DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 35     <-- 35 -->        PDF

...... ......... y ..... ......


........ ......... [.......]:


...... ......... y ..... .......*}


..... .. ........... .......... ....., a ....... .......,
..... — .......... ... .... ^.... .... ... ..... ..... .....
...., ... .... .... .... ... .... .. ... ..... ..... .... .
... ..... .... ..... ...... ......... y ..... ...... .....
ce ........., .. .. je .. ..... ....... ... .. ... ...... .....
... je .... .... ....... ............, ... ... ..... ....
......... ..... y ....... ....... ce ... ........... ............
. ... ce ......... ....... y ..... .. ..... .. .......
...... ......... y ..... .......


.. ..........., .... ...... ...... .... ...... ........
y ....... .... y ..... ......, .... je ...... 24,88 .......
ha, ......... 7,374.973 .., ... ..... 30% .. ......... .........
.... .... ..... .......... ..........., ... .. y .........
......... ... ......, ... .. y ..... ......... y .....
..... ........... ..... .... ..... . ......, a ..............,
........... . .......... ....... .... y ......... ...........
.... ...... je ....... :


**


.........


...... . ..........
..... . ...........
...... . .........
.........
.... ....
..........
.........


..... . . .


......
........
ha


2,020.000
2,513.471
1,475.514


335.723


269.761


673.200


87.000


7,374.973


.......
....
ha


800.000
1,300.336
357.781


5.660


38.827


19.702


62.000


3,184.306


..........
ha


860.000


619.716


203.858


202.296


23.906


7.800


1,917.573


........
ha


360.000


613.139


498.017


126.205


28.638


629.502


17.500


2,273.091


*) ..... ......... — no ........ ............ ...... ...........
.............. ......... — ............ ........ .... ........... ......
...........
** .. .... .. .. ..........: „Šumarstvo naše države".
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 36     <-- 36 -->        PDF

116 ...... ......... y .... ......


... ce .... ..... ......, .... ce ...... no ..... ......,
...... ....... ... 4,800.000 .., ........ 1,030.000 .., a .........
.... ... 1,545.000 ... . ......... ... ........... .......
..... ...... je ....... :


* ....
........ .......


......... .....


ha ha


ha


..... . ......... 480.000 1,400.000 620.000
.......... 260.000 230.000 183.000
...... 90.000 1,160.000 200.000
.......... 70.000 380.000 120.000
.... Topa 60.000 120.000 40.000


30.000 400.000
........ . ......... 1,070.000
......... 23.000 142.000 175.000
......... 87.000


... ... je ..........., ... .. .. ..... ...... ...., ....
... .. .... ....... ........ ... .... y ............. .... .........
4,6 ....... ....... .... 16 ....... .». ..... .... ....
.... ......... ..... . no ....... ....... .... .... 15 .......
.*. ...... ......... .... ....... .... y ..... ...... ....
ce ......... ...... ...., ... ...... ....... ........ .....,
.... .. ........ .......**


... ce .... ........ ......, ... je ........... . ..........
.... ce ..... ..... .. .... ...... ...... .. ............,
a ..... ... ce ......... y ..... .......... . ..........
.... .... ....... je .. ..... ........ ......... ... ..... ..
........, a .... ......... .......... ....... je .. .... y ......,
... . y ........ .... .... .. .... ..... : ......., .........,
......., ........, ........, ....., ......, ......, .........
. ...........


Kao ... je ...... ... ...... . .... ...... ..... ......
........ .... .... ce ......... y ..... ......... .... ....
...... .......... ..... ....... ....... :


* .. .... .. .. .......... .. ......... ......
** .... ...... . ...... ....... . ....... ...... je ...., .... ...
..... ...... ..... je .. .. ...... .... ........ . ............


...........
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 37     <-- 37 -->        PDF

...... ......... y ..... ......


....... ......


.... 35
...... 10
....... 18
...... 29
....... 22
......... 170
.. ........ ....... 3
.. .......... 2
.. .... ........... 2
...... 5


.... ... ... .... .... ....... ......, ...... ....., ......
...., ......., ......, ....... ...., ............ . ........
..... ... ... ........ ..... ......... .. .......... .......
...., ....... ..... ........, ...... ........, ......., .......
y ...... ..... ............ y ....... .. ..... ce ...... : ......,
........ ........, ...... ....., ....., ......, .......,
........, ......., ....-......, ........ ......, ............. ........
........, .... ............, .... ......,....... ........
........ ..........., ........., ..... ....... ....... . ......


