DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 62     <-- 62 -->        PDF

142 Jugoslovenško Šumarsko Udruženje


2. ......... ......... : .. .......... ...... ....... . ......, ...........
........ . ............... .......... . ......... ......, .... .. y
......... .... .. .........
3. ......... ........ ........ : .. ... ........., ......, ...............
.......... . ......... ......, .... .. y ......... .... .. .........
.............
4. ......... .......-........ : .. ... ........., ......, ........
.......... . ......... ......, .... .. y ......... .... .. ........... .............
5. ......... ........-.......... ........ : .. ... ........., ......,.
........ ........., ......, ........... ........ . ............... ..........,
.... .. y ......... .... .. .............. ........
6. ......... ........ ........: .. ... ......, ......, ...... .........,
......... .. ...., ....... . ........... ........ . ..........
.........., .... .. y ......... .... .. .............. .....
7. ......... ........-........ ........ : .. ... ...... .........,
......, ......, ......., . ........... ........ . ........... ..........,
.... .. y ......... .... .. ............. . ............
8. ......... ........ .. ........... : .. ... ......... . ..........
.........., .... .. y ......... .... .. ........ . ....... ....... ... u
.. ....... . ......... ........ .......
.... 26.318


....... ,
1925. ....... ........ .........:
H . .. .. . . y . . . . ., .. ..


......... .. je .. ...... .... .......... ..... ......... .. ..»
..... ...... .. ........ . . .. ..... ..., ........ ......... y Btipo
......, .... .. ...... ... . .....


Jugoslovenško Šumarsko Udruženje


Pedesetgodišnjica. Povodom našeg poziva na saradnju za ediciju, što je
kani udruženje izdati o svojoj pedesetgodišnjici, javili suše da sada ovi saradnici ´
naznačili ove teme :


G. dr. ing. Balen, inspektor : „Pošumljenje
Krša"
G. ing. Čeović, nadsavjetnik : „Unapređivanje lova i lovarstva."
G. Dojković, direktor: „Važnost lova po našu privredu."
G. ing. Karolyi, generalni direktor: „Kemijsko iskorišćivanje drveta" (sa
privredne strane).
G. dr. Košanin, profesor univerziteta : „Geografija šuma Jugoslavije", sa
jednom kartom, kartografskim skicama i fotografijama.


ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Jugoslovensko šumarsko Udruženje 143


G. dr. Langhoffer, profesor univerziteta: „Najvažniji štetnici hrastovih
šuma."
G. ing. Metlaš, direktor : „Kretanje cijena hrastovine", (za posljednjih 50 g.)
na geofikonima.
G. ing. Miletić, savjetnik : „Prekorna šuma na kršu." (Rezultati najnovijih
istraživanja autorovih).
G. ing. Perušić, direktor: „Reorganizacija Imovnih Općina (pregled dosadanjih
predloga).
G. ing. Putick, „Rezultati istraživanja slovenskog krša" (u pojedinih 50 g.)
Sa fotografijama.
G. ing. Radčenko, šumar : „Šumarstvo Crne Gore."
G. ing. Rohr, inspektor : „Agrarna reforma i šuma."
G. dr. Rôssler, profesor : „Naše ribnjačarstvo."
G. ing. Rukonić, nastavnik : „Suha destilacija našeg drveta" (sa kemijske
strane.)
G. ing. Ružić, savjetnik : „Mali šumski posjed Slovenije."
G. ing. Šivić, nadsavjetnik : „Rad oko zašumljavanja u Sloveniji."
G. ing. dr. Šolaja, profesor univerziteta : „Kemizam našeg drveta."
Mi smo uvjereni, da će se ovaj broj saradnika još povisiti. To traži od
nas svijest i dužnost prema samima sebi.


..... ........ ......... ......... ....... I. .. .. .
....... ........ 1925.
........:
......... ........., ............, 50 . (1925.) ..... ......., ......
50 . (.. ...... 1925); ...... ....., ..... 150 . (1923.-24. . 25.); .....
.........., ....... 100 . (1924. . 25.); ..... ........, ........, 50 . (1925.);
.... ..........., ........ 50 . (1925.); ....... ........, ........ 100 .
(1924.-25.); .... ......, ......-.... 50 . (1925.); ........ ......., .......
50 . (1925.); ....... ........, ..... 50 . (1925); ..... ....., ...... 50 .
(1926); .... ........, ...... 120 . (1922.-24); ... ........., ...... 50 .
(1925); ..... ......, ....... 50 . (1926.)-, ....... ......, ...... 50 . (1926);
...... ........., ....... 100 . (1926.-27.); ....... ....., ...... 50 . (1925.);
.... ......., ........ 120 . (1923.-24-25.- . 26.); ........ ......., ......
50 . (1925.) ...... ........, ...... 50 . (1925.); ...... ....., ...... 50 .
(1923.); ...... ......, ....... 50 . (1925.); ..... ........., ........ 50
. (1925).
........:
..... ........., ....... 25 ...... (.... 1926) ; ........ .........,
...... 20 . (1925. . ....); .... ........ ......, ......, 30 . (1926.) ......
......, ...... 30 . (1926).
.......... :
....... ..........., ....... 3000 ..
.........:
...... ......, ........... 350 ...... (1923.—1924.—1925. . 1926.) ;
..... ....... .. ..... .... ...... 100 . (1925.); ........ .......... .......,
......., 100 . (1925.) ; ......... ......, ........ 100 . (1925.) ;
...... ......, ......... 350 . (1926.-27.); ... .. .. .. .............
...., .... .... 100 . (1926.)