DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 55     <-- 55 -->        PDF

......., ..... . .......... 2U7


M i 1 a a o Rim


Soba sa jednim ležajem 30 20 10 Lira 35 30 12 Lir*
Postelja sa dva ležaja 60 45 20 . 70 50 25 „
Zajutrak 6 6 5 „ 7 6 4 „
Ručak (večera) 25 20 15 „ 35 30 18 „
PurLoar (napojnica) 10% 10%
îftéeai i takse ... . 8% 4% 4% 8%


Cijene n hiksusnim hotelima veće su od onih u najvišem stavu za dva
cio dva i po puta.


Institut, koji aranžira kongres moli, da se najmanje 15 dana prije jav i
član i s at dolaska i u Milan i u Rim. (Prirodno je da prijave za Milan
troba poslati samo onda, ako se putuje preko Milana). Sve informacije , koje
se odnose na konačišta, mogu kongresiste dobiti u Milanu u Birou E. N. X: T.
na « entrai no j stanici u Milanu, a u Kimu u Birou za informacije E.


. !. T. na stanici Termiii, ) , ..


Kongresiste, koji žele učestvovati u kolektivnom posjet u šumarsk e
izložbe , koji će se održati 27. aprila 1926. god. poslije podne, moći će, kad
stignu u Milan u sekretarijatu Sajma (Fiora Campionaria, Via degli Amedei, 8)
dići pozivnice za banket, ulaznzice za izložbu i dobiti sve druge.potrebne upute.
Banket je određen za 27. aprila u 13 sati. Lokalitet bit će naknadno označen.


TJ programu je za sad ekskurzija -u Apenine odnosno u šume
Valom b r o z e, kao i posjeta visoke šumarske škole a F 1 o r en c i.
Gotovo je sigurno, da će na toj ekskurziji i posjeti kongresiste biti gosti talijanske
šumarske uprave. . .. .


Cijene željeznice označili smo u poslijednjem broju.


Ugrenović.


Šumarski kongres u Rimu. Saznajemo, da su za ovaj kongres predali svoje
radove g. profesori univerziteta: dr. Ivo Pevalek , „La fore t du Karst " i


LITERATURA


Ignotus :


O popularizovanju šumarstva.


Mnogo se je pisalo v „Sumarském Listu" o popularizovanju šumarstva.


Priporočilo se je, da naj se to popularizovanje pospešuje na razne načine
in čimbolj intenzivno, tzražena je bila želja, da naj se vpelje p o u k o osnovnih
pojmih šumarstva v ljudskih š o 1 a h, na U c it el jiščih´, v bogoslovnih
golah itd. Omogočijo naj se dalje poučni tečaji o šumarstvu v zvezi s
kmetijstvom pri v o j a š t v u. Organizujéjo haj se p o u Č ri a p r e d a v a n j a
za preprosto ljudstvo.


Lepe uspehe bi dosegla predavanja na nižjih ali na srednjih šumarski h
šolah, združena z demonstracija mi objektov, vzetih iz dobro urejenih
šolskih učnih zbirk. . :1 ;.,..,.


V.si ti predlogi so sposobni, da se doseže čitngloblje zanimanje za negovanje
šume in razumevanje šumarstva v slojih naroda. Poleg teh je navesti tuđi
individualno poučavanje posameznih, posebno ntanjših