DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 57     <-- 57 -->        PDF

......., ..... . ..........


.) .... ce .......... ..... .... ..... . .....? ........... ......
.........


.) ..... .... ..... je ....... .... ...., a ...... .. ..... .......
.... je ... .......... .. .. ......... ...... je .......... ...... .... ....
y ... ......., ....... je ....... .. 2.16 .. a ...... je ....... .. .......
.... .... .. je 3 ..; ...... je ..... ...... ...... .... y ....... ... je
.......... .... 0.75 .. ?


......... .. .... ...... 23. ..... 1925. ....... ..... ......... .......
.... .. ..... . ......... ...... : ... ....... y ..... .. ....... ..


15. ..... ....... .. .. ...... ... ........ ....... ......, ..... .. .......
.. ......... ........ 20 .... y ....... . .. ............... ........
10 .... y ..... y ........ ...... ...... ...... y .......... .....
.... ...... ........ .. ........ ...... .. ......... ..... .. ........
..... ... „.......".
....... ... ..... je ..... ...... .... .. . ...... ..... . .........,
.. ce ..... ...... ....... .. ... ........ ............... ...., y
.... ce ...... ... . .....


.......... .. .. ..


Ruska sumarsko-stručna literatura. Prije rata je ruska šumarsko-stručna
literatura bila vrlo malena. Ona se tek počela pojavljivati pred rat. No ona je
usljed sveopće krize morala umrijeti u svom začetku. Za vrijeme rata i prvih
godina ruske revolucije nije se u štampi pojavilo ni jedno šumarsko-stručno
djelo. Istina, još je uvijek izlazio „Ljesnoj Žurnal", ali početkom revolucije i on
je završio svoj slavni život. Tek početkom nove ekonomske politike (1922.) sovjetske
vlade (NEP-a) nalazimo u katalozima ruskog gosudarstvenog izdateljstva
i šumarska djela. Medju prvima izašla su djela prof. Orlova, prof. Morozova


Faasa. Već su ovi prvi štampani šumarski radovi pokazali, da se u sovjetskoj
Rusiji probudio interes za šume i šumarstvo. Odakle taj interes? Sumnjivo je izigledalo,
da se sovjetska vlada u svojoj težnji za uništavanjem (bez tragova želje
za stvaranjem), počela interesovati za šumarstvo i šume. Otkud taj korak „napretku"
? Uskoro smo dobili i objašnjenja. U Rusiji se pojavila nestašica novca.
Ova na žalost vrlo često povlači za sobom — prodaju šuma. 1 sovjetska vlada
počela je prodavati šume, izdavati koncesije na velike šumske komplekse. Prva
djela, koja su izašla u nakladi gosudarstvenog izdateljstva, nose na sebi pečat
nove ekonomske politike sovjetske vlade. Faas* daje prikaz šuma severne Rusije
sa tendencijom da pokaže ukoliko su one prikladne za „koncesije" inozemnim
kapitalistima. Gosudarstvenoje izdateljstvo štampa knjigu prof. Orlova „Očerki
ljesoustrojstva" sa ciljem da time da instrukcije svojim taksatorima kod taksacije
onih šuma, koje se izdaju koncesijonarima.


Tako je rusko šumarstvo iskoristilo krizu vlade te došlo do odličnih djela
šumarske struke — štampanih radova gg. profesora Morozova i Orlova.


Nedavno smo primili katalog Izdavateljstva Lenjingradskog Ljesnog Instituta.
Prikaz najvažnijih knjiga, koje su izašla u štampi pomenutog izdateljstva
donijet ćemo u narednom broju.


Već sama činjenica, da su knjige izdane štampom Šumarskog Instituta (a
ne nakladom gosudarstvenog izdateljstva) pokazuje, da rusko šumarstvo vidi pod


* Vidi Šumarski List, 1925. str. 97—105.