DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Izenaćenje lovskih predpisov 1.5


: i( : Za Piekmurje i n Medj imurje:


[" Ogrski lovski zakon, ki se nahaja v Zakonskem članku XX. iz leta 1883. in
v Zakonskem članku XVIII. iz leta 1871,, ki vsebuje predpise o zakupodaji obćinskth
lovišč, v kolikor nišo bili zakoniti predpisi za vse območje Slovenije izenačeni
glede lovskih kart z uzakonjeno naredbo z dne 28. februarje 1922., štev. 419 Ur. 1.
in .glede prepovedanega lovnega časa z uzakonjeno naredbo z dne 28. februarja
1932,, .Ur. 1. štev. 378.


Glede Medjimurja ni povsem jasno, ali veljalo tuđi zanj izenačbe, ki srao
jih imeli v Sloveniji. Medjimurje spada namreč sedaj upravno k mariborski oblasti.


Poleg navedenih zakonov prihajajo glede izvrševanja lova še p osredno
v poštev za vse krajee) Slovenije:


Uzakonjena naredba o varstvu redkih in za Slovenijo tipičnih in za znanstvo
pomembnih živali in rastlin in o varstvu špilj v področju pokrajinske uprave za
Slovenijo z dne 28. februarja 1922., Ur. I. štev. 377. (Poprej naredba deželne vlade
za Slovenijo z dne 19. februarja 1921., Ur. 1. 9tev. 64)


S tem zakonom sorodni so zakoni o varstvu za poljedelstvo koristnih ptićev.


Razglas pokrajinske vlade za Slovenijo z dne 21. januarja 1929, štev. 216,


o premijah za pokončevanje volkov, objavljen v Ur. 1. štev. 10 leta 1922.) Izpremenjen
z razglasom velikih županov ljubljanske in mariborske oblasti z dne 24.
decembra 1925., Ur. 1. štev. 393/116.
Zakon o taksah in pristojbinah in pravilniku Za lovstvo važna je tarif, postavka
101/a in člen 108 pravilnika k tej postavki, ker določa takso nalovske karte.


Določbe o javni straži in sicer :
Min. ukaz z dne 2. januarfa 1854., drž. avstr. zak. štev 4, o pripustitvi gozdarskega
in lovskega osebja k prisegi za varstvo lova.
Min. ukaz z dne 1. julija 1857., drž. avstr. zak. štev. 124, o lastnostih, potrebnih
za prisego za gozdno in lovsko varstvo ; deloma izpremenjen z novelo
h kazenskemu zakoniku z dne 15. novembra 1867., drž. avstr. zak. štev. 131.
Min. ukaz z dne 20. avgusta 1857., drž. avstr. zak. štev. 159., o pravici
gozdnega in lovskega varstvenega o osebja do orožja.


Važen je tuđi zakon o posesti in nošenju orožja z dne 18. februarja 1922..
Ur. 1. štev. 78/30 in pravilnik od meseca avgusta 1924., Ur. 1. štev. 257/81.


Zakon z dne 16. junija 1872. drž. avstr. zak. štev. 84, o oblastvenem delokrogu
osebja, postavljenega v obrambo posameznih gran zemljedeljstva.


Ta skromen popis obstoječih pravnih odnošajev priča, da nimanio
le v Sloveniji vobče, temveč tuđi v območju ljubljanske, kakor mariborske
oblasti, da ćelo na teritoriju posameznih srezov raznovrstne I .ske
predpise.


*) Glede Medjimurja sedaj se nismo povsem na jasnem.