DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 53     <-- 53 -->        PDF

....... ..... . ..........


......., ...... . .......... f


Internacionalni šumarski kongres u Rimu. Ne malo svaki dan primamo
upite o kongresu. Da se ne korespondira bez potrebe rekapitulišemo ukratko ono,
što smo već nekoliko puta objavili. (Š. L. 1925./109. 253, 381, 454, 679, 756).


Kongres je isključivo šumarski. To će reći na njemu će se raspravljati
samo teme, koje se odnose na šumarstvo. Prirodno je da je ovdje u pojam
šumarstva smatraju uključene sve osnovne i pomoćne discipline te trgovina i industrija
drvetom, ukoliko teme iz tih područja pristaju u program rada, kojega
smo već objavili.


Učesni k kongres a može biti svatko, tko ima interesa za šumarstvo.
Učesnik kongresa ne mora da je član našeg udruženja. Učesnici kongresa mogu


biti pravi (membres effectifs) ili drugari (membres associés to će reći članovi
njegove porodice).
Tk o žel i učestvovat i mora: 1. prijavit i s e ili izravno na


adresu „Bureau du Congres International de Sylviculture (Institut
International d´Agriculture), Villa Umberto I. Rome (10),
ili našem Udruženju, 2. ispuniti propisnu prijavnicu, koju će dobiti po
izvršenoj prijavi, te je 3. predložiti na jednu od adresa pod tačkom
prvom, 4. poslati za pravoga člana 50 a za svakog drugara
25 francuskih franaka (putem jedne štedionice a n ikak o n e p rek o
našeg Udruženja) na adresu „Bureau du Congres (vidi tačku 1.).


Predlaganje naučnih i stručnih radova nije obligatorno već
prepušteno učesniku na volju. No svakako ti radovi moraju stići u Rim prije 15.
februara o. g.


Učesnici kongresa učestvovati će ne samo na konferencijama već i na
ekskurzijama.


Troša k željeznic e iznosi za brzi voz otprilike Zagreb-Trst-Milano-
Rim: I. kl. 1453, Din., II. kl. 1001, Din., III. kl. 607, Din., Zagreb-Trst-Firenze-
Rim : I. kl. 1043, Din., II. kl. 725, Din.. III. kl. 444 Din. cijela karta.


Pogodnost i ko d vožnje, ekskurzija i izložbi javiti ćemo naknadno.


...... . .......... ......... ..... . ..........


. ....... .. 20. .. 30. ........ 1925. .... ........ ....... .. .......
...... .. ..... ......... ...... ......... ........ ..... y ..........
........ je ............ ......... ............ .... . .......
.. ..... ........, ........ ......... .... y ......... . ........ .....
.. ........ .. ......., ....... ....., a .......... .. .... .........
.......... : ..... ........, ........., ........ ......., .... ....., ...
..... ........., ...... .......... ........ . ....... ....., .......


...... .. ........ 51 ... . ... .. ......... ..... je ... ....... :
.. ........ ....... ........ .. 4 .... ... 7, 8% \ .. .... ......
23 .... ... 45% ´, .. ...... ....... 24 .... ... 47% ´,
..... .... ........ ........ ...... ... je 3, 6.


*
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 54     <-- 54 -->        PDF

......., ..... . ..........


... .. ...... .... ......, a .... .... . ....... .. .............,
.............., ....... ...... .. ..... ......., ......, .......... .. ........
......... . .............. ....... ...... .. ........ no ........ ......
.. .... ... :


.. ....... ......, ............. . ...............


1. . . y . a :
.) ....... ........ ...... ........., .... je y ..... ..... .........
....... ..... ..... .. 56 .., ... ...... .. 27 .., . ..... ..... .. 42 ..
........ (.... .........).


.) ....... ....... ...... .........., .... ... ........ y .... ..
...... ... ....... ........ (.... .........).
.) .... ............. ....... ........ .. je ........ . .. ..... .......
. ..... ..... .. ..... ...... ....... (.... ......... ... .........).


2. . . y . a :
.) ....... ....... ...... ...., .... je y ..... ..... ....... .........
na ......: ... ...., ....... ...., ... .... . ..... ...... (....
.........).


