1912)
„Kanadski topol, njegova vzgoja in gospodarska poraba." (1912)
„Jeseni ni vsej dobro saditi gozdne sadike." (1912)
„Varčujte z lesom !" (1912)
„Dobava smrekovih sadik po znižani ceni." (1912)
„O dobivanju in prodaji božičnih drevesc." (1912)
Gozdi na Kranjskem." (1912)
„Omela, škodljivec sadnega in gozdnega drevja." (1912)
„Osebna dohodnina v gozdarstvu in v splošnem." (1912)
„Drva na metrsko mero." (1913)
„O izpremembi bukovih gozdov v igličaste." (1913)
„Izprememba gozda v drugo obdelovalno vrsto." (1913)
, , 0 zasilnih potih v gozdu." (1913)
„Prodaja lesa iz gozda." (Štiri poglavja 1913)
„Pobiranje in nabava gozdnega semenja." (1913)
„Ravnanje z godnimi sadikami, ki se takoj ne posade" (1914)
„Dobivanje lubja v hrastovih nizkih gozdih." (1914)
„Ogibajmo se napak pri merjenju debelnih premerov z merskim klupami."
(1914)
„Katero listnato gozdno drevje naj zasadim, da mi bo dajalo veliko
listja za steljo-" (1916)]
„Izvrševanje paše in pašnih pravic v gozdih na Kranjskem." (1919)
„Pomen kmetskih gozdov." (1923)
„Zatiranje vran." (1923)
„Kako se gozdni kapital obrestuje?" (1924)
r „Pravice in dolžnosti med zemljiškimi sosedi." (1924)
Ražen teh člankov objavil mnogo odgovorov na od članov „Kme,.
tijske družbe" stavljena vprašanja raznovrstne šumarske vsebine v strokovnem
listu „Kmetovalcc".
„Poljudno navodilo za merjenje lesa". (Brošura str. 111. Izdala in
, : založila Kranjska kmetijska družba 1914; drugo izdajo ista družba za Slovenije
1922)


Urbas Janko:


Članki, objavljeni v „Kmetovalcu" :
„Kako je oskrbovati gozde, ki se iz njih dobiva trtno kolje?" (1912)
„Akacija, njena vzgoja in poraba." (1913)


Ritiić Anton :


Članki, objavljeni v „Kmetovalcu" :
„0 prijavi sekanja v gozdih." (1921)
Razem tega nekaj odgovorov na stavljena vprašanja v istem listu.