DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 64     <-- 64 -->        PDF

........ ........ . ......


......... ......... .... y ........ ........ ....... ......... .....—
.........


....... ......... ..... ...... ........... ce ........ 40% ......
........ y ...... ........ y ........ ...... y ........ ......... ........
......-.............. ......... .......—..... 20,000.000 .......


.... .. .. ......... .... y ...... ........ ........... . ..........
........ .. ....... ...... .... ....... ....... .... ...... .......... .
........ ........ ....... ... ...... . ...... .. ...... .......


........ ......... ........ ......".
...... ......... ....... ..... ...... y ...... ...... „Quaterly
Journal of Forestry" .. ....... 1925. .... y ....... ...... ......... ......
...... ....... :
„....... ... ...... ......... ...... ....... .. ...... ........,
,.... ce .... ...... ..... ...... je, .. ce ... .... .... 1) y ....... .....
i .. ..... ...... .... ..., 2) .. ce .... y ..... . .... ...... ........ . ....
....... ....... ...... 3-4 % ....... .... ......, ... ...... .... .......
.. ..... ......-........
.. ..... ... ....., .... .. ...... .... ce ....... ..., .. ... ce ........
.... ..... y ....... . ...... ...... ......., ....... ....
.......... .... ...... ....... ... ..............., ......... ..
...\ ..... ..... .... ......... ...... . .......... .. .... ..... . ..............
.........; ....... 75% ....... je ....... . ......... ..... ......
.... ...... .... . ...... ...... .... je ..... ....... ..... .......
.... ......, ... .... ....... ....".
........ ...... .......... .. .. .... ............ ..............
..... ..- ......, .... ce .... ....... . ......... ......... ........
.. .. ......., .... ......


........ ........ . ......


ANKETA . IMOVNIM OPĆINAMA


Na zamolbu direktora Krajiških Imovnih Općina sazvao je gosp. Ministar
Šuma i Rudnika svojim riješenjem od 18. novembra 1925. broj 11721925.
kab. stručnu anketu u Zagrebu za 7. i 8. decembra t. g. da pretrese
finansijsko i gospodarsko stanje Imovnih Općina.


Povodom toga sastali su se dne 7. XII. 1925 direktori Imovnih Općina
i to za petrovaradinsku direktor Sava Milutinović, brodsku direktor Stjepan
Šimić (i taksat. D. Brnjas), gradišku zamjenik Viktor Peičić, gjurgjevačku
direktor Petar Vlatković, križevačku direktor Teodor Solarić (i taksat. L.
Murgić),slunjsko-bansku direktor Jovo Lazić, ogulinsku direktor Andrija
Perušić, otočku direktor Mihovil Pećina, za upravu državnih šuma pristupila
su gg. direktori Dragutin Matizović i Aleksandar Havliček. Gospo