DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Bro[ h „Šumarski List" Godina 50.


Na pragu pedesete.


„Anda vu morje vre vekivečno
Jedno nam leto kapnulo srečno".


I opet jedna kaplja utonula u more zaboravi, nepovrata
i vječnosti. S njom je prividno nestalo i brojnih energija, što
ih je čovječanstvo kako svake tako i prošle godine utrošilo
za održanje onih velikih zajednica, koje se zovu država i
narod, a konačno i za održanje pojedinih individua.


Tek što je jedna utonula već je druga na pomolu. Tek
što je Staroj otkucao dvanaesti sat njene posljednje noći,
diže glavu — Nova. Dočekivana milijonima, pozdravljena
smijehom i pokličima radosti, vedra lica sluša oria čestitare
što je slave u — dolini suza. A za dan, dva nastavlja ona
opet svoju igru vječnosti. Počinje darivati. Nekom bol, nekom
razočar, nekom kruti bič borbe za život a malo kome miloštu.


Ovo je ravno pedeseta, što je dočekuje naše Gore List.
Njom ćemo da navršimo ravno pola vijeka našeg nastojanja
i rada. Pedeset godina. Kako je to malo i bijedno u istoriji
čovječanstva. No nije tako malo u prošlosti jednog udruženja
i njegova rada. Mi ne treba da budemo preuzetni, no pored
sve čednosti možemo da ipak budemo ponosni, što smo dočekali
pedesetu obljetnicu našeg stručnog glasnika, Šumarskoga
Lista. U istinu rijetke su naše stručne i privredne revije,
koje su premašile ovu starost.


Mi smo malen narod, naša je kultura posve mlada. Ta


mi smo tek nedavno stvorili prvi uslov našeg života i raz


vitka, mi smo tek nedavno stekli svoju — slobodu. Mi sad


tek možemo i moramo da pravo počnemo iskorišćavati snagu


naše rase i izgradjivati našu kulturu i privredu.


I šumarstvo je sitna čest toga velikoga zadatka, pred


kojim stojimo. Izvršujući taj zadatak treba da upremo pogled


u ideale, koje želimo da dosegnemo. No upirući naše poglede


u budućnost treba da svrnemo okom i na prošlost. U njoj


treba da potražimo sve što je svijetlo, drago i toplo. Na toj
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Na pragu pedesete


toplini treba da se ogrijemo, oduševimo i osnažimo za rad
i borbu u budućnosti a treba da odamo poštovanje onima,
koji su biii nosioci te borbe i rada u prošlosti.


*


Na pragu pedesete godine Šumarskog Lista vrijedno je da stvarne
zagledamo u njegovu prošlost.


Teško je ulaziti u prikazivanje istorije Šumarskog Lista, a da kod toga
ne udjemo i u istoriju današnjeg našeg Udruženja. Zato će se istorijat Šumarskog
Lista moći potpuno da obradi tek onda, kad se bude prikazivao
istorijat Udruženja.


Današnji Šumarski List kao organ Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja
nastao je zapravo stapanjem dvaju listova: Šumarskog Lista, kao organa
Hrvatskog šumarskog Društva u Zagrebu i ......... ........,
organa Srpskog Šumarskog Udruženja u Beogradu.


Stari Šumarski List rodio se u isti čas kad i Hrvatsko-Slavonsko (kasnije
Hrvatsko) Šumarsko Društvo. Već godine 1871. (Gospodarski List
1871. str. 58.) izlazi prvi javni proglas Kereškenjijev, kojim on propagira
osnivanje zasebnog šumarskog društva i stručnog lista. Tek u oktobru
1876. održana je prva skupština Hrvatsko-Slavonskog šumarskog društva
a 1. januara već izlazi prvi broj Šumarskog Lista. Od njegovog
postanja zadatak Šumarskog Lista je dvojake prirode. On je bio stručna
i privredna revija, koja je raspravljala sva pitanja šumarstva kao privredne
grane i kao struke. On je ujedno bio i organ udruženja, koji je kao takav
donosio i sve vijesti Udruženja. Po obimu svagda je prevladavao onaj
prvi dio.


