DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 12     <-- 12 -->        PDF

164 Izenačenje lovskih predpisov


Olede lovskih kart in prepovedanoga lovskegâ časa je bil štajerski lovski
zakon izpremenjen z zakoni iz leta 1922, odnosno prejšnjimi naredbami deželne
vlade za Sjovenijo, navedenimi med zakoni pri točki A.) !


Naredba štajerskega namestništva z dne 20. julija 1885., dežel. zak. štev. 14,


o pokončavanju roparske divjačine s strupom, izpremenjena z naredbo z dne 20.
marca 1908., dež. zak. štev. 32.
D) Za srez Kastav:


Ces. patent z dne 2°. februarja 1876., naveden pri točki A.)


Ces. patent z dne 7. marca 1849., naveden pri točki A.)


Minist. ukaz z dne 15. decembra 1852., naveden pri točki A.)


Zakon z dne 27. septembra 1887., dež. zak. za Istro štev. 30, o izvrševanju
lovske pravice.


Zakon z dne 30. Umija 1886., dež. zak. za Istro štev. 12, o lovskih kartah
v kolikor ni dejansko izenačen v za Slovenijo uzakonjeno naredbo deželne vlade
z dne 28. februarja 192»., štev. 419 Ur. 1.


Zakon z dne 18. novembra 1882., dež. zak. štev. 28 za Istro, o prepovedanem
lovskem času v kolikor ni dejanski izenačen za Slovenijo z dne 31. oktobra
1922., štev. 378 Ur. 1. uzakonjeno naredbo deželne vlade.


K mariborsk i oblasti spadajo vsi deli bivše kronovme Šl a-´


j e r s k e, v kolikor nišo ostaii Avstriji,


dalje deli K o r o š k e,


občine Trojane, Špitalič in Motnik od bivše Kranjske ,


Prekmurje in Medjimurje.


V Mariborski oblasti veljaio torej za sreze:


P t u j, Ljutome r, Š m a r j e, Celje (izvzemši občine Trojane,
Špitalič in Motnik), Gornji grad, S 1 o v e n j g r a d e č.
P r e v a 1 j e (izvzemši sodni okraj Prevalje), Maribo r levi breg,
Maribo r oesni breg, Konjice : zakoni, izvršilne naredbe, itd., ki
so navedeni pri ljubljanski oblasti za sreza Laško in Brezice pri točki C).


Za sodni okraj Prevalje sreza prevaljskega: zakoni, izvršilne
naredbe, itd., ki so navedeni pri ljubljanski oblasti za občino
Jezersko pri točki B).


Za občine Trojane, Špitalič, in Motnik: zakoni,
naredbe, itd., ki so našteti pri ljubljanski oblasti za sreze Radovlj´ca.
(izvzemši Jezersko), Kamnik, Logatec, Ljubljana, Kočevje, Črnome´i
Novo mesto, Litija, Krško, — pri točki A).