DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Kultura crnoga oraha


Ing. Franjo Sevnik [Vukovar]:


Kultura crnog oraha u nas.


O crnom (amerikanskom, morskom) orahu (Juglans nigra L.) ima na
stranim jezicima već dosta opširna literatura. Na našem jeziku opisao je
ovo drvo u kratko Josip Ettinger .) 2) (str. 66, odnosno 203), i naziva ga
»orah morski«, i dr. Petračić, koji ga naziva »crni orah«´). Eventualne
druge rasprave o crnom orahu na našem jeziku nisu mi poznate.4) Ettinger
kaže medju ostalim, da se vidja morski orah u Hrvatskoj i Slavoniji u
starim perivojima, da se je kod nas sasvim udomio i hvali ga kao drvo od
ličnih svojstava.


Od devedesetih godina prošloga stoljeća počeo se je uzgajati u Hrvatskoj
i Slavoniji morski orah već i u sastojinama. U prilog uzgoju crnog
oraha u sastojinama razvila se je naime u šumarskim krugovima živa propaganda.
U bivšoj monarhiji podupirala je i sama državna vlast
po svojim ustanovama i organima širenje ove vrijedne vrsti drveća´).
Uslijed toga se je kultura crnog oraha jako proširila i u stručnim listovima
nalazimo od to doba sve češće interesantne izvještaje o rezultatima pokusa
odnosno uzgoja.0) Pošto se i u našoj državi kultura crnog oraha sve više
i više proširuje, valja da se s njima malo izbliže pozabavimo i iznesemo
neka opažanja i podatke o uspijevanju te strane vrste drveta u nas


1) Josip Ettinger: „Šumsko grmlje i drveće". Zagreb 1890.


2) Josip Ettinger: „Šumsko-lovački leksikon", Zagreb 1893.


a) Dr. Andrija Petračić: „Uzgajanje šuma", Zagreb 1625.


<) O uzgoju oraha vidi : „.....", ....... 1881., 1883., 1884., 1886. i 1887
.....: ...... M. ......., „...... ......" ....... 1888. ... 31.


„Šumarski List", 1888./311. 1903./494. „Lugarski Vjesnik 1900. br. 6. Uredništvo»
5 Emil Bôhmerle „Waldbauliche Studien iiber den Nussbaum und die Edelkastanie",
Wien 1906.
") Dr. Adolf Cieslar „Uber Anbauversuche mit fremdlandischen Holzarten irt
Ôsterreich", Wien 1901.
Ing. August Kubelka „Moderne Forstwirtschaft", 1918.
Forstmeister Rebmann „Der Anbau von Wallnuszbaumen und amerikanischen


Nussarten im Walde", Neudamm 1970.


„Ôsterreichische Forst- und Jagdzeitung", Jahr 1903., 1913.


Češki šumarski list „Hâj" XXXIX/1, XXXXI1/5, 19, LII/10.


„Lesnickâ Prâce" god. IV, broj 5—6 od Juna 1925
sa člankom : Mraček „Ofešak .....".
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Kultura crnog oraha


Domovina crnog oraha je Sjeverna Amerika, gdje on najbolje uspijeva
na istočnoj strani kontinenta od Kanade do poluotoka Floride (izmedju
30°—50°sjeverne širine). U Evropi udomio se je već u Italiji,Švajcarskoj,
Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj (osobito u južnoj i srednjoj), Poljskoj, Čehoslovačkoj,
Austriji, Ugarskoj i u našoj državi, dakle u predjelima, koji
se po geografskoj širini poklapaju sa sjeveroameričkim. Optimum mu je
u Castanetumu, a dobro uspijeva i u Fagetumu na toplijim položajima.
Dolazi na području naravnog rasprostranjenja hrasta, na kojem mu valja
davati najbolja staništa.


Crni orah stavlja na stanište slične zahtjeve kao hrast, to će reći dosta
velike. Voli duboko, rahlo, svježe pjeskovito-ilovasto tlo ili humozno pjeskovito-
ilovasto tlo sa jakom primjesom minerala (vapna itd.). Na mršavom,
suhom, pjeskovitom ili teškom glinenom tlu slabo uspijeva, a na kiselom
tlu sa stakli´rajućom vodom nikako.


