DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Praktično uredovanje šuma


Zbroj brojeva jedne godine daje ukupno korišćenje. Ovo se sravnjuje
sa etatom. Pri tome se nesmije zaboraviti na odredjenje gubitka povodom
izradjivanja i uslijed mjerenja bez kore.


Na koji se način raspodijeli razlika uslijed prekoračenja u korišćenju
ili uslijed preniskoga korišćenja na naredne godine, bilo je rečeno na
strani —.


Isto tako važno i neophodno potrebno kao knjiženje godišnjih usječa
je ucrtavanje sječa u šumski nacrt, koji time postaje gospodarskim nacrtom.


U ovaj gospodarski nacrt treba pri čistim sječama ucrtati svake godine
olovko m granice sječa i upisati broj godine. Čiste se sječe iscrtkaju
(šrafiraju) punim, oplodne ili progalne sječe isprekidanim crtama.


34. Revizije.
Zadaća je revizija da produže gospodarsku osnovu, da je eventualno
poboljšaju i da odrede etat za dalju budućnost.


Ako je sječna mjera bila odredjena za izvjesno vrijeme, n. pr. 10, 20,
40 godina, mora po isteku toga roka neophodno da uslijedi glavn a
revizija.


Ovoj je onda zadatak:


a) da odredi sječnu mjeru za dalje razdoblje i to, ako je moguće po
istim načelima, po kojima je to bilo učinjeno u dosadašnjoj osnovi;
b) da uspostavi novu posebnu i opću gospodarsku osnovu.
Revizije prije reda, tako zvane medju-revizij e potrebne su:
a) ako je gospodarska osnova osjetljivo poremećena elementarnim


dogadjajima ili je namjerno prctupisno sječena prevelika količina drveta :
b) ako se je šumska površina znatno uvećala ili umanjila, što mora
neophodno da upliviše na sječnu mjeru ;
c) s obzirom na medju-užitak uvijek, ako je isteklo vrijeme, za koje
je bila odredjena osnova o medju-užitku (Str. —).
Što se tiče promjena na šumskoj površini, biće smanjenje površine
skoro uvijek skopčano sa promjenom sječne mjere.
Uvećanje šumske plohe pako uvažiće se samo onda, ako time ne nastaje
poremećenje u dosadanjem razmjeru dobnih razreda.
Za to se prirast na mladim sastojinama, koji često nastupa uslijed po


šumljenja poljoprivrednog ili pustog zemljišta ili uslijed kupnje isječenih
rustikalnih čestica ne uvršćuje u šumsko tlo dosadašnje šume, nego se
time gospodari kao zasebnim gospodarskim razredom. Ovaj se postupak
može preporučiti osobito u povjerbinskim šumama.*)


*) Vidi piščevo više puta spomenuto djelo : Gutsadministration und Giiterschâtzung.


,,L´ aménagement des forets pratique".


Fin d´ une traduction de . oeuvre pratique du docteur Hufnagl. Les suppléments
sur les méthodes suisses voir: Les méthodes de contrôle par ing. Miletić
dans ce numéro. Les méthodes françaises par ing. Manojlovié suivront dans le
numéro d´ Avril.


Réduction.