.... .......... ....... ..... . ...... .... ........ ..
..... je ..... ....... y ....... To je ........ ......... ......
. ......-........., .... ... 26 ....... ....... ........ y .........
......... je ....... :


......... ....... .....


...... . .......... 30 240
.... .... 4 10
......... 7
..... 30 120
........ . ......... 100 150
.......... 131 1856


..... . . . 302 237Ô


* .. .... .. .. ..........: „Šumarstvo naše države".
** .. .... r. M. ..........: „Šumarstvo naše države".


ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 38     <-- 38 -->        PDF

...... ......... y ..... ......


..... ... ... ce .... ..... 302 ......, ... ..... .. ....


....... ... .......... ...... . 2376 ....., ... ..... ......


... ......... ........ ...... ......... ..... . ...... ......


.......... ....., ... je ..... ...... .... .. ...... ......


......... .......-..... ... ... 500 ... .......... ..... .


... ..... ........ ...... .... .......... ... .. ..... .. .....


. .. ......... .. ......


........ ...... ......... ......... . ...... .... ........,
... je ..... .. ........... ....... .... ......... ......
. ...... ......... ... 4000 ........, a ......... .......-.....
......... ... .... .... ......... ... ........ ....... ......
...... . ......... ......... ......., ...... .... ....... ..
ce ........... ......... ...... ........, na ... y ..........


— ........ ... je ..... ..... ..... ......... ...... . .... .
y ... ....... ... ...... .......
Kao ... ce ...., ... .... ...... ......... .. ..... .....
....... ..... .......... ; ....... ce ......., ....... ce ......,
y ...... ......, .. ...... ......, a .... je ...... ....... .
.. ce ........ . ........ ..... ....... .... y ..... . ....
...... je ..... .. ...... . y .......... . y ....... ........ je
...... .... ... ........ .... ce ... ........ ......... .....
.. ........ ........ .......... ........ y ....., ... .....
.... y ..... ... .... ... ..... .. .. .... ........ .....
....... Ha ... ..... .... .. .... .. ..... .. ..........., ...
.......... ........ y .......... .......


... .... .... .. ....... .... ... ..... ..... ... ...
.... . ..... .......... ......., .... .. ...... .......


.... .......... ...... .. .... ..... .., ... .... .....
....... ..... .. ........ .... ........... ......., .........
.., ... .... .. ce ........... ............ . ......... ... ....
..... ....... .... .... ......., ... y ......... ......... ...
.... ...... ........ .... ........ ....... ...... ..... . ..
... ..... ....... ........... . ....... ...


.... .... ... .... ........ ....... .. .. .............
..... ...... .... ..... .... .... .. ...... .... .... ..... .
.. ...... ....... Kao ... je ... ......., ...., ...., ...... .
..... .......... . .... ce y ....... ...... .... ...... ....
.... ... .......... ....... . .... ce ... .... ...... .......
........ ...... nape. ..... ...., ... ..... ..... ....., ......
.... ce ......... . .... .. ..... y ...... ..... .... .... ..
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 39     <-- 39 -->        PDF

...... ......... y ..... ......


........ y ....... .... ..... ........ . ........, .... .. ..
....... ... .... ..... .. ...., .. .. .. y ...... .... .....
..... . ........, .... y .... .. .... .... ...... ...... .....
.. ...., ... ... .. .... y ......... ... ..... ... y ......
......... .... .. ........ ....., . ... ...... ....... ....
........ . ..... ....... ......... ..... ....., ..... .. y
.... .... ...... ......... ..... ....... .... ...... y ....
......... ce .. ..... . ..... ... ........ ce .. ..... .....,
..... ... ......, a ... ..... ... .... je ...... . ......., ....
...... .. ........, .. ce .. ... ..... .... .. .............,
... ce ......... ...... ... je ..... ..... ...... .... ...
..... .....


.... .... ...... ...... .... ... ..... ...., ..... ......
.... .. ........ ...... y .... .... ......, .. je .... ....
..... .... .......... ......, ... .. ..... ... ........ .
....... ......, a ....... ........ .... je ...... . .............
...... y ....... .. ........ ........ .... ........
........... . y ...... ...... .... je y ......... ... ....
.... ........, y .... je ........... ..... ........ ..... je
. .... ........ ...... ..... ........... .. ......... .........
......, .... .. ........ ... ..... ..... .... ce ...
........ ....... ..... .... ......... y ......... .... ....,
.... .. y ....... ........., ... ... ce ...., ..... .... ....
..... .. ........ . ......... ..... ........ ........., .... ..
..... .... .. ... .....