Što se tiče klime, to cmi orah voli toplo podneblje sa dosta vlage.
Najbolje uspijeva u nizinama uz rijeke i na humovitom terenu. Kratke proljetne
poplave ne škode mu nego dapače koriste mu. Zato se preporučuje
kultiviranje u porječjima na dobrom tlu. Preobilne oborine ne škode mu toliko
kao što mu zna naškoditi ljetna žega. Na toplim sunčanim položajima
mora se paziti na podrast radi zaštite tla.


Crni orah razlikuje se od našeg domaćeg oraha u morfološkom,
biološkom i fiziološkom pogledu. Plod mu je izvana sličan plodu pitomog
oraha. Razlika izmedju njih jest u tome, što se kod crnog oraha zelena
lupina nemože odljuštiti, nego je čvrsto prirasla uz koštunjavu, crnkastu,
duboko izbraždenu ljusku, koja je prilično deblja od one običnog
oraha. Sjeme je manje, sadržaje mnogo ulja, i nije ukusno kao ono domaćeg
oraha, uslijed čega ga ljudi ne troše. Od životinja žderu ga miševi i
vjeverice.


Osnivanje sastojina obavlja se sadnjom oraha u jeseni ili proljeće
ili presadjivanjem biljki i to sadnica ili presadnica. Prvi način je bolji,
samo kadkada kod sadnje u jesen čine miševi štetu. Kod sadnje oraha s
proljeća postoji u hladnijim predjelima opet opasnost od jesenskih i zimskih
mrazova. Sjeme dolazi naime u zemlju prilično kasno (u aprilu,
maju), i dok proklija, te se biljka razvije, prodje veliki dio vegetacionog
vremena, tako, da biljka ne može pravodobno zaključiti rast i ne odrveni
potpuno. Zato se preporuča kod proljetne sadnje da se puste orasi još
u zimovalištu da nakliju na naročiti način7) . Ovako naklijalo sjeme valja
rano s proljeća pomno saditi i to tako, da dodje prva klica, koja je početak
korjena, odozdo. Kod sadnje sjemena mora se paziti, da se ne položi


*) G. Hempel — K. Wilhelm „Die Baume und Strauther dts Waldes" II. deo
| 93. strana.
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 26     <-- 26 -->        PDF

24 Knltura crnog oraha


sjeme u zemlju dublje od 8 do 10 cm, jer se inače zategne klijanje i oteža
razvoj biljčice. Kod sadnje oraha u jesen valja uzeti u obzir, da je bolje,
ako dodje sjeme u zemlju zajedno sa zelenom lupinom, koja donekle štiti
jezgru (osobito pred miševima) a kod trunjenja stvara toplinu i vlagu
A pošto lupina na uzduhu (osobito na toplom) brzo počne trunuti i zaudarati,
te je u ovakom stanju manipulacija sa sjemenjem dosta nezgodna,
valja sjeme što prije sabirati i posaditi.


Drugi način kultiviranja crnog oraha u šumi, nešto skuplji, jest onaj
presadjivanjem biljki. Najbolje je uzeti u tu svrhu jednogodišnje sadnice,
koje podnašaju umjereno prirezivanje korjena i razviju nakon toga
bujno žilje i novu srčanicu. Crni orah stvara u opće jaku srčanicu, koja
može postići već prve godine dužinu do 0.70 m. Mladu biljku valja
okopavati i odstranjivati travu i drugi korov, jer njegovane biljke mnogo
brže rastu. Treba samo pomno paziti, da se stabalca ne ozlede. Ozledjene
biljke istjeraju mnogo adventivnih izbojaka, koje treba što prije odstraniti


Crni orah pokazuje na odgovarajućem tlu vrlo veliki prirast u visinu
i debljinu. Prirast je u visinu osobito u mladosti velik, a kasnije se smanjuje.
Prirast u debljinu velik je i dosta postojan. Bôhmerle navodi, da su
u pokusnom vrtu bečke visoke škole za kulturu tla, koji se nalazi u blizini
1 iadersdorfa kraj Beča, godišnji izbojci postigli visinu od 0.80 m. Cjelokupna
visina 40-godišnjeg stabla crnog oraha u blizini Beča, koje je raslo
na dobrom tlu i ugodnom položaju, iznosila je 15 do 20 metara.


Kod Melnika u Češkoj, u 145 m nadmorske visine, postigla su orahova
stabla na dobrom tlu i toplom položaju u dobi 27—38 godina visinu
20—21 m i prsni promjer 25—32 cm.


