DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Sušenje hrastovih šuma


Stare hrastove sastojine (200 godina) i više su mješovit e i lijepoga
podrasta. U n j i m a se ne javlja nikako abnormalno


o b a m i r a n j e.
Uzro k sušenja u pomenutim starijim kulturama treba nesumnjivo
pripisati zajedničkom učinku gubara, medljike
i č i n j e n i c i, da su velike površine zašumljene čistim hrastovim
sastojinama. Da su tima sastojinama bile primješane i druge vrsti, bila
bi se mogla nevolja ako ne zapriječiti, a ono bar ublažiti.


Tačno se razabire, da stanje zdravlja ovih hrastova sa njihovom starošću
biva sve slabije. Tako da osamdesetgodišnje sastojine, kad se iz
njih povade šušci, daju tužnu sliku. Obrast ovih sastojina više ne zadovoljava.
Krošnje su se proredile, pojedine grane posušile duž stabla pojavili
se jedno do dvo-godišnji živici. Ukratko stanje je bolećivo. Iz današnjih
lijepih mladih krastovih kultura, koje još bujno rastu, postaju
nakon izvjesnoga vremena bolesne sastojine kakve smo gore opisali.
Tečaj oboljenja je jasan. Gubar se u našem kraju javlja svake godine
i nastaje ogrizanje do čista. Pored toga trpi ona svake godine više ili
manje i od medljike. Otporna snaga stabala slabi, krošnje postaju sve redje
i počinje obamiranje pojedinih stabala.


U svoje vrijeme pokušavali smo, da se protiv gubara branimo na
razne načine (mazanje ljepilom, očetkavanje guba, katranisanje itd.) no
nismo tim polučili nikakvog očitog uspjeha. Protiv medljike nije uopće
bilo nikakovog sredstva. Oprašivanje sumpornim cvijetom nije provedivo,
a pitanje je da li bi uopće imalo uspjeha. Voćku može vrtlar da održi
raznim sredstvima, no šumar ne može da se posluži tima sredstvima
u oboljeloj šumi. Prema tome možemo ustvrditi, da su naše hrastove sastojine,
što smo ih vještački podigli osudjene na propast. Kad će ih ta
zadesiti, to je samo pitanje vremena.


Radja se pitanje: Što da radimo. Za šumare Jugoslavije nema važnijeg
pitanja ali nema ni težeg pitanja. O njegovoj važnosti ne treba da
trošimo riječi, jer svaki od nas zna, da se ovdje radi o velikim vrijednotama.


Teškoća je u tome, što se sastojine srednje dobe ne mogu popraviti.
One su u ostalom već propale u toliko, da mi odnosno naši nasljednici
nećemo moći da iz njih dobijemo toliko vrijednijih trupaca kao što ih dobivamo
danas iz naših starih sastojina.


Preostaje da se riješi pitaaje kako da se postupa sa mladjim hrastovim
kulturama i kako da se pošume današnja sjecišta.


Moje je mišljenje, da se do 6 godišnjim kulturama još mogu iako
velikim trudom primješati druge vrsti drveta. Starijih nećemo moći pretvoriti
u mješovite sastojine.