DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 3     <-- 3 -->        PDF

.... 2. „........ ...." ...... 50.


.... ..... ...... [......]:


.... ........ ..........^


.... ce .... y ........ ..... ........... . ...... .....
............ . .......... To je ...... ....... ....... .......
...... ......... ........ ........, ....... .. ...... ......
...... .... .. ce ..... ........ ............ ..... ............
— a . ........ . .......... ............ na . .....
........ — ...... ..... . ........ .. ....... ..... ..... ..
...... ............ ........ ....... ......... . ........ ............
........ je . ......... .. ...... ...... y ...... ....,
...... ce ...... ... ....... ......... ..... ..... ........ ce
......... ...., ... ..... ........ ..... ..... .......... ......
...... ........, ... .. ....... ....... ........ . ..... .......
....... ...... .... ..... ..., .... .. ..... .... ..... .
... ......... ..... ......, na ..... .. ...... ..... ...... .....
...... ...., .... .. ... ...... .. ..... ... . ... ........
..... ce ...... ......... . ...... ............ . ..... .....
.......... .... ....... .... ........, .... je ... .........
....... ... ........ ............., ...... .... .. ..... ......,
a .. .... ........ .. ......... .. .... ....... .. .......... a


.... ..... . ..... .......... ....... ....... .. ....... .....
...., ...... y .... .... ......., .... ..... y .............
...... .. ......... ......... ....... ...... ... ...... ......
. — ........ je ......


...... .. ce ...... — .. ....... .. ..... — ........,
........ ....... ........-........ ... ....... ........ .
...... .... ..... y ......., .. .. ... ..... ...... .........
...... . .. ........ ......... ......, .. .. .... ........
........ ce . ......, ... . ... ..... ...... ...... ...... ..........
.. ........ ...., ... je ....... ....... .... ........
..... .......... ... .......... ..........


*) .... je ........ y .... ...... ....... ..... ........ .. .......
......... ...... .. 18. . 19. ........ 1925. ........ y ......... .. ........
.... ...... ......... ......... ...... ......., ..... ..... ........
. ........ ......... ........., y .... .. ce .... . .... .........
......... ... .......... . ... ...... ......... .......... ......
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 4     <-- 4 -->        PDF

.... ........ ..........


. ............ . ......... ...... .... .. .... .......,
.. ce . ........, .... ce ..... ........, ..... . ..... .. ....
.. ..... . .... .... ....... ......., ... ... ce . .. .. ....
...... ......... .... je ........ .. ...... ......., ........
y ........ ............ . ............. ........ 1925., ..........
. ...... ..... ......... ......... . ...... .... ........
..... y ... ...... ....... ..... ......... .. .. ........
........., .. ce ... ...... ....... .. ... .....


............ .. ........... ........, .... ... .. ........
. ......... .... ..... . ....... ...... je ............ .........
... ......... .. .... ...... ............ ............
.... ........... ... ........ ... ce .... .......... .. ........
........ : ......., ............, ...........,
. a . . . . . . .-. ........., ........, .........., ............
— na ... ... ........ ....... .....
............ ............ ........ je ... ..... ...., .. ... ce
........ ... .........


....... . ........... ...... ...............
...... .. ....... .... ......., ... ce .. ........ .... ...........
To je ....., ....... ..... ..... ............, ......
.......... . ....... ....., .... .. je ............. ... ........


......... . ..... . ............... ...... ........
je ....... .... ... .... y ...., ... y ........ — ..... ...........
........ ..... — ..... ......... . ..... .... y .........
.... ....... .... ... .... y ....., .. ce ....... y .........
....... .......... .. ............. .... .. ..... ............
...... ..... ..... .... .. .... ... . ....... ..........
........ To .. ............ .. ............ .... .......
... ce ...... .. ...... ......., ... ce ..... ...... . ......
.......... ............, .... ce — .... ..... .. .... ........
— ... .... ..... ....... y .... „....... ......", ... ..
.... ... ..... ...., ......... . ....... ....... ...... ....
... ............ ..... ........, ....... . ....... ..... ..
.... .... .. ........, .. ......... ..., .. ........ .. .. .....
.......... ... ......


......, ........ . ....... ... .. ...., .... fee ......
....... ........ ... ..... ... .... ... ...., .... ...... .....


...... ............ .... ce .......... . .. ........ . ........-
...... . .... .. y .. .......... .. .... ........ ...
.... ...... ...... .. ........., .... ........ ....... .. .........
........ .... je ... ... ..... ....... .... .........,
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 5     <-- 5 -->        PDF

.... ........ ......... S5


......... je, .. ce .. ..... .... . .. ...... ................


