DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 10     <-- 10 -->        PDF

162 IzensKenje lovskih predpisoy


Ko je bil pribavljen omenjeni matmal, so prejei.i posant znaNovska
udruženja od ministrstva najpoprej okvirni osnutek in obrazlože
nje, da se izrazijo, kakor že gori opisano. Obveščeno je bv?< . tuđi Jugoslovensko
šumarsko udruženje, dočim je od kmetijskin korporaoj bilo
povabljeno menda samo »Gospodarsko društvo« v Zag-ebti. c´a se izjavi.


Vendar pa doslej ni uspelo, spraviti akcijo v pravi rek. Nasprotno.
Jugoslovensko šumarsko udruženje je sprejelo povodom glavne skupštine
v Dubrovniku dne 15. septembra 1925. na predlog svoje lovne sekcije
zaključek,5) da naj se zaenkrat opusti forsiranje pred´oga " novem lovskem
zakonu in sicer glede na to, da je kongres loviev v Zagrebu d;ie


10. septembra 1925 izjavil, da v poecmih pokrajin.m obstoječi lovski
zakoni za sedaj odgovarjajo svojim svrhom. Treba je !e, Ja se isti strogo
izvajajo.
III.
Pokrajinska uprava v Sloveniji je likvidirana; po zakoni; o .>hči
upravi in o podeli zemlje na oblasti sta bili ustanovljeni »Ljubljanska;
in »Mariborska« oblast.


K ljubljanski oblasti spadajo :
Večji del bivše kronovine Kranjske , v koiiko>- ni pripadni Italiji
(postonjski srez, velik del logaškega in mali del kranjskega in radovljiškega
sreza) ter mariborski oblasti (krajevne občine Trojane, Špitalič
in Motnik);
od Korošk e občina Jezersko (sedaj v območju krah^kegâ
sreza) ;


od bivše Štajerske pa sreza Laško in Brezice ;


srez Kastav , (dodeljen ljubljanski oblasti vsled zakona o K´df´ii


zemlje na oblasti in sklepa ministrskega sveta z dne 19. avgusta 1924).


V ljubljanski oblasti veljajo torej za sreze: < ´


A) Radovljica, Kranj (izvzemši občino Jezersko), Kamnik, Ldgktec,
Ljubljana, Kocevlje, Črnonielj, Novo mesto, Litija, Krško, sledeći lovski
predpisi (ces. patenti, zakoni, naredbe in tako dalje): « ´


Ces. Patent z dne 28. februarja 1786., o lovstvu in tatinskem lovu. (Ta ceš.
patent je bit s ; po´žhejšimi (specialnimi) zakoni deloma modificiran in je torej1 Se
v posarrieznrti določilHt se većino veljavëri.)´ ,!.;: ´ I>;V0t

(* ojfeine i *î´ o\ây


Ces. Patent z dne 7. marca 1819., drž. avstr. zak. štev. 154, ki urëja IZTTS«ranje
lovske,; pravice. (Qetoma.;iz.premeajetr srpoznejeje navedenim;: min, ukazom
zdnfc-fcS, đece.bM^85a.,!.;drž* avstr......,.ste«?.! 257.>iCr:,j;r ,.;. .. y^fy,,i.iiijfjov


:-.--»):GltT´str. «93: „Štiuiarskega lista!´ 1. 1925.,,: ., ,; ´;;,; . %.$>**