.) ....... ....... ...... .........., .... ... ........ .. .... ........
.. ..... .......... (.... .........).
.) . ..... ..... ....... ce ...... ......... . .... ........ ........
..... ....... (.... ......... ... .........).


3. . . y . a :
.) ....... ....... ...... ...., .... ... ........ .... .... y .....
...... (.... .........).
.) ....... ....... ...... .... .... ... ........ y .... .. .....
(.... .........).
.) Ha ......... y ..... ..... ....... ... .... ......., .... ......
..... ........ ........ ......... ........ ........ ......... .......
(.... ......... ... .........).


....... ....... .. .......


1. r . y na:
.) . ......... y ..... ..... ... ce ...... ....... ........ 18 ....
..... . 25 .... ..... ..... .. ........ ce ..., .. .. ..... .. ... 2, 8 ...........,
a 3, 40 .... ....... ....... ...... ........ ..... .......... —
........, .. .. ..... ... .... ........ ?


.) ...... .^. ..... .. ..... .......... ........ ....... ....... ............
...... . ........ ....., .. ..... .. ....., a .. ............ ....,
......... 5% .. ... ....... . 6% .. .... .. ............ ... je .........;>
.. .... 1026 ...... ...... ..... .. ....... .. ... ......., a ......
.. .... .. ...........?


.) . ..... ..... .. 12 ........ ...... ... .. ....... 1240 MS .... ..
..... y .... .. 20 ..... ... .... ... ... ........ ..., ...... je ..... ........,
.. .. ..... ........ . ... .... ....... y .... .. 8 ..... ......
........ ...... ..... .. ........., na .. ... .... ............ ....... ?


2. . . y . a :
a) .. ........ ....... .... y ..... ..... ........ je .. ce ......
. ... na ........ .. 2,5 .. y .... .. ...... .... (.. ........... .. ..-,
: .). ..... .... .... ......... je .. ...... 240 .3 no ........ .....
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 55     <-- 55 -->        PDF

........ ..... . ..........


........ ..... .. ......, .. .. ... .... ............ .......; ... ce ...,
.. ..... ....... ...... ...... 5 .3?


.) .... ........ ..... ....... y ..... ..... ........ je 864.000 ........
........ ...... ......... ........ ...... ..... ........ y .........,
.. .. ..... .......... ........ .... ....... .. ... ......., ... ce
..., ....... .... ...... 125.000 ......., a ......... ........ ...... je 85%.


.) .. ........ .... y ..... ..... .... ...... ...... 4.300 ...
........ je 2125 .3 ...... ...... ... ........, .. ..... ... ..... .... y
...... .. 1.5 ... .......... y .... .. ...... ..... ...... .3 ..... .....
.. ........, .. .. ..... ... ...... .... .......... ?


3. . . y . a :
.) .. ...... ......... .......... .. ........ .... y ..... .....
..... je 8 ..... ... .. .... ......... ..... ....... y .... .. 15 ..... .......
..... .... .... .. ......... .. ...... ...... ...... .. ....... ....
....... ....... .......... .. ....... .... ......... ?


.) . .............. ........ ....... ....... ce je 575 ........ ....
ce ...... je ........ ......., .... je .... ........ 1725 .......?


.) ..... ............ ........ je .. ...... ....... 5900 ...... ...........
........ ....... y ........ 1.3 .. ........ ...... je 5 ...... ..
........ .. 30 ...... . 3 ...... .. ........ .. 20 .... . ...... .. .....
5 ....; ...... ........ ........ .. 1000 .......?


....... ....... .. ...........


1. . . y . a:
.) . ........ .... y ..... ..... ...... ............. ........ je
......... ...... ..... ........ .... je ....... 9.6 .. a ...... 5.2. ......
..... ...... .. ........, .... je ..... .... 3.20 .. a ...... 30 ... ?
.) .. ........ .... y ..... ..... ....... je ..... ..... ..... ......
....., .... je ... ... ....... 8 ., ...... 5 . a y ...... ...... je .......
6 . . ...... 4 .. ...... ...... je 1.20 .. ........ ........ ..... ......
.) ......... ........... ..... .. : ....., ........ .. ...., .........,
...... ..., ....., ...., ...... .. ......, ...., ....., ........ .... . .........
..... ce ...... .. ....... .. ..... ......?