Uredjivanje bilo je svagda u ruci jednog urednika iako si je upravni
odbor društva pridržavao izvjesno pravo da upliviše na osnovni smjer
lista. Od godine 1877. do 1926. bilo je u svemu sedamnaest redakcija i to:
prije ujedinjenja: Vrbanić (1877—1880), Kesterčanek (1881—1886), Vrbanić
(1887—1891) Rački (1892, 1893), Dojković(1894), Rački 1895,Kozarac
(1896—1898), Partaš (1899—1904), Partaš-Kesterčanek (1905), Kesterčanek
(1906—1908), Kern (1909—1911), Kosović (1912—1916), Petračić
(1917—1919), Petračić—Levaković (1920—1921), poslije ujedinjenja:
Marinović (1922, 1923), Marinović—Čeović (1924), Ugrenović
(1925....)


Dakle jednu veću polovinu redaktorskog rada iznijeli su na svojim
ledjima šumari praktičari (Vrbanić, Rački, Dojković, Kozarac, Kern, Kosović,
Marinović, Čeović), a drugu manju šumari — nastavnici (Kesterčanek,
Partaš, Petračić, Levaković, Ugrenović). Najdulje je uredovao Kesterčanek
(deset godina), od toga jednu dijelio sa Partašem, i Vrbanić
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Na pragu jjedesete 3


(devet godina). U dva maha bili su urednici Vrbanić (1877—1880, 1887—
1891) i Kesterčanek (1881—1886, 1905—1908), Račkoga je za vrijeme
bolesti zamijenio Dojković.


Svi su urednici vršili uredničke poslove pored svojih zvaničnih dužnosti.
Neki su od njih (Vrbanić, Kesterčanek, Kosović, Rački, Marinović,
Čeović) vršili još i tajničke radove Udruženja. Samo jedan od urednika,
koji je bio poslovni tajnik (Marinović), bio je riješen zvaničnih dužnosti.
Redovno je preopterećenost ili slabost zdravlja bila povodom., da je došlo
do promjene uredništva. Najveći aktivitet razvijaju oni urednici,
koji su bili ujedno i tajnici. To je razumljivo iz osnovnoga zadatka samoga
lista, što smo ga već izložili. Zaista se jedan dio uredničkih radova
izvještaji o sjednicama i zborovima, predstavke, predloži, saobraćaj sa članovima
itd.) poklapa s agendama tajnika.


No gledana u perspektivi sadašnjice na j š i r a bila je koncepcija
Kesterčanekova. On se nije ograničio samo na to, da
Šumarski List bude na izvjesnoj stručnoj visini, nego je tačno uočio kakovu
važnost igra šumarska privreda ne samo u užoj njegovoj domovini
Hrvatskoj već na čitavom Slovenskom Jugu. Mi koji smo kao njegovi djaci
dobro poznavali i visoko poštivali Kesterčanekov nesalomljivi patriotizam,
radi koga je bio gonjen čitavoga života, moramo da to i sa ovoga mjesta
napose naglasimo. Kesterčaneku je po njegovim riječima do »rada i pregnuća
na polju šumarstva sviju hrvatskih krajeva u opće a J ug o s 1 avenskog
plemena napose.« (Š. L. 1882/251). On se raduje, što
mu je pošlo za rukom sklonuti na saradnju »odlične izvrsne saradaičke
sile za susjedne i pobratimske zemlje kao Kraljevinu Srbiju, Dalmaciju i
Istru« (Š. L. 1882/252). On je posve tačno obuhvatio, gledajući daleko u
budućnost, sve zemlje, u kojima je i ako tada pocijepan živio naš narod.
Već u prvom broju, koji izlazi pod njegovom redakcijom, donosi članak
»Šumarstvo u kneževini Srbiji« (prema „.....-." 1881 br. 41.).
Loji počinje klasično: »Kako je jur priznano, da smo mi Hrvati i Srbi jedan
te isti narod . . .« Pored toga on donosi vijesti iz Dalmacije, Slovenije
i Bosne. Naročito vidimo toplu uzajamnost, koja se razvija izmedju
Zagreba i Beograda Beogradski „....." propagira zagrebački šumarski
List (Š. L. 1883./38) i obrnuto Šumarski List preporuča „....." i
prenosi iz njega radove (Š. L. 1884798).


