DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 60     <-- 60 -->        PDF

........ 1....... . ......


Sve to bi bilo dobro opažati kroz više godina. I podaci iz prošlih godina
dobro su došli. Lugarsko osoblje, koje mnogo boravi u šumi, moglo bi tu mnogo
pomoći.


Sva opažanja molim da se šalju „Zavodu za šumske pokuse" Zagreb,
Vukotinovićeva ni. br. 2.


Dr. Aug. Langhoffer.


| ........ ......... . ......


OPROŠTENE KAZNE.


Ukazom Nj. V. Kralja od 23. decembra ove god. Br. 44355 a na osnovu
čl. 50. Ustava oproštene su kazne svim licima kažnjenim izvršnim presudama


il.i rešenjima sudskih ili administrativnih vlasti za prestupe i istupe šumskih kradja
i goroseča i administrativnih šumskih krivica.
Od ovoga se izuzimaju oni koji su radi ovakih krivica pre sadanje osude
bili već dva puta kažnjeni, a šumski organi u opšte.


......... ......... Ha ...... ..... 5. .......... ...... .
.......... .......... . ..........., a .. ....... ...... ...... ...........
...... .......... ........


.........
. ...... . ......... ......... ...... .......... ........ . ..........,
a .. ...... ..... 5. .......... ...... . .......... .......... . ............


.... 1.
......... ........ . ........., no ...... ........ ......,.... ce ..
... .....:


1. ......... ........... ........,
2. ......... .........,
3. ......... ........ ........,
4. ......... .......-........,
5. ......... ........-.......... ........,
6. ......... ........ ........,
7. ......... ........-........ ........,
8. ......... ........ .. ...........,
9. ......... ........ .. ........ ......,
10. ......... ........ .........
.... 2.
.. ........ ...... ........ .... ......... ..... je .... :


1. .......... ............ ........ : ......... . .. : ......., .........
.. ...., ......., ......... . ...... .. ............. ;
2. .......... ......... : ...... .. ............. . ........... ......
. .........;
3. .......... ......... ........ : ... ........ .......... ;


ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 61     <-- 61 -->        PDF

........ ........ . ......


4. .......... .......-........ : ... .......... .......... ;
5. .......... ........-........... ........ : ... ........-..........
.......... ;
6. .......... ......... ........ : ........, ......... . .............
.... ;
7. .......... ........ ......... ........ : ........... . .......... ;
8. .......... ........ .. ........... : ......... ............
9. .......... ........ .. ........ ...... : ............ .................
.........., ......... ........-......... .......... . ......
....... ... ...., ...... ........ ......., ...... ....... no .................
........, ...... ....... . .......... no .... ....... .....
......, .......... . .......... ........ ......... ........., ......... .
...... . ...... ..........
10. .......... ........ ........ ; .. .... ........... : ..........
......... . ...... .......... ...... y ............. . ...........
....., a ....... .......... ......... . ....... .. .........., ...... ..
...... .......... . ............ ......, ...... ............. . ................
......, .......... . .......... ............ . .......... ......
. ...... . ......... ......
.. ....... . ..... ........ ........ ....... .. ......... .......
....... . ........... ........ ......... y ......... .. ....... .......
........... ......, ............. ..... ...... no ........ ...... .........
......... ...... ......... .....


.... 3.
......... ........ ......... ... 1. .. 8. y .......... .........
..... ..... y ...... ...... ..... :


.) ..........., ..........., ....... . ............. ... ... je ........
.. ............ . ........ ........ ..... . .......... ........
...... . ....... ;


.) ...... ...... . ......., ......., ........, .......... . .......
........;
.) ......... ......... ......... ......, .... ....... y ...... ......
....... .. ....... y ...... . .........
.) ........... ...... ...... ........ .. ......, a y ....... ........
. ........ ;


.) ...... ....... (..........), ...... ....... . .......... .. ...
...... ..... ......, .......... ......, ......., ......., ........, ..........
. ....... ........, ........ ....... . .... . ........... ...... ......
. ........


.... 4.


... ....... ........... y ..... 3. .... .........., ....... y ... 8.
.......... ...... . .......... .......... . ..........., a ......... ..
........ ...... ..... 3. .... .........., ..... ... . ..... ............ .
.......... :


1. ......... ........... ........ : .. ........ ...... ....... . ......,
........... ........ . ............... .......... . ......... ......,
.... .. y ......... .... .. ........, ........... .. ...., ........... .
.........