2. . . y . a :
.) ... 1.5 ... ...... . 4 . ...... ... ce ...... ...... 20 ... ........
...... je ..... ........ .. ........ ..... .... ?
.) ...... je ...... ..... ........ .. ce ....... .... ......... .......
.... y ..... ....., .... je .... ......... .. ... .......... .......
. ... ........ ......... ...... ....... .. 22 . . 16 .., a ...... 8 ... ;
........ ....... ..... no 12.4 . ; a ...... 5.9 . ; ..... .... ....... 5 ..*.


.) ......... ........... ..... .. : ......, ........ .. ...., .......,
........ ... ....... ...., ...... ......, ......... .. ...., ....... ...,
....., ..... ... ...... . .... . ......... ..... ce ...... .. ....... ..
..... ...... ?


3. . . y . a :
.) Ha ...... ...... y ..... ..... ........ je .... . ....... y 12
........ ...... je ......... .... .... ... je .... ..... 6.80 ., a ...... 2.50 ..?
.) . ..... ..... ... ce ...... ....... ........ ........ .........
..... ....... ...... ......., .... .. ......... ...... 150 .; . 206 .; .....
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 56     <-- 56 -->        PDF

......., ..... . ..........


.... ...... ... je 89 .. ...... .. ....... .... ........ ... ..... .......
......... ........ ........ .. ....... .. 1.50 .. ?


.) ......... ........... ..... .. : ......, ......, ...... ....... .....,
...... ....., .......... ......., ......, ....... ..... . ...... . .........
..... ce ...... .. ....... .. ..... .......


....... ....... .. ..............


1. .. y . a :
a) ... ............ ..... .... y ....... ....... „......" .......
.... ....... ...... je 353 ...... .. ........ .. 1 ... .... .... ........
.. .. ....... ........ ......... :


...... .. ...: 63 ...... ....... y ...... ...... 2
226
66 CM. ...... 23 ..


148 37 „ „ 27 ..
58 43 » „ 26 ..
40 4:.50 » n 26 ..
30 55 „ 27..
8 72 » » 27M.
6 87 V 1) 27 M.


.... ce ...... je ......... ..... .... ; ......... ..... .... ...... ..


...... .......


.) ......... .... ..... ..... .... .. ....... .... je ... ... ....
...... .. .... ; ..... .. .... ..... ......... .. ......., ..... ce ......
.. ........ ...... je ...... ...... ...... ......... ......... ... je ......
....... ......... .... . ...... ........ .... 6.79 .. a ...... 3 ..


.) ..... .... ..... je ........ 265 ...... ....... ...... 22 ... .......,
3 ... ....... . 1.80 .. ......... ...... je ..... ........ ... .......


2. . . y . a :
.) ........... .... ce .......... ...... ...... ...... ...... .........
... ... je ......... ......... ..... ....... . ....... ... ........ :
...... ..... ..... 12 .. ..... ..... 2.40 .. a .... 3 ..


.) . ....... ....... „....." ...... je .. 1 .., ..... .... .. 500 .3.
...... je ........ ....... ........., ... je ...... .. ........ ......
....... 54 CM. y ...... ......, .. .. ..... ... ...... 8 ........ .......
.... je 120 ....... ...... .... 400.


.) ..... .... ..... je .. ...... 145 ...... ........ 8—14 ... . ......
5.4 .. ...... je ..... ........ .... ...... ?


3. . . y . a :
a) . ....... .... ...... .. .. 1 .. ....... ...... . ........ ..
....... ........ ......... :


....
.. 2
225
55 ...


80 ....... ....... y ...... ..... ...... 24 ..


470481
„ „ 3035
„ »
»
24.50 ..
25 ..
365
147 „
„ 4045
„ »
»
2828
..
..
1519
,
„ »
50.50 „
.. „
»
»
26 ..
30.50 ..


...... je ..... .... .... ...... ? .. .......... ..... .... .... ce
.......... 33.50% .... ... .... .. ..... ; ...... .......... ...... ...
... 33,50%> .... ..... ...... ... je .......... .... 0.75.