Dakle u vrijeme Kesterčanekovo počinju u Šumarskom Listu izlaziti
prvi radovi iz Srbije (Novaković, Jekić, Lapčević, Todorović). Naročito
je mnogo toga preneseno !2„......" Gotovo bi mogli reći, da u to vrijeme
postaje Šumarski List u neku ruku zajednički organ hrvatskih i
srpskih šumara. U znak priznanja Kesterčanek bude izabran
i začasnim članom Srpskog Poljoprivrednog
Društva u .Beogradu. Razumljivo je, da je ovaj odnos postao
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Na pragu ... dese te


tješnji još i radi veza, što ih je Kesterčanek već otprije kao nastavnik Križevačkog
Zavoda imao sa omladinom iz Srbije.


Ova veza izmedju hrvatskog i srpskog šumarstva koju je priveo u
život Kesterčanek, ostaje u Šumarskom Listu živa i nadalje (Obradovi ćLičanin,
Pančić, Divjak, Manojlović, Jovanović) te se može reći da je u
njemu sadržana znatna literatura o šumarstvu Srbije.


Šumarski List izlazio je isprva kao četvrtgodišnjak (1877-1880), zatim
kao dvomjesečnik (1881.—1884.) Kao mjesečnik izlazi on od 1885., pa do
1921. odnosno sve do danas. Prve četiri godine izlazilo je i jedno njemačko
izdanje. Ova je pojava razumljiva iz činjenice što se u to vrijeme nalazio
u šumarskim vrstama velik broj stranaca, koji nisu potpuno vladali
našim jezikom. A i naši rodjeni ljudi, studirali su vani, te nijesu bili u položaju
da savladaju šumarsku terminologiju na materinjem jeziku. Kesterčanek,
primivši uredništvo, prekinuo je sa ovom dvojezičnom edicijom. Već
prve godine izlaženja Šumarskog Lista nacionalni ljudi oštro su prigovarali
ovome njemačkome izdanju a naročito je ustao protiv toga Kački (Primorac
br. 39 od IV. 1877.). Od 1905. izlazio je zaseban prilog — Lngarski
Vjesnik. Ovu je misao bio pokrenuo već Kesterčanek, no nije je
mogao privesti u život, jer je tadanja vlada uskratila pomoć. Pored redovnih
brojeva lista izašla je prilikom otvaranja Šumarskog Doma. muzeja.
te Šumarske Akademije (1899.) Spomenica a povodom smrti Kesterčanekove
svečani broj »Slava Kesterčaneku« (1915).


Sva uredništva od postanja Šumarskog Lista ovamo tuže se na istu
bolest — na slabu saradnju. Nije dakle pojava slabe saradnje samo bolest
sadašnjice, već je to boljetica, kojoj je upravo toliko godina koliko i šumarskom
Listu.


........... mladji je brat »starog« Šumarskog Lista. Njegovo rodjenje
pada u isto vrijeme kad i osnutak „.... ......... ........" u
Beogradu. Prva kretanja šumara kralj. Srbije u cilju promicanja šumarstva
odnosno osnutka jednog šumarskog udruženja, padaju u početak dvadesetog
vijeka. Godine 1900. (21. XI.) sastaje se prvi zbor srbijanskih šumara,
koji raspravlja čitav niz važnih šumarskih pitanja (Š. L. 1900./107). Njegova
je važnost u tome što su tom prilikom srpski šumari odlučno i javno
digli svoj glas u zaštitu šumarstva. No na tom prvom zboru nije bilo jcš
pokrenuto pitanje zasebnog šumarskog udruženja i njegovoog stručnog
organa. Tek godine 1904. (polovinom maja) sastaje se ponovno zbor srp
skih šumara (Š. L. 1904. 404.) On puna četiri dana raspravlja važna stručna
pitanja predlaže svoje rezolucije Ministru Poljoprivrede i zaključuje
da osnuje Šumarsko Udruženje. Ovome će biti cilj, da po svom stručnom
listu raspravlja pitanja o boljem i racionalnijem postupanju sa šunama
i utrinama, da obavještava širu javnost o važnosti šume v njenoj
koristi, da držanjem svojih zborova upoznava i zbližava šumarske stručjake
te ih bodri na istrajan zajednički rad.
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Na pragu pedesete 5


