DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 3. »Šumarski List^" Godina 50


; ´ rt


: .:. .\ " ´


,i ! . r§ .. ´ .; in! ...


Treći šumarski fakultet.


U dnevnim listovima čitamo ovu noticu i prenosimo je bez promjene
:


»Sarajevska trgovačka i obrtna komora obratila se predsjedniku vlade,
ministrima šuma i ruda te prosvjete, svim članovima finansijskog odbora
i narodnim poslanicima Bosne i Hercegovine, da se zauzmu za osnutak
visoke šumarske i rudarske škole u Sarajevu.
Popratila je tu molbu ovim obrazloženjem: Bosna je od svih pokrajina
Jugoslavije najbogatija na rudama. Bogatija je ležištima ug.jei.a
i naslagama željezne rudače od svih ostalih pokrajina. Slično je i sa drugim
rudama.


I u drvarskoj industriji igra Bosna veoma važnu ulogu. Ima oko 2
i pol milijuna hektara šume, većinom na čisto šumovitom zemljištu. Ima
dva velika šumsko-industrijska preduzeća (Steinbeiss te Eisler i Ortlieb),
koja preradjuju godišnje po 300.000 kvadr. m. drveta, nekoliko poduzeća
sa kapacitetom godišnjeg preradjivanja po 100.000 kub. m. i dosta manjih.


Sarajevo bi bilo podesno za sijelo ovakove škole, još k njemu gravitiraju
Dalmacija i Crna Gora i dobar dio Srbije (željeznička pruga
Uzice-Vardište). Uz visoku šumarsku školu imala bi se osnovati montanistička
škola, jer šumarska i rudarska nastava imadu mnogo dodirnog.
Sarajevo ima državnih zgrada, u koje bi mogle biti smještene te visoke
škole«.. .´..-,. ,V ´


.Kako vidimo ozbiljno je pokrenuto pitanje osnivanja Šumarske i rudarske
visoke škole u Sarajevu. Nama nisu pri ruci originalni i vjerodostojni
podaci te navodne predstavke i intervencije. Mi ne znamo kojim
sve argumentima pperiše .predjagač u tom cilju. Prema tome ne možemo
ni da se upustimo u,osvjetljavanje tih argumenata. Očekujemo, da će.
Udruženje na narednoj sjednici svoje uprave zauzeti gledište u tom pitanju--,
. ; |


Za sada se,moramo..zadoyoljiti samo tim, da se načelno zadržimo
na .ovoj temi i da ocijenimo vrijednost onih argumenata, što ih iznosi,
štampa. ........ - ,.


Osnovati visoku šumarsku školu u Sarajevu značilo bi podići i treće
ognjište naše vispko-školske nastave. Značilo bi podržavati u Jugoslaviji
-r- tri visoke šumarske škole.