DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Jugoslavensko Šumarsko Udruženje 66


2. .. 12. IV. 1908. r. ...... .... ... 10 (.. ....... ...).
3. .. 26. VII. 1909. r. .... .... ... 58 (.. ......... ...).
4. .. ........ . ......... .. 2. V1I1. 1893. r.
5. .. ......... .. 1901. .. (V).
6. .. ......... .. 30. IV. 1913. ..
..... ...... . ...., .... je ........ ............ .... . .......
....... .... ...... ......., ... y ....... .......... .... .... ..... .....
.... .. ..... .... ....... .. ............ . ..........
AKO .... ..... ....... ....., .... ... ... ....., .... .... y .......
.......... .... ........ ....... .. .......... ......, a .. ce .... 136
..... ....., ...... ..... .. „...... .. ............ . .........".
.... ....... .. ... ...... ..... ...... ..... :
.. ...... „... 2 ad 2" ...... ..... ........ ... ....., ........ .. ......
na .. ..... .... ......, ... ... ..... ......... ... ....... ...... . .......
........ ...... ... ..... ...... .. ce ..... ...... y ..... ...... ........
.... ..... ........ ...... ..... .. ....... » ...... ; ... . ........, ...
.. ..... ..... ........
.... je ........ .. ... ....., .... .. .. ....... .. ............ ...
........., a ... .... . .. .... ....... ........ (... ..... ..... ......
...... . .. ..) ........ „..... ...... . ....... ..... . ...... ........
........ .. ............ . ........." sa .... ......... .. X. ..
To .. ....... ....... ........... .. ............ .......» ..... ......
. ..... Ha ... ..... .....^... .... .. .......... ...... ....... .........
.... ......, KOJU ..... .... ... - ....... „........." ...........
...... . .... .. .......... ..... .. ....... ........ .... .......


........ ........., ........


LJugosIovensko Šumarsko Udruženje 1


. 3 B A . A K
.. ......... II. ........ .............. ......... ........ .......
.... 18. . 19. ........ 1925. y .........


........ .. ....: ........... ... .........; .......: ...... . .......;
......... : .. ..........., ........, .........., Pop, ........, ........,
....., .......... .. .........., ....., .........., ........, .... . ......


........... je ....... ......-... y Vs´O .... .. ....., ........ .....


.. ....... ..... ....... ...., ......... ...... . ........... .........,


... . .......... ....... . .......... .. ..... .........


.... je .. ....... .... .... . ...... . ..... ...... ...... . ....


... ........, ......... je ...... ......, .. jt ..... ... ......... .......


onhnHa, .. .. y ........ .. ....... ......... ........ ....... .......


. ..... ...... . IIMOBHIIM ........, .. . . ... ..... ..... .. raj ..... .....


.... . ... .. ... .... .. ......... .... .. ............ .... .. ........


5
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 68     <-- 68 -->        PDF

66


Jugoslo vensko Šurnjrskp Udruženje


..... ........, .. je ......... o ...... .....-.... ....... ......, .... ..
......... 7. . 8. ........ y ....... . ........ .......... .. ......


.. .........., no ....... ...... .... .... ........, .. ...... .....
....,. ....... ......, .... .. ce no ... ..... .......... ......... ........
...... ....... ...... . .......... ........ ..... ......, ... ce ......
......... .... .. ....... ............. .......


..... ........ ......, ......... je .......... ......... ........
.. .... ....... ........... ..... ....... ...... . ........ .. ......
........... .. ....... ........ .. ....., ....* ........ ..... ....... .
.... ........., .... ce .. ....... .... ..... ........... (........ .............
. .............).. ..... .... . ......... ....... ...... ........
... ............ .......... ....... .. ... 41. .......


..... .... .... ... .. ...... ......... .... i,e ce ........ .....
..... . ........ ..... ....... ......, a .. ... .. ce .... ..........
. ....... ........ a . ......... ..... .......


....... ... ..... ...... ce na ........ ..... ...... .. . . .. .......
.. ILI. .. .. ....... ....... .. 8. ...... 1925. .... 12.449. . ...............
....... ............


....... na .. ... je .. ....... .... .... y ..... ...... ..............
. ...... y ...... ..... .... je ......., a .... ce no ... ... ...... ........
............... y ........ ......., .. je ...... . ... .... .... ........
....... je ...... ...... ........... ........ ....... . ........... ....
...... . ....... ....... ........ .. ........


........... . ....... ........ .. ...... ...... y ..........
....... ..... ....... .... .... je ........ . ........ ........, ....
je ....... ....... ....... ................ . ........ ....... .......