U Belju u Baranji ispitivali su naši šumari prirast crnog
oraha i ustanovili, da je neka 40 godišnja sastojina na dubokom, svježem,
pjeskovito-ilovastom tlu u porječju Dunava dosegla visinu od preko 25
m (od toga 15 m čiste deblovine) i prsni promjer 37—41 cm. Oko 75 po
sto cjelokupne drvne mase bilo je sposobno za tehničke svrhe.


Veličina visinskog i debljinskog prirasta ne ovisi samo o svojstvima
staništa, položaju i klimi, nego i o drugim faktorima, kao na pr. načinu
uzgoja, primijenjenim kulturnim mjerama, oštećivanjima atmosferilija i životinja
itd. Zato je potrebno kod uporedjivanja prirasta crnog oraha u
raznim predjelima uzeti u obzir sve ove faktore. Stablo crnog oraha uzraslo
na osamici razvija veliku krošnju — sličnu običnom orahu — dok
u gustom sklopu hita u vis te stvara malu krošnju. Donje grane osuše se
i otpadnu, a debla budu lijepa, čista i pravna.


Da se prepreci stvaranje prevelike krošnje, da se poveća prirast u visinu
i poluči što više čiste deblovine, preporuča se u mladost i odsi
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Kultura crnog oraha 2^


jecanje donjih grana. Kod toga valja paziti, da se grane odsijeku glatko
i sasvim uz deblo, da može rana brzo zafasti. Čaprljevi, nastali oni us-:
ljed prirodnog sušenja ili od odsijecanja donjih grana, brzo zarasćuju
i nestaje ih u deblu. Odsijecanje zelenih i odstranjivanje suhih grana
treba provesti s proljeća (juni i prva polovica jula), jer kasnije nastale
rane dugo ne zarasćuju. Medjutim bolji je gušći sklop nego odsijecanje
donjih zelenih grana, jer čaprljevi suhih grana brže i ljepše rastu.


Kod preduzimanja kulturnih mjera mora se paziti na to, da prirast
u visinu ostane u ravnoteži sa prirastom u debljinu. Ako se stabla u gustom
sklopu okresavaju, rastu brzo u vis te ostaju tanka i malene krošnje.
Prorede se ne smiju provoditi suviše jako. Obavljati se imaju često i
umjereno, pazeći pomno na svako stablo, da mu se da mogućnost što bržeg
i ljepšeg razvoja. Ovaj trud bude obilno naplaćen, jer ćemo u dobi
od 50 do 60 godina uzgojiti na dobrom tlu lijepa, pravna i čista stabla sa
dimenzijama, koje se u drvenoj industriji najviše traže. Ako su povoljne terenske
i klimatske prilike može se uzeti za njegovane sastojine crnog
oraha ophodnja od 60 godina.


Crni orah daje mnogo ljepša i pravnija stabla od običnog oraha.
Razlika se vidi osobito onda dobro, ako rastu zajedno u gustom sklopu
Pored toga crni je orah otporniji spram vremenskih nepogoda,nego obični
Od osobite je važnosti veći stepen otpornosti crnog oraha spram mrazova.
Osjetljiv je spram proljetnih, jesenskih, pa i zimskih mrazova, samo na
mrazištima i ako mu stanište odnosno klima uopće ne odgovara. Na otvorenim
površinama smrzava mu se češće uslijed proljetnog mraza terminalni
izbojak. U tom slučaju valja ovoga glatko odrezati i ostaviti za
vršiku jedan od najbolje razvijenih sporednih izbojaka. Ostali izbojci
neka se prirezivanjem skrate.


Što se tiče štete sa strane životinja, štetu prave miševi na posijanom
sjemenu i na žilju odnosno stabljiku Pored toga glodju na žilju mladjih
stabala i grčice, koje takodjer katkada prouzrokuju veće štete. U reviri
ma sa mnogo divljači budu mlade biljke u zimsko doba oštećene po zecevima,
a stabalca oguljena u ljetno doba po srnjacima. Na lišću prave
štetu hruštevi i neke gusjenice. Medjutim sve ove štete pojavljuju se samo
u izuzetnim slučajevima u većem opsegu. One su obično neznatne.


Crni orah ima veliku izbojnu snagu iz panja i žilja. Ako bude mlada
biljka ozlijedjena, može se staviti na panj.


Drvo crnog oraha radja plodom u starosti oko 10 godina, pod vrlo
povoljnim prilikama još i prije. Cvate u maju, a plod dozrijeva u septembru.


Crni orah je drvo svjetla. U prvim godinama podnaša postranu za
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 28     <-- 28 -->        PDF

26 Kultura crnog oraha


sjenu posve dobro. Na otvorenim površinama, gdje postoji opasnost od
mrazova, čuva staro drveće mladu kulturu. U kasnijim godinama crni
je orah vrlo osjetljiv spram zasjenjivanja odozgo i sa strane, na sto valja
paziti kod uzgoja. Najljepše uspijeva u čistim sastojinama gustoga sklopa.
Podnaša smjesu sa cerom, javorom, bukvom, jasenom, brijestom, trešnjom
i hrastom. U Čehoslovačkoj ima u lugovima šumarije Bržeclava—
Havranohrady (knez Lichtenstein) i mješovitih sastojina crnog oraha i bijelog
ili amerikanskog jasena (Fraxinus americana), koje dobro uspijevaju.
Amerikanski jasen je otporniji protiv mraza od našeg domaćeg, a što
se tiče prirasta, to u nekim položajima dapače premašuje prirast crnog
oraha.


Drvo crnog oraha naliči u svojoj gradji drvetu običnog oraha. Ima
tamno smedju do violetnu smedju srčiku, svjetliji uzan bjelik i fine, teško
vidljive sržne trakove. Po tvrdoći spada po stupnju tvrdoće 6 medju
srednje tvrdo drvo, po težini medju srednje teško drvo, jer iznosi specifična
težina prosušenog drveta 060. I gledom na utezanjei rad drveta
zauzima sa 6 posto usušivanja srednji stepen . Dalje je drvo crnog oraha
vrlo trajno, lako cjepivo, sjajno, lijepe boje i teksture, lako se obradjuje
i vrlo je sposobno za poliranje. Konačno valja spomenuti, da dobro gori,
te da ima veliku gorivu snagu.


Radi navedenih svojstava stoji drvo crnog oraha u drvnoj industriji
visoko u vrijednosti. Upotrebljava se u stolarstvu za izradbu furnira i
masivnog pokućtva, u industriji klavira, zrakoplova, kola i vagona,
upotrebljavaju ga tokari i rezbari, u puškarstvu služi za izradbu kundaka
i t. d.


Drvo crnog oraha importira se u velikoj količini iz Amerike, jer produkcija
u Evropi ne može pokrivati domaće potražnje. Radi svestrane
upotrebivosti i vrijednosti drvo je vrlo skupo, a pošto se u svim granama
drvne industrije sve više upotrebljava, diže mu se neprestano i cijena.
Prije rata iznosila je cijena trupaca crnog oraha loco Hamburg 200 do
360 kruna po 1 m3. U dinarima u današnjoj valuti iznosilo bi to oko 2200
do 4000 Din po 1 nr.


Po podacima Mračeka u »Lesnickâ Prâce« mogli su se prodati godine
1923. u Čehoslovačkoj trupci crnog oraha po 1000 Kč (čeških kruna)
za 1 m3 u šumi. U našem novcu iznosio je to u ono doba oko 2500 Din po
lm3. Godine 1924. digla se je cijena već na prosječno 1500 Kč za lm8 u
šumi, što je iznosilo u našem novcu već oko 3500 Din po 1 nr.


a) Qayer — Mayer „Die Forstbenutzung", Berlin 1909. Medjutim navadja


G. Hempel — K. Wiltielm u djelu „Die Baume und Straucher des Waldes" za
sptc. težinu drveta 54, a za uteranje 5%-
Egzaktna istraživanja Janke (1915.) pokazuje ove brojeve: spec. tež. 0-643 do
0-759, prosječno 0-671 za prosušeno drvo. Uredništvo.
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Kultura crnog oraha


O prodajnim cijenama orahovog drva u Belju žalibože nemam podataka.


Prema gore navedenom cijena drveta crnog oraha veća je od cijene
naše slavonske hrastovine. Predpostavlja se, da će se cijena još brzo dizati,
jer su velike orahove šume u Americi već jako devastirane, a kultiviranju
novih ne posvećuje se dovoljno pažnje. A pošto potražnja sa
strane industrije biva sve veća i veća, očekuje se, da će američke Sjedinjene
Države uopće zabraniti izvoz orahovine i Evropa će morati pokrivati
svoju potrebu sama. Što se tiče kvaliteta drveta u Evropi udomljenog crnog
oraha, ne zaostaje ono za amerikanskim nego mu je posve ravno.


Osim prvorazrednog drveta daje crni orah lijep prihod i na plodovima.
Sjeme upotrebljava se za produkciju ulja, iz zelene lupine pravi se
ekstrakt za bojadisanje drveta. Na jedan hektolitar dodje 2000—3000
orasa u težini od 50 do 60 kg. Cijena sjemenu u trgovini sjemenjem bila je
u proljeću prošle godine 15—20 Din za 1 kg.


Što se tiče spremanja crnog oraha preko zime za obavljanje sadiija
u proljeću, preporuča Rebmann nekoliko načina i to spremanje u sanducima,
bureću; jamama i na gredicama u zemlji. Na sanducima i buradt
probuši se dno i orasi se polože u njih u slojevima sa malo vlažnim pijeskom.
Burad se može ukopati u zemlju, a sanduci staviti u suh i zračan
podrum. U jame spremaju se orasi u jednom sloju, posipaju sa pepelom i
pokriju sa gustom mrežom od žice, radi zaštite od glodavaca. Nad jamom
napravi se krov od dasaka, koji se pokrije zemljom. Na gredicama
spremaju se orasi na taj način, da se polože jedan do drugoga i pokriju
sa 6 do 8 cm debelim slojem zemlje. U mjesecu martu treba spremište
pregledati i u koliko bi orasi proklijali, valja ih zaštititi od upliva sunca
i spremiti na hladnije mjesto.


Pored navedenih načina prezimi sjeme crnog oraha dobro i na taj
načm, da se prostre u naslagama na zaštićeno, suho i zračno rnjeoto, u
šupe, skladišta itd. Da se radi trunjenja zelene lupine orasi ne upale, valja
naslage nekoliko puti promiješati.


Sve rasprave i svi izvještaji o crnom orahu i njegovoj kulturi saglasni
u tome, da je on radi svojih odličnih svojstava prvorazredno drvo,
da zaslužuje svu pažnju i da ga se nastoji kultivirati u svim predjelima
koji odgovaraju njegovim zahtjevima. Kubelka kaže u svojoj knjizi »Moderne
Forstwirtschaît« kod potanjeg opisa kulture bijelog i crnog oraha
doslovno: »Kultura oraha obećaje najobilatije prihode šume, koji se
uopće mogu polučiti«.


Koliko je piscu ovoga članka poznato, nalaze se u našoj državi stanje
sastojine crnog oraha u Sloveniji kod Kostanjevice, na Pohorju, u Baranji
na državnom velikom posjedu Belje i u Sremu kod Vukovarskog Vlaste
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 30     <-- 30 -->        PDF

28 Kultura crnog oraha


linstva. Prema dobivenim informacijama uspijeva crni orah na Pohorju i
u Belju vrlo dobro. Kod vukovarskog vlastelinstva stare su najstarije orahove
sastojine tek 27 godina, no uspijevaju vrlo dobro. Prema dosadašnjim
lijepim rezultatima, očekuje se, da će i budućnosti uspijevati tako sve do
sječne zrelosti, a neke sastojine još i bolje, jer postoje svi uslovi za to.


Šef šumarstva kod Vukovarskog Vlastelinstva, šumarski savjetnik g
Julio pl. Prandstetter, zainteresovao se je za kulturu crnog oraha i počeo
godini 1899. sa pokusima. Prvo sjeme nabavilo se je kod bivše šumske
uprave današnjeg državnog velikog posjeda Belje. Postojali su svi uslovi,
da crni orah, koji je činio tamo već u ono doba lijepe i dobro uspijevajuće
sastojine, i ovdje dobro uspije. Tamošnji klimatski a donekle i terenski
odnošaji dosta su slični ovdašnjim, gdje se otprilike jedna trećina vlastelinskih
šuma nalazi u Dunavskoj ravnici, dok se ostale dvije trećine nalaz?
na sremskoj visoravni, omedjašenoj crtama Vukovar — Vinkovci —
Tovarnik — Ilok i Dunavom od Iloka do Vukovara. Nadmorska visina
ovog predgorja Fruške gore iznosi 100 — 145 m dok nadmorska visina
dunavske ravnice, na kojoj se nalaze vlastelinske šume iznosi 84—91 m.


Prvi pokusi sa crnim orahom dobro su uspjeli i zato se nastavilo
s njima. Medjutim nije ostalo samo kod pokusa, jer je nastupio važan
momenat, uslijed kojega se otpočelo kod Vukovarskog Vlastelinstva sa
kultiviranjem crnog oraha u većem opsegu.


Kod sastavka prve gospodarstvene osnove za vlastelinske šume god.
1905. uzeto je u program, da se imaju pretvarati mješovite visoke šume
manje vrijednih vrsti drveća u čiste sastojine skupocjenog hrasta lužnjaka
i da se nastavi sa osnivanjem mješovitih sastojina crnog oraha. Faktično
se je i radilo u tom pravcu. Medjutim prije 15 godina počela se je pojavljivati
i u vlastelinskim šumama na hrastovim sastojinama u većoj mjeri
hrastova medljika (Oidium quercina). Kasnije pojaviše se u njima u velikom
mnoštvu i gusjenice leptira gubara (Liparis dispar), često u društvu
sa zlatokrajkom (Liparis chrysorrhoea) i hrastovim prelcem (Cnethocampa
processionea). Osobito godine 1915., 1916., 1917., 1919. i 1920. one su
nastupile u silnom mnoštvu i u nekojim predjelima potpuno obrstile ne
samo hrastove sastojine nego i sve drugo drveće, dapače žderale su i travn.
Nakon što su obrštene sastojine u prvim proljetnim mjesecima, istjeralo je
drveće mjeseca juna ponovno, ali na mladom hrastovom lišću opažena
je hrastova medljika. Ako se ona pojavila u tolikoj mjeri, da je uništila
sve mlado lišće, onda je stablo uginulo. Ako se pak pojavila jedna i druga
šteta, u manjem opsegu, odnosno ako hrastova stabla uslijed samog
žderanja gusjenica ili uslijed nastupa medljike sama ne propadnu, bude
njihov prirast znatno umanjen.


Radi ovih kalamiteta stradale su mnoge hrastove šume, u prvom red»!
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Kultura crnog oraha 2&


čiste sastojine. Protiv gubara poduzete su kod vukovarskog vlastelinstva
nekoje zaštitne mjere i to u jesen uništavanje »guba« (jajašca), na deblu
pomoću ocjelnih četki i s proljeća mazanje guba katranom prije izlaženja
gusjenica. Potonji način pokazao se je boljim. Ako se pojavi leptir u malom
mnoštvu, on odlaže jajašca u hrpicama na donjem dijelu debla i to
obično sa južne strane. U slučaju pak da nastupa u velikom mnoštvu, odlaže
jajašca prilično visoko na deblu. Mazanje se obavlja pomoću motke,
na kojoj; je pričvršćena kičica. Na ovaj način može se sa dobrim uspjehom
provesti uništavanje tog velikog štetnika, osobito ako se provede
uništavanje na cijelom suvislom kompleksu šuma. Samo od česti provedene
mjere ne vode k cilju. Sa uništavanjem guba mora se početi odmah
čim se primijeti gubar, da se spreči njegovo brzo umnažanje, jer bi
inače posao onda bio teži a uspjeh manji.


Radi preduzetih obranbenih mjera ne pojavljuju se u posljednje tri
godine u ovdašnjim vlastelinskim šumama gusjenice više u tolikoj množini,
uslijed čega i hrastove sastojine toliko ne trpe. Ali hrastova medljika
pojavljuje se redovno svake godine u većoj ili manjoj mjeri prema vremenskim
odnosima Zato nema izgleda, da će se moći uskoro potpuno
zaustaviti propadanje hrastovih šuma.


Kad su se počele pojavljivati ove kalamitete godinu za godinom i uništavati
hrastove šume, ukazala se potreba, da se promijeni način uzgoja
šuma odnosno da se kultiviraju druge vrsti drveća, koje nisu u tolikoj mjeri
izložene raznim opasnostima. U prvom redu nisu se više osnivale čiste
hrastove šume, nego su se osnivale mješovite sastojine hrasta i drugih vrijednih
vrsti drveća. U drugom redu počeo se je više kultivirati orah, jer
su, kako je već rečeno, pokusi s njime dobro uspjeli. Sadio se je u prvo
doba u smjesi sa hrastom, kasnije i sa cerom, brijestom (poljskim), jasenom,
trešnjom a od česti i čistim sastojinama. U posljednje doba se
na pošumljenju sa crnim orahom još intenzivnije radi i nastoji, da on
zamijeni hrast te postane glavna vrst drveta u vlastelinskim šumama. Danas
zapremaju mješovite sastojine crnog oraha i spomenutih inih vrsti drveta
kod Vukovarskog Vlastelinstva već oko 1500 kat. jutara.


(Svršiti će se).


„La culture de „Juglans nigra" en Iougoslavie".


Un compte rendu sur les essais faites en Slavonie. Rédaction.