....., ...... ..... ...... .. ...., ..... ...... .... ..
........ ......... .... ..... .. ....... ..... .... ......
.... ....... ...... ......... .......... ..... ..... .......
...... je ...... ............, . .. ... ..... ce ....... ..........
.. ...... ce ..... .......


... ..... ...... .. ...., .. je ...... .... .. ...... ........
... .... ...., .. .... .. ...... .. ............ ....,
... ......, .......... ...., .... ... ..... ...... ..... ....
......, ... .. ... ..... ..... ......... .. ........., ...
....... ... ........, ... ......... .... ......... .... ............
.... ........, .... .......... ...... . ... je .......
..... ........


Kao ... ce ...., ... .. ... ....... ....... .... je ......
.... y ..... .. ... .. ......
.. ...., .. .. .... ..... .... ...... ......, .. .. je .........
..... ....... y ..... ........... ......, .. .. je ..
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 40     <-- 40 -->        PDF

...... ......... y ..... ......


...... ...... ..... ............ . ............ ......, ... ...
je ... .... .... .... ......., a . y ...... je ......., ... ce
.. ......... y ...... ...... ..... ... ... ce je ......, a . .......,
....... .. .. ...... .... ........... ....... ........
........ To je ....... .... ......... . .... je .. ........
...... ... .. ...... ..... .... .. ...... ....... ....... ......
...... ...... .... . ......... ........ ; .. .... je ..
... ...... ..... ce, .. ......, . .... ..... .............. ....
.. .. ..... .. ....... ........ ........ . ........ .........
..... ce .. ......... ........ .. .... ....... ...... . .........,
. ... ce ... .... ..... .. je .. .......... .... .........
...... A .... je .... ....... . ......... . ........
... ..... . .......... ......., .... ... je ...... .. .... .....


... ....., ... je ....... . ......... ...... ... ce ....
... .. ...... ....... .... . .. ... .. .... .. .... .... ..
....... ......., ... .. ........ .... .... .. ....., a .....
... ce .... y ..... . .., .. ce ... ... .... .... ..... ..
....... ..... .... ....... ...... ........., .... .. .... ...
ce ..... .. ...... .... .......


......, .... .. ...... ..... ..... .... ... .... .........
......, ... je ... ..... .... ........ .. ...... ......
... je ....... ..... .. .... ...... no .... .. .... ...., ..
.. .... ........ ..... ...... ...... ........ .. ....... Ha
... ....., .... je .... .... ......, ... ce .. .. ..... ....
..........., a ....... je ......, ... .... ..... .. .... ........
.. ... ..... ...., .......... .. ce ........ .... ....
.. ..... .. ....... .... .. .... ..... .... ce .... ......
. .. ....... .. ....... .... ... .... ..... .... ...., .......
.. ........ ...... .... . ......... ....... .... .. ......
..... ....... ... .... y ........., .... je ...... .... .......
...... ....... ......, ... .. ..... .... ...... .............
. ........... .. ........ ....


... .... ce je ....... ...... .. .... . .... je .......
..... ..... .... ..... ......., ...... .. ce .... ...... . ......
ce je .. .... ............ .......... ... ....... .......
....... .... . ..... ....... ....... . ....... ...., a ...
.... ..... ce ....... .. ........ ...... . ..... ........
........... ..... ... ..... ....... ...... . ...... .... ..
.... ..... . .... .......... ..., .... ............ .......
...., .... ce ..... . ........... ......, .... .. ... ....
...... ...... ..... ....... .. .... . ..... ...... ..........
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 41     <-- 41 -->        PDF

...... ......... y ..... ......


..... ...., ...... ......... y ..... ...... ..... je .......
.... ... ....... ...... ......., .... ........., .... .
........... ...... .... ...., ......... .. ....... .........
... .... ....., ... ... je Befe ..... y .......... ...... .....
.. ........ ......., ... .. y ....... .......... .. .... .......
. .......... .......


„V importance de . économie forestiere en lougoslavie"


L´ auteur expose . importance de . économie forestiere en lougoslavie.
Traite couronné par la prime royale de Sveti Sava.


Rédaction.


.