DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Izenačenje lovskih predpisov 168


Ukaz min, za notranje zadeve z dne 31. julija 1849., drž. avstr. zak. štev
342, ki podaja nekatera pojasnila k ces. patentu z dne 7. marca 1849.,, (deloma
izpremenjen s pozneje navedenim min. ukazom z dne 15. decembra 1852., drž.
avstr. zak. štev. 257.)


Ukaz min. za notranje zadeve z dne 10. septembra 1849., drž. avstr. zak.
štev. 386, ki pojasnjuje ces. patent z dne 7. marca 1849.


Ukaz min. za notranje zadeve z dne 15. decembra 1852. drž. avstr zak
štev. 257, o uživanju lovske pravice.


Zakon z dne 27. septembra 1887., dežel. zak. štev. 27 za Kranjsko, s katerrm
se prenarejajo nekatera zakonita določila o izvrševanju lovske pravice.


Zakon z dne 17. aprila 1884., dežel. zak. štev. 9 za Kranjsko, s katerim se
uvajajo lovske karte za Kranjsko deloma izpremenjen z zakonom z dne 10.
decembra 1899., dežel. zak. za Kranjsko štev. 2 .. 1900, in z naredbo deželne
vlade za Slovenijo z dne 6. decembra 1919., štev. 784 Ur. 1., in 10. decembra
1920., štev. 469 Ur. 1, ki je bila deloma izpremenjena, ko je bila zakononjena
dne 28. februarja 1922., štev. 419 Ur. 1.


Zakon z dne 19. maja 1889., dežel. zak. štev. 12 za Kranjsko, o povračilu
škode po lovu in po divjačini.


Uzakonjena naredba z dne 28. februarja ´922., štev. 378 Ur. 1. s katerim se
izenačujejo predpisi o prepovedanem lovskem času v območju pokrajinske uprave
za Slove lijo z dne 22. decembra 1919., štev. 826 Ur. 1. z dopolnilom z dne 10
januarja 1920., štev. 25 Ur. 1.)


B) Za občino Jezersko v Kranjskem srezu:


Zakon z dne 4. avgusta 1902., dežel. zak. štev. 15 .. 1903., s katerim se je
izdal lovski zakon za Koroško. Glede lovskih kart in prepovedanega lovskega časa
je deloma izpremenjen z zakoni iz leta 1922., odnosno prejšnimi naredbami dežeJae
vlade za Slovenijo, navedenimi med zakoni zgoraj pri A.)


Izvršilne naredbe: 10. maja i903., dež. zak. štev. 16; 10. maja 1903., dež.
zak. štev. 17; razglas dež. vlade za Koroško z dne 10. maja 1903, dež. zak. štev.
18; 10. maja 1t03., dež. zak. štev. 19; 10. maja 1903., dež. zak. štev. 20.


Dodatne naredbe: min. za zemljedelstvo z dne 16. januarja 1908., štev. 2261.,
glede samolastnega lova in z dne 13. januarja 1910., dež zak. štev. 5, glede
divjega kozla.


.´:".´.´.´ : 3 1(1 . b < fc>


. Ç) Za sreza Laško in Brežiee:


Zakon z dne 21. septembra 1906., dežel. zak. štev. . exl907., s katerim se
je za Štajersko izdal lovski zakon.j


.. .„j-Izvršiine naredbe: ,26«,; marca 1907.,- dežel. ...: štev. ;18;(26. marca; 1907:,
šijev, J9.J.26. niarca ,1§07., „dež- zak- šte.v..,2Q´ ;; 26. ,m.ar.çav,> 1907,,, dež. zek< .štev_, 21^
" Délria ižpTememba´ j´e bilu qdrejena ž naredbo* ž´*dne´7. olftobrâ, išl?.. dež,-
Zaltrštev. 42. ´ i-(A I^OÎ nq - ,..#1. ,«... ,Ol8Wn OVOKl