........ .........., .... ....... ..... ........., .......


..... ....... . .. ........ .............. ........ ... ...


...... . ...... ......... ......: .. .. ... ..... ... ... ..


..... ... ......, ..... .. ...... .... ...... y .... ...... ...


y ....... ......... ...... . .... .... ....... ........, ... ce


..... ...... ......... ......... ... ... ..... ....., .... .....,


.... ... je ........ ..... ......., ..... ........, ..... ......


........ ..... . ............ ....... ..... ... ... ... ... ...


... ......, ..... ....., .... ...... ...... ..... .... ......


.... ........ .......... — ...... ....... ....... ........,


....... ....... ....., ..... . ............. . ... ...... .....


...... ........ ......... ......... ........, ..... je .........


.......... ..... ....... ..... ...... . .... .. y .............


... ...... ...... ...... .. ...... ... ...... .. . ... ........


.........., ..... y ...... .... ....... ....., .... y ......


.... .... .. ....., ... ....... ....... . ........ ........


.......... (.... ........ . ........... .............. .....


....). Ha ... .. ce ..... no .......... ..... ...... ...... ......


.. ..... ...... .... ...... .......... ....... ...........


....... ..... ...... .. ..... .............. .........


y ........ . ....... .. .... ce ...... ....... y .......... ..


........... ....., ....... ..... ......, .... je ........ ......


......... ........, ... ... ce .. ........ ........ ... .....


.... .. .. ....... ......... ........... ........ ..........
......., .. ... ........ ............... ......, ........
.............. ........., .........-......... ........ y .....
.. ... .... y ...... ..... .. ... ... ......... ..... .......
.. ...., ..... .. ..... ... ... ....... ... ...... . .... ..


...... ...... ..... ........, ..... ...., ... .. ......... ...


..... .... .... ...... ....... ...... je ....., .. .. ... ....


.. ........


..... . ...... ....... ... ........ ...... .........


.......... ........... .......... ...., .... .. ...... .....


....... . ...... ..... ...., ..... je .. ....... ....... . .....


......., .. ce ...... ..... ......... ......... ....... ...


.... .......... ........, .. ce ....... .. ........ .... .....


........... .......... ....., .... ......... ....... .. ......


............ . .. ....... ......... .. .... ......


..... .. ........... ......... ...... .... ........ ..


..... . ....... ....... — ......... ......... ...... .. ...


..... ....... ....... .... .... .......
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Hamu ........ .........


........ .. .... ....... ....... ........ . y ....., ..
....... ....... ........... . ..... ......... ........ .
....... ......, .......... .... .... .. ........ ....... ........


AKO ..... ....... y .. ......, .. ........ ......... ...
...... . ........, ........... no ...... ... .........-.........
....... . .........


.. ...... ...... ..... ......... ......... .. .... ..........
........ je, .. ce ... ..... ........ .. ... ......
......: .... : .. .. ........... .......... ... .... ... ..
......? .....: .... .. ... ..... ....... ..... ....... .........
........ ? ..... : ...... .. .. ..... ? ....... : ... .. ..
.... ....... ?


0 ...., .. ... je ........ ......... .......... ........
.. ..... .............. ....... ......... ..........., ....
...... ..... ... .. ... .. .. ..... ........... ..... .. ce
... ... ........ ........ ........ y ............. (.........
......... ......... ......... y ............ .... ...........
.......... .......... ... ....... ......... . ..... .. ........).
Ha ... ce ...... .... ........ ...........


. ...., ...... ... je ......... ......... ........, .......
je ....... ........... ... ... ...... ......... ......
... je ......., . .... ce y ........ ...... .... ............ ...,
.... .. .......... . ...., .. ..... ... ........., ....... ..
..... .... .. ............ ... ... ......., ...... .. y .....
..... .. ..........., ... [.. ... ... ..... ......., .. .. .......
. ..... ........ Ha ... ..... ........ .. ce ........., ..
... ..., ...... .. ....... .... ......., .... y ......., .. .......
. ....... ............ ....... ..... ...... ...........
... .... ......... a .. ......... ......... ........ .........
..... ....... . .... .... ........, .... .. .... ........
...... ......... .. .... ... ...... ....... ......... ..............
.... „pro foro interno", ... ... .. .. .... ....
.. .......... ....... ... .... ...... .. .... .....


