DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Jugoslovensko Šumarsko Udruženje


....., ...... je ..... .... ...... ...... ......., .. ]. .. .. .... .......
..... ....... . ....... ....... ... ..........


..... ...... je ....... ........, .. ce .. .......... ....... .......
... y ..... .. .... ........., .. .. LIJ. .. ..... na .........., .. je .......
.. ....... ....... ..... ........ ......... ......, na ..... .... ......
..... ......... — ........, .. Gap .. .... ...... ...... ........ .........
a .......... .. ce ......, .. ... ......, .. .. .. ce ....... .... ..... ........
.. ....., a y ...... .. ...... .... ......


.. .... ....... ........ .. . ro :


.. ........:


....... ........, ......, ...... ......., ......... ........., ....
.... ........, ............, ..... ........, ..., .... ...-........
3 a . . . a . a . . :
...... ......., .... ........., ......, ..... .....>....., ..... .....


.... ......, ....... ..........., ..... .... .... ......, ...... .........,
..... .... .... ......, ....... ......, ..... .... .... ......
..... ........., ..... .... .... ......, ....... ....., ..... .... ....
......, ....... ........., ..... .... .... .......


.. ..........:


....... ..........., ......... ....^... ........


. c . y . u . a . . .. .. ..


..... ....., ........ ......., ...... ........, ... .... .........
.........


...... ... .. ......... . ........... .......... ....... ........ .
........ .. ..... .......... ....... . .......... ........ je ...........
........ . ...... ....... y ........


..... no ........ ........ ...... je ........ ........ .... . .......
...... ...... y ..... ............ ... ...... .. ......... ........
........... crni ....... ........ ........ .. ... ........, ... . ...... .
...... . ...... ......; ...... . ....... ........; ....... . ...............
....... ........... u .. ..


........ je ....... ...... .......* ........, .. ...... .. ..., ..
ce .......... ...... ......... . ......... .............. ........
......, (..........).


........ ........ je .. ......... ........ ......... ...... ......
. .... .......... . ...... je y ..... ..... .... ........
........ je ........, .. he ce ......... .. ......... ...... . ..
.... ...... .............., .... je ono .. .... ........


..........


Pedesetogodišnjica našeg Udruženja. Kako je poznato, glavna Uprava
našeg Udruženja zaključila je u svoje vrijeme, da će o pedesetoj godišnjici
društvenoga rada izdati Spomenicu. 1 proslava i Spomenica ne treba da bude
samo spoljašnja, formalna, dekorativna. Jedna i druga treba da je čedna ali
stvarna. One treba da pokažu, što je zapravo učinjeno u nas u pola vijeka šumarstva.


Spomenica će sadržavati jedan i s t o r i j s k i i jedan stručni dio
U istorijskom dijelu bit će prikazana istorija naših udruženja od najstarijih početaka
do danas. Tom će dijelu biti dodane i neke biografije i portreti onih pokojnika,
koji su bili vanredno zaslužni za naše šumarstvo ili za rad oko udru
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Jugosloveiisko Šumarsko Udruženje


živanja šumara Slovenskoga Juga. Za taj istorijski dio već su osigurani saradnici
te je podjela grade već izvršena po zasebnom odboru, koji je u tu svrhu izabrani


Stručnom je dijelu zadatak, da na domu i u inostranštvu pokaže
današnju stručnu snagu naših šumarskih radenika. Dakle je u interesu šumarstva
i kao struke i kao staleža i kao privrede, da se u tom dijelu Spomenice što dostojnije
reprezentujemo. Povodom toga pozivamo i molimo svu gospodu drugove,
(šumare, trgovce i industrijalce), koji se bave stručno-literarnim radom, i kojima
je iskreno do interesa našeg šumarstva, da nas ispomognu u ovom nastojanju.
Dosada se već javio lijep broj saradnika, no nama je do toga da tat broj bude
što veći. Naročito molimo gospodu nastavnike naših šumarskih fakulteta, da
svojim originalnim stručnim radovima doprinesu uspjehu ove naše edicije.


Da bi gospoda drugovi, koja se interesuju za saradnju, bila orijentisana o
programu i obimu ovoga dijela Spomenice, iznosimo ovdje neke opće direktive.


Radovi treba da budu specifično naši. Neka to ne bude samo iznošenje
misli i pogleda, što ih poznajemo već iz strane literature, nego razrađivanje
naših rođenih šumarskih pitanja, uzevši na oko naročito njihov razvoj u posljednjih
pedeset godina. A mi imamo toliko specifično naših šumarskih tema.


Ta su pitanja već toliko poznata, da ih ne bi ni trebalo izbrajati. Evo samo
najvažnijih. Goli krš sa čitavim nizom bijoloških šumarsko-tehničkih, šumarskopoiitičkih
i nacionalno-ekonomsklh problema, tipovi šume i načini gospodarenja
na Kršu obraslom šumom, dosadanji radovi oko zagradivanja bujica, živi pijesak
planinski pašnjaci (suvati), reforma Imovnih Općina, šume malih općina, šuma u
rukama maloga posjednika, agrarna reforma, sušenje hrastova, štetnici u našim
šumama, šumski požarevi, popularizovanje šumarstva, iskorišćavanje šuma, trgo


vii.a i industrija, rezultati vlastite režije, tipovi šumskih prometala, tehnika pilenja
hrastovine, vrijednost stranih metoda za uređivanje naših šuma i t. d. i t. d.
Radovi treba da su trajne vrijednosti. To će reći, oni treba da


obuhvate neko pitanje u svoj njegovoj širini, dubljini te stvarnosti. Oni treba da


su prosti žurnalis´icko-stručnog načina pisanja, kojim se piše samo „od danas


do sutra". Vrijedniji su nam članci sa malo stranica a mnogo stvarnosti, nego


oni od velikog broja redaka a bez stručne srži.


Članci treba da su do k ume n to van i. Gdje se radi o brojkama, treba


iznijeti najvažniji materijal u tabelama i grafikonima. Vrlo je važno da se o onome


to se ne da ukralko opisati sa dovoljnom tačnošću, donesu fotografije i crteži.


Ukoliko se autor služi tuđim podacima, mora naznačiti vrelo. Ovo napose vrijedi


za one pisce, koji se služe zvaničnim podacima.


Da se ne bi teme ponavljale te da se uzmogne izvršiti podjela´ građe i


prostora za štampanje, potrebno je da nam gospoda, koja žele da im se radov


štampaju, do 15. februara o. g. saopće naslov teme, približni broj stranica te


broj i veličinu tabela grafikona i slika. Rok za predlaganje radova jest 30. juni 1926.


Sve potrebne informacije dat će uredništvo Šumarskog Lista. Gospodu>
koja bi imala posebne predloge o izboru tema i autora molimo, da nam to saopće,


......... .... ......... ..... ........ je .... .............
......... ........ ....... ..... ..... je .. ...... ........ y ........ ..


18. ........ ...... ...... ........, ..... je ... ............ ..........
...... .......... ....... .............. ....... y ........ .. .... ..
... ........... .........., ... ... je ....... . .... ......., na je .......
........ ......... ...... u ....... .... .......... y ..... .......
...... .... ......., .. ..... ... ........ ......., .... .. ........


... .... ..........