DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Praktično uredjivanje šuma


U tome se slučaju mora bezuslovno dodati rezultatu sječe još i gu


bitak na kori, koji može iznositi za omoriku i jelu 8—12, za bor 7—16,


za ariž 20—24, hrast 7—15 i za bukvu 5—8%.


Na koncu treba svratiti pozornost uredjivača i upravitelja takodjer
i na faktore, kojima se prostorne mjere preračunavaju
u pune metre. Faktori u šumarskim kalendarima odnose
se ponajviše na geometrički prostorni metar: 1X1X1 m, dočim se
drvo u šumi slaže sa viškom od 5, 10, 15 i više centimetara. Za ovaj višak
valja dakle podatke povećati.


32. Eventualni daljnji sadržaj gospodarske osnove.
Prema prilikama i potrebi uvrstiće uredjivač u svoj elaborat i osnovu
za sporedne užitke, gradnju puteva i kulture.


1. Osnova sporednih užitaka potrebna je za šume.
koje su opterećene služnosti stelje i paše, ili u kojima se stelja iskorišćava
po volji ili po starome običaju, kako je to vrlo često slučaj u općinskim
Za služnost paše odlučni su dokumenti, kojima se uredjuje ovo korišćenje
ili običaj. Uredjivaču mora da je poznat obim služnosti, jer je
to od upliva na izbor mjesta sječe i njihov razmještaj, pa valja na to uzeti
obzira već pri sastavljanju gospodarske osnove (Članak 24., tačka 5.).


Slično vrijedi i s obzirom na iskorišćavanje stelje. Nacrt za iskorišćavanje
stelje treba da ima ovaj sadržaj:


a) Naznaka onih sastojina, koje se načelno isključuju od svakoga korišćenja
(n. pr. takove ispod 30 godina, onda one, koje će se sjeći narednih
5 godina).


b) Oznaka razdoblja, u kome se korišćenje moža da ponavlja u istoj
sastojini (n. pr. nakon 3, 5, 10 godina).
c) Način i vrijeme dobivanja stelje (drvenim grabi jama, u jeseni za
vrijeme opadanja lišća itd.).


d) Eventualno navadjanje mjera pomoću kojih bi se umanjila potreba
na stelji sa korova i kreševine (n. pr. upotreba kićevine sa sječa i iz
proreda, gusta sadnja, da se povisi materijal medju-užitka, upotreba
šumskoga korova za stelju i mnogo toga).


2. samo je kod većih šuma potrebno, da se izradi osnov a za
gradnju puteva i to u slučaju, ako su putevi već trasirani, u šumi
iskolčeni i u kartama ucrtani, ali će se tek u budućnosti postepeno izgraditi.
U ostalom prije je zvan da ustanovi mrežu puteva lokalni činovnik,
odnosno posebni šumarski geometar, nego uredjivač, koji često ne poznaje
dovoljno lokalitet