........ .... ......... ..... (........... ......... ...
......... y ...... ............) .... ...... ..... . .......
.... ....... : 0 ........ ...., ........... ..........., .......
....... ....... ......, ............ ......, ..... . ......
......, ..... ......... ......... ...., ............ ..... ......
. .. .. ... je .... ........ .... . ... je .... ......
........... ....... ............, .. je .... .... ......... ....
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 7     <-- 7 -->        PDF

.... ........ .........


....... ......... ..... .... .... ...... ..... ...... ............
.... ....... ......... ........... ...... . ............
.......... ...... (...............) ..... .... .......
.... .... ....... .......... ...... . ........ ...........
(...........). .... ... ce ........ ...... .... .... ..........
........., .............. y ......, ....... .........,
............ ...... . .. .. ..... .... ......... .... ....
...., ... ce ... .......... .. ...... . ........... y ....
...... .. .....


AKO ......... .... ....... .. ......... ....... ......,
..... y ..., .. ......... .. ...... ..... . no ........ .. ....
... .... ..... ...... ........ ..... (.....), .. ..... ce ........
.. .... ......... ......, ... . ..... .... ...... .......
...... ....... .. ...... ... . no ........ .. .... ... ....
..... ...... ........ ..... (..... .......... .... .......).
AKO .. ..... ..... ........ ...... .......... ... ...... .......,
.... ce ..... y ...., ........ ..... ........ . .........
......., ....... ce ........ ..... .... .. .... ...
........ ........ ... ........ no ...... ... ............ .
........ ......... y ......... ......... ..... ......., ......
.. ce .... ......... ....... ......... .......... .. ........
......., ....... ... ............. ..... ........ ..... .
..... ..... .......... ..... ......... ............, .. ..
..... ..... ...... ....... ..... ........ ..... ......... ..........
........ ...., .... ce ....... ...... ....... ... 750
..... .. ........ ....... ...... .. .... ........ ...... .......
....... ........ ... ........ ..... ........... .......
AKO ......, .. y ........ ....... ......... .... ........ .
... % .. ..... ....., .... ce ....... y .... ......., .... ..
...... .... ....... ....... 148+111 + 74 + 37^370. .. ...
.. je ... .... . ... .... ...., .. .. .... ..... ........, .. ..
.... — ...... .. .. .... ....... ....... — ...
....... ..... ........ .........


... ... ..... .. ..... .. ....... ..... ......... .........,
.. ........ je ........ ...... ....... .......... .......
......... ....... ..... y ..... ...., .. .. .... ...... ......
y .... ........ ...., .... je .. ...... .. ...... ..........
......... ....... ........ ........ ......... ..... .. ....
.. ........ ............ ......, y ....... ........ .... . .......
............ ........, y ....... ...... ......... . .......
....., .... .. .......... ........ .. ......... .....
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 8     <-- 8 -->        PDF

.... ........ .........


........ . ........ ........... ... ... ...... ........ ..


......... .. ......., ...... . ........


TKO ..... ...... ..... ......... ........ ..... ..........,
... .......... ......., ..... .. ..... ................
. ...... ........ . ......... ...... ....... .... ... .....
. ..... ........, .... .... ..... ...... ........, .... .... ..
........, ......... .......... ..............
......... — .. ........ ........ . .. ........
........ ......... — .. ... ....... ... .. .......,
.... ........, ..... ........ .. ... ..... ....... . ...
.. .... ..... .. ........ .... ...... ......... .........
...... ....... ..., .. ....... ... .. ..... .. ......, .. ..
.. ....... ...... .... ......., ...... ... ......., .... ce
.... .. ..... ..... ........, .... .. ..... .... .... ......
...., .. .. .... ..... ..........., ........ . .......... ........
....... .... ......... .... ...., ... .. .. ........ ....
........ ......., ... ce .... .... ....... ........., .. .......
............. .......... ......... .. .......... ..........
....... .... y ........, .. ........, .. .. ce .....
...... ..... — ......... ........... ........., .... .. ..-...
.... .... ...... .... ... ... .. ........ .. .. ce ..... ......
......... ........... ........., .... .. ..... ...... ...., ..
....... — .. ..... ....... .... ...... ... ........


„Les facultés forestieres en Iougoslavie".


L´ auteur déroule la question : est-ce que la Iougoslavie a besoin de d»ux
facultés forestieres. Son avis est qu´ une faculté forestiere était suffisante.


Rédaction.