Za 11. III. 1907. sazvan je treći zbor srpskih šumara u Kragujevcu
Proglas izlazi u ............ ........" a kao sazivači potpisuju ga g.
dr. Djoka St. Jovanović, današnji predsjednik našeg Udruženja i g. Petar
Manojlović, koji se u to vrijeme kao »prečanin« nalazio u državnoj službi
u Kruševcu. Šumarski List popratio je ovaj proglas izražajem radosti, što
će »Hrvatsko Šumarsko Društvo dobiti u nedalekoj skorašnjosti iskrena
brata Srpsko Šumarsko Udruženje«. (Š. L. 1907./159). Zbor je održan u
zakazano vrijeme, te je zaključeno pored brojnih drugih zadataka, (sastanci,
knjižnica, muzej, veza sa šumarskim društvima, nagrade, opiti, predloži
državnoj vlasti, stručna pitanja) — da Udruženje pokreće i svoj stručni
tehnički list pod imenom „........ ......." te da će izdavati stručne
knjige. Pored konstitucije (predsjednik dr. Jovanović) izvršen je izbor i
urednika (dr. Vasić).


»........ .......« počeo je da izlazi u januaru 1900. kao mjesečnik.
Faktični urednik bio je dr. Djoka Jovanović- Prva četiri godišta i
šesto uredio je g. dr. Jovanović, peto g. Bukovala a sedmo i osmo g. Ćirković.
Balkanski rat omeo je izlaženje »......... ........«, a za vrijeme
svjetskoga ratamorao -e on daprestane izlaziti. „........ .......-´


vršio je kao i Šumarski List dvojaki zadatak. On je bio i organ Udruženia
i organ struke. Pored toga on je donosio još i radove u cilju popularizovanja
šumarstva. Da su prilike, pod kojima je »........ .......«


počeo da izlazi, bile teške, razabire se iz programa što ga je razvio predsjednik
i urednik dr. Jovanović u prvom broju. I »........ .......«
sadržava mnogo gradje o našem šumarstvu, koja će dobro doći svima
onima, koji se budu hvatali zadatka da prikažu razvoj naših šumarskoprivrednih
prilike te istoriju šumarstva naše otadžbine.


Od god. 1922. prestaje da izlazi Šumarski List kao organ Hivatskog
Šumarskog Društva i »........ .......« kao organ Srpskog Šumarskog
Udruženja. Privodjenjem u život jedinstvenog Jugoslav. Šumarskog
Udruženja stapaju se ova dva organa u jednu cijelost i pridržaje se starije
ime. Iz dvije bratske duše, koje su rukom tudjinca bile rastavljene, počinje
da se gradi jedna nova. Mi, koji smo se sakupili u krilu našega današnjega
udruženja, tvrdo vjeruiemo, da će samo zajedničkim našim radom današnji
Šumarski List kao organ istih mislih, istih želja i istih pregnuća donijeti
ploda otadžbini, koja to od nas s pravom i očekuje.


S tim željama i nadama stupamo na prag pedesete godišnjice Šumarskog
Lista. Ugrenović


„Au seuil du cinquantenaire"
La Revue Forestiere entre en sa cinquantieme année. Le rédacteur en chef
ébauche a cette occasion . histoire de la revue, actuelle et de ses prédécesseurs.


Rédaction.