DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 54     <-- 54 -->        PDF

......., ..... . ..........


mogu rješavati anketama, već samo metodičkim i egzaktnim naučnim radom, koji
se mora da razvija u punoj slobodi naučnika-istraživača a ne sputanom reeepturom
administracije. Iz ovoga se konkretnoga slučaja može povući zaključak,
da institut za egzaktna naučna istraživanja — iako oni treba da služe praktičnom
šumarstvu u prvom redu — spadaju u sklop univerziteta a ne uz administrativni
aparat.


Sad, kad je postavljena sigurna diagnoza bolesnika — sad je pravo mjesto
eventualnim anketama upravnoga aparata, da se pretresu detaljna pitanja, a napose
pitanje, koje preventivne i represivne mjere može i ima da preduzme šumeka
uprava u borbi protiv sušenja.


Mi ipak smatramo potrebnim da se ovaj studij, koji je u svojoj prvoj fazi
tako uspješno završen, nastavi i dalje. Ostaje još uvijek čitav niz pitanja, koja
treba istražiti i riješiti. (Naročito u smjeru pedološkom i fizijološkom). Sposobnost
za istraživački rad je nesumnjivo dokazana, odlični resjultati su polučeni. Sad
treba samo sredstava — i to dovoljno sredstava, — da se rad uzmogne nastaviti.
Pošto je ovim izvršen i najvažniji zadatak, za koji je Ministarstvo Suma i Rudnika
tražilo da udje u program rada Zavod za Šumske Pokuse, moramo očekivati,
da će Ministarstvo Suma i Rudnika, koje je kako vidimo u prvom redu interesiramo
na što uspješnijem rešavanju velikih praktičnih pitanja, osigurati i pravovremeno
staviti na raspoloženje sume, koje su neophodno Zavodu potrebne za takav rad.


Gospodi istraživačima i predavačima u ime šumarske javnosti čestitamo.


Uredništvo.


ŠUMARSKI KONGRES U RIMU.


Da bi se oni, koji kane učestvovati na tom kongresu, mogli orijentisati


o pojedinostima, donosimo najvažnije dispozicije.
Tko je prama našoj uputi u posljednjem broju (str. 133.), podnio propisnu
prijavu i uplatio propisani prinos, primit će od Međunarodnog Instituta za
Poljoprivredu u Rimu (Institut International D´Agriculture) ova dokument
a :


a) Pristupnicu (carte d´identité) ;
b) Dokumenat, na osnovu koga će imati pravo popusta od 30% na talijanskim
željeznicama;
c) Prijavnicu, na osnovu koje će mu se razervisati mjesto u hotelu u
Rimu i Milanu. :. . i ,´.... !_´,..´.....´ ´.
Dokument a za pu´t poslužit će za ove smijerove:


1. Od talijanske granice do Rima i natrag ili do Milana. (Dokumenat je
označen oznakom A. R.)
2. Od Milana, do Rima (dokumenat nije posebno signiran).
Kad ae traži karta na, talijanskoj željezničkoj slanii-i.
potrebno je da se pored redovnih dokumenata i putnih dokumenata predoči jož
i pristupnica, da bi se kongresista legitimirao.


Prijavnice za rezervisanje mjest a u hotel u treba predložiti što
brže. Naravno samo u onom slučaju, ako se kongresista želi poslužiti pogodnostima,
što ih uprava kongresa daje. Donosimo ovdje približnu visinu cijena u
hotelima, (najboljim, dobrim i osrednjima). Ove cijene nisu obavezne.