DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Sedemdesetletnica gospoda inž. Josipa Lenarčiča.


Sedemdesetletnica gospoda inž. Josipa
Lenarčiča.


pođpredseđnika Jug. Šumarskoga Udruženja.


>Življenje Tvoje brez pocitka, je
delu posvećeno bilo. sadu dovolj je
obrodilo.«


Dne 22. t. ni. je praznoval svojo sedemdesetletnieo podpredsednik J. S. U.,,
predsednik Podružnice Ljubljana J. Š. U. gosp. inž. Josi p Lenarčič , veleposestnik
in veleindustrijalec na Verdu pri Vrlmiki-Ljubljani. Če pri kom, se
baš pri jubilantu udejstvuje izrek, da trajno, zadovoljivo delo obrani človeka
zdravega in čilega. Nikdo, ki ga vidi, kako mladostno-ëvrsto liiti po ulici ali ga
sliši, kako krepkim glasom navdušeno govori v dvorani, bi mu ne pripisoval
dosežene visoke starosti.


Rodil se je Lenarčič 22. februarja 1856. na Verdu pri Vrlmiki kot sin
preniožnili staršev. Realko je dovršit v Ljubljani, studira: je na to na tebniki ..
na visoki šol! za. zemijedelstvo na Dunaju, oddelek za poljedelstvo in na to ..
za gozdarstvo, ki naj bi mu služilo pri oskrbovauju domaćih gozdov.


Kmalu po dovršitvi šoi in po očetovi smrti je prevzel obsežno domaće
gospodarstvo. Neumorne delaven in surotreno uporabljajoč pridobljene nauke,
povzdignil je svoje posestvo in svojo tovarno do ugledne visine. Njegova z ..dernimi
stroji opremljena tovarna parketov in drngil finalnih lesnih proizvodov
je tuđi izven naše države znana in na uajboljšem glasu. Produkti iste se razpošiljajo
po večjih mestih naše države kakor ludi daleč v inozemstvo.


Jubilant je že vzgođnji mladosti posvetil svoje izborne moči javnemu
delu, predvsem na gospodarekem polju, stoječ ob enem kot narodnjak in rodoljub
v prvih vrstan. Že v i. 1879. je postal član Emetijske družbe za katero si
je — kot član glavnoga odbora ^kozi dolgo dobo 25 let prido´bil mnogo zaslug.
Z drugimi rodoljubi je ustanovil v domaćem trgu Kmetske posojiinico, kateri sr
danes načeluje; bi! je starosta lokalnoga Sokola in dolgo let predsednik citalnice.
Od leta 1896. član je trgovske in obrtne zbornice v Ljubljani, j´e toil 1.
1903. izvoljeti predsednikoin in je kot. tak 11 let deloval v prid te velevažne
institucije.


[Jpoetevajoč njegovo neumorno delovanje v splošno korist in njegove
izrodne zmožnosti, volila so ga notranjska inesta in trgi in kasneje trgovska in
obrtna zbornica poslancem za Kranjski deželni zbor, kjer je zelo uspešno deloval.
posebno v upravnom in financijskem odseku.


Kot zastopnik glavnih gospodarskih organizacij je bil Lenarčič ludi
član industrijskega sveta- do razsula Avstrije in član državnoga sveta na Dunaju
skozi dve perijedi, ter vsled poziva ministrstva za trgovino član državnešolske
komisije za obrtno šolstvo in čipkarsko industrijo.