DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 36     <-- 36 -->        PDF

188


Sušenje hrastovih šuma


Ing. Karlo Mahr [BeljeJ:


Sušenje hrastovih šuma


na državnom dobru Belje.1)


Pišem ovaj članak u nadi, da će moja mnogogodišnja opažanja doprinijeti
raščišćavanju ovoga vrlo važnoga pitanja. Slobodan sam da posve
ukratko pred gospodu drugove iznesem svoje mišljenje o kalamitetu
sušenja šuma na državnom dobru Belje.


Šume državnog dobra Belje mogu se s obzirom na stanište po
dijeliti na tri skupine:


1. L u g o v i, to će reći one šume, koje su od korita Dunava i Drave
toliko udaljeni, da ih ne zahvataju poplave ovih rijeka, te da podzemna
voda ne vrši nikakav upliv sa strane ovih rijeka.
2. Šume po ritovima, to će reći šume, koje su nasipima zaštićene
od poplava.
3. Šume u poplavnom području Dunava i Drave. To su
one, koje u vrijeme poplave bivaju više ili manje pod vodom.
Svoja ću opažanja o poboljevanju i umiranju hrastova (Quercus
pedunculata) opisati prema ovim skupinama. To iz razloga, jer se pobo
ljevanje i umiranje hrastova različno odigrava u tim područjima a od
česti tomu su i različni razlozi.


P o 1 u g o v i m a tlo je duboka pjeskovita ilovača. Izuzetak čine
neke manje parcele. Po svom bonitetu tlo je prvoklasno. U tim se šumama
nalaze hrastove kulture od 1—80 godina i stare hrastove sastojine umješane
sa grabom, lipom, brestom itd. Mlade 1—30 godišnje hrastove
kulture u svakom su pogledu besprikorne. Oboljenju ili obamiranju
nema ni traga.


Hrastove kulture srednje starosti (10—80 g.) pokazuju lijep podrast
(grab, brest itd.), koji dobro zaštićuje tlo. U njima se paša neizvršuje nikako.
Pa ipak stanje tih sastojina za oko šumara, koji pomno posmatra,
ne zadovoljava. Odstranjivanjem sušaca sklop je toliko isprekidan, da je
ukupni utisak upravo žalostan. Samo nekoliko stabala dosiže starost
turnusa (120) godina. Moguće je, da će se ponoviti stanje iz godine
1915,1916, kad je gubar do čista ogrizao sastojinu, a sjeseni medljika
poništila druge izbojke i list. Slijedećeg proljeća jedna osamdesetgodišnja
hrastova sastojina od neko sto jutara nije uopće više potjerala.


») Sravni u ovom pitanju još i referat o pred ivanju profesor zagrebačkog
šumarskog fakulteta odnoso istraživača „Zavoda za šumske pokuse" u ovom broju.