..... je ....... ..... 4000 .... a ...... ..... 1000 ..... .... je na
... ........ .......... .... ......... ........ ...... ........... ..
y .... .... ......... ...... ....., a .... je ......... ........ ......
..., .. je ....... ....... .. .... .......... . ............. .........,
.... ra je ....... ....... ......, ... .......... ...... (...... ....., ........-
............) Beli ... ra je ....... . ....... ..........., .. ...
.......... ........... sa .... ...... .... ........ .. ....... .........


.... .. ........;. . ..... ........ ....... ......, .. ........ ...
........ ...... ... ......., ...... . .. ce .... ... ....... ..... ........
.. ...... ......, .. . ... ....... ........ ......, .... .. ....... ..
...... ...... ..... .. ...... ....., .. . . .. ........ ........ .. ........,


........... je ........., .. ce ....... .. ........... ........ uo......
......, .... .. ce ... ........ .........


.. ........ ...... ..... ........ .... ......... je ...... ......, ..
je ....... ........., na ...... ..... 5 .......... ...... . .........
........ n ........., a .. ....... ...... ...... ........... ...... ........
„......... . ...... . ......... ......... ...... .......... ........
. ..........".


.... .. .......... ........... ......... ........ . ......... no
...... ........ ...... .. ..... ...... . 6-... ..... .. „......... ........
........", .. ........ ...........:


........, ......... n ............. ...., a ... y .... ..... .....
na ........ ......, ......, ....... ........., ......... .. ...., .......
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Jugoslovensko Šumarsko Udruženje


. ............ ......... . ........... .........., .... .. y ......... ....
.. .............. .....
.... ce .......... ........ .... ..... .. ........ ...... . .......
.... ......... ...........


.... ......... ..... .... y ......... y ........ ..... ......... .....


Kao ..... ..... ..... ........ ...., .... je ........ . ..... ......
...... . ...... . ...... ......, .... ce .... ...... .. ........ y ............
.......
.... ce ..\\.. y ..... 1. ... ...... ...., .. je ......., ...... y


...... . ...... ........ ......, ......... . ........ — ........, .. je
...... ...... ........ . .........., .. .. y ......., .. ce ..... ..... ......,
...... ....... ............, .... . ..... .-........ .. .... .. .......,
........-........ u ............ ...... .... .. ...... ........ y
...... ..... ......; ......., .... ce ..... ........ ...... «...........
....... ......... y ........., ........., ......... . ......... .. .....
......... ...., .... .. .... ........, a ... .. ........ . .... ............
... ....... ......, .... ..... ........ na ....... ...... ......
........ ....... ...... .. ... ........, .... ce . :....... .............
......, ......... y ........., .........., ........ . .. .,


..... .......... ....... ...... ce . ... ...... ......, .. je ......
...... ........ .... ... ......... ....... ..... ...... . ....... na ..........,
.. .... ........ ..... . ...... . ...... ...... .. ...... 1922.
... . ......... .. ...... 1924. .. .......... ... ...... ....... ........
....., ........... ........., .. ce ..... ....... ...... .. ...........
........, .. ce .... ..... . ...... . ...... ...... .. ...... .. rope
-.......... ........


...... ...... ce ....... .......... ............... ......... ...


. . ....... „....... ......... ......" . .. .. ........ .... ....... ..


.......... ......... je ......... ... .... ...... ........., a ...... ..


3ba-ni ......., .. ..... ......... . ....... ....... .. ....... „.......


......... ......".


.... je .... .... ....... ......... ............ ..... . .......,
........ .. .... ....... ..... .......,. y ...... ........... ...........
........., .. je .. ...... ...... ....... ... ..... ..... ......... y ............
.... . ........


.. ........ ...... ..... ...... ...... ......... je, .. ce ..... ro.......
........ .... . ......., .. ........ ....>. ....... ...........
......... . ......... ....... ............. ............., a ........ y
........ . ...... ......., .... y ..... .... .... ......, ... .. .... ...... y
.... y ..... ...., a .... u ....... ........., .... ce y ...... .... ....
...... .. ...... ...... y ..... ........ ...., ... .... ........... ...........


.. ...... .........., ......... ........, .. ..... ...... .... ...


....... .... ce ........ . ..... ....... ....... ........... ............


........ . oiuTpo .. ......


........ je ........., .. ce ..... ........ ........, .. y ... ......


.... ........ .......... ....... ... ........... .........., a .... ...


-........ .. .. .........


....... ........ ....... . ....... .............. ......... y ...


*