DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1925 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Praktično uređivanje šuma 671


šuma pruža po mogućnosti jednake potrajne rente. U tome pogledu
mora uređivao svakako da uvaži želje vlasnikove.
U najtješnjcj je vezi sa potrajnošću pitanje, za koje razdoblje
valja unaprijed odrediti sječnu mjeru.


Za koje razdoblje treba ustanoviti etat?


Način, kako će se riješiti ovo pitanje, ovisi prije svega c tome,
da li je predviđena cd razdoblja do razdoblja neka revizija elaborata


o uređivanju, koliko traje ovo razdoblje i ukoliko promjena sječne
mjere spada u djelokrug takve revizije.
Što se manje može računati na stručnu reviziju,
na to dulje razdobl´je valja odrediti etat.
Obično je 10 godina najmanje razdoblje, za koje se ustanovljuje
etat. Pri tome se pretpostavlja, da će se bezuvjetno još prije isteka
prvoga decenija ponovno odrediti sječna mjera.


U pravilu se računanje i određenje etata proteže na perijodu
od 20 godina, a isto se tako odredi i sječna mjera makar u glavnim
potezima i za drugu perijodu, uvažava se dakle razdoblje od 40 godina.


Pri tome se uređivač obazire također i na to, kako ,e i u daljoj
budućnosti biti raspoređeni dobni razredi. Pri ovome se radu također
drži načela potrajnosti, koje obično ne dopušta, da se zanemari briga
za budućnost.


U svakome su slučaju gospodarske odredbe za prvi, a česte i za
drugi decenij izrađene u detalju te označuju točno sastojine. koje
valja koristiti, dok se odredbe za budućnost izraze više općenito.


Pri tome se razabire ova osebina:
Pri određivanju sječne mjere za prvu ili prve
dvije perijode upotrebljava se obično uređenje
po masi, za dalju budućnost uređenje po plosi.
Uzrok za ovaj postupak leži u tome, da sada nije moguće odrediti
dovoljnom tačnošću, koju će masu i prirast imati neka sastojina
nakon 30—50 godina.
Zato se pri sječnim dispozicijama za dalju budućnost svraća osobita
pažnja na to, kakav će biti raspoređaj dobnih razreda. Treba da
ovaj raspoređaj postane uvijek pravilnijim, a potrajnost gospodarenja
traži, da raspoređaj dobnih razreda ne bude nakon 20 ili 40 godina
nepovoljniji od sadašnjega.
Približan pokus za nastupanje ovoga uvjeta pruža nam prosječna
dob sastojine (str. —), koja treba da je pri potrajnome gospodarenju


(polovina ophodnje).


U tumačenju, koje slijedi, predočiće .. računanje
etata pod pretpostavkom, da treba ustanoviti
dosta tačne odredbe za dvije perijode po 20
godina. Ovaj se dalekosežni zahtjev može prema
potrebi lako pojednostavniti za kraća razdoblja.


Doznaka sječe po sastojinama za prvih 10—20 godina zove se
posebna gospodarska (sječna